Home VietLike.vn
10 tháng 9, 2012 by
Chọn phương án bạn cho là đúng nhất ở mỗi câu hỏi...
1. Số tiếp tục trong dãy số dưới đây là số nào? 6, 20, 62, 188, ?
2. Bạn có biết có khoảng bao nhiêu ngôn ngữ có trên trái đất?
3. Nước ở đâu rộng nhất Thế Giới ?
4. Trong 5 con vật sau đây, thì con nào có đặc điểm ít giống nhất với 4 con còn lại?
- Nhập mã Captcha
Reload Image
Gõ mã kiểm tra phía trên