Là ai ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Việt Nam quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930)>

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Mục 1

1. Việt Nam Quốc dân đảng

– Hoàn cảnh ra đời:

+ Phong trào dân tộc bản địa dân chủ tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ .
+ Các trào lưu tư tưởng bên ngoài, đặc biệt quan trọng là ảnh hưởng tác động của cách mạng Trung Quốc ảnh hưởng tác động can đảm và mạnh mẽ tới sự sinh ra của Việt Nam Quốc dân đảng .

– Sự ra đời:

+ Cơ sở hạt nhân tiên phong là Nam đồng thư xã .
+ Thành lập ngày 25 – 12 – 1927, do Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài và Phó Đức Chính sáng lập .

– Xu hướng chính trị: theo xu hướng cách mạng dân chủ tư sản.

– Địa bàn hoạt động: Bắc Kì

– Mục tiêu: đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

– Thành phần: sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, nông dân khá giả,địa chủ ở nông thôn, binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.

Mục 2

2. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái

– Nguyên nhân:

+ Sau vụ ám sát trùm mộ phu Ba-danh, Pháp tổ chức nhiều cuộc vây ráp, nhiều đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng bị bắt, cơ sở ở các nơi bị phá vỡ.

+ Bị động trước tình thế, những người chỉ huy của Việt Nam Quốc dân đảng quyết định hành động hành vi .

– Diễn biến:

+ Đêm 9 – 2 – 1930, khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái, sau đó là Phú Thọ, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Thái Bình, ở Thành Phố Hà Nội tổ chức triển khai ném bom phối hợp .
+ Tại Yên Bái, quân khởi nghĩa chiếm được trại lính, giết và làm bị thương một số ít sĩ quan Pháp, nhưng bị quân Pháp phản công hủy hoại .
+ Các nơi khác, nghĩa quân trong thời điểm tạm thời làm chủ mấy huyện lị, nhưng nhanh gọn bị địch phản công chiếm lại .

– Kết quả: khởi nghĩa nhanh chóng thất bại.

– Nguyên nhân thất bại:

+ Khách quan : Thực dân Pháp còn mạnh .
+ Chủ quan : Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu, không vững chãi về tổ chức triển khai và chỉ huy .

– Ý nghĩa lịch sử: cổ vũ lòng yêu nước và chí căm thù của nhân dân ta với bè lũ cướp nước và tay sai.

ND chính

Tóm tắt những nét cơ bản về Việt Nam quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái ( 1930 ) .

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Việt Nam quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930)

viet nam quocdan dang vacuoc khoinghia yen bai

Loigiaihay.com

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button