Là ai ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Nhà nước Đại Cồ Việt mở ra kỷ nguyên mới, tạo nền móng cho một Việt Nam tự chủ – CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 24/4/2018, tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, một vùng đất gắn liền với sự hình thành nhà nước Đại Cồ Việt do Đinh Bộ Lĩnh sáng lập sẽ diễn ra lễ kỷ niệm “1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt”. Đây là một họat động chính trị có ý nghĩa giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử của dân tộc Việt NamTừ đó, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

 

 QUỐC HIỆU “ĐẠI CỒ VIỆT” TỒN TẠI TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC TỪ NĂM 968 ĐẾN NĂM 1054, TRẢI QUA 03 TRIỀU ĐẠI; ĐINH (968 – 980), TIỀN LÊ (980 – 1009) VÀ THỜI KỲ ĐẦU CỦA NHÀ LÝ (1009 – 1054)

Bối cảnh ra đời của Nhà nước Đại Cồ Việt

Sau thắng lợi đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào cuối năm 939, Ngô Quyền xưng Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Đây là một sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt mở ra một chương mới tươi tắn trong tiến trình lịch sử vẻ vang dân tộc bản địa – thời kỳ độc lập tự chủ. Dưới thời vương triều Ngô, về đại thể, quy mô nhà nước vẫn còn trong thực trạng sơ khai, chưa hoàn thành xong và chưa đủ năng lực quản trị quốc gia một cách ngặt nghèo .

Năm 944, Ngô Quyền mất, triều đình rối ren. Các thổ hào, tù trưởng nổi lên khắp nơi chống lại chính quyền Trung ương. Sau khi các con của Ngô Quyền (Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn) chết, đất nước rơi vào tình cảnh chia cắt, hỗn loạn. Nổi lên 12 vùng đất biệt lập do 12 thủ lĩnh đứng đầu, lịch sử gọi là “Loạn 12 sứ quân”.

t%C6%B0%E1%BB%A3ng %C4%91%C3%A0i %C4%91inh ti%C3%AAn ho%C3%A0ng %C4%91%E1%BA%BF

Cùng thời gian xuất hiện “12 sứ quân”, năm 960, ở Trung Quốc nhà Tống thành lập, chấm dứt thời kỳ “ngũ đại thập quốc” và bắt đầu mở thế lực xuống phía Nam. Nguy cơ ngoại xâm lại xuất hiện và đe dọa. Đất nước đứng trước một thử thách lớn. Từ đất Hoa Lư (Ninh Bình), người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh đã phất cờ, tập hợp dân chúng, giải quyết vấn đề lịch sử đặt ra: “dẹp loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước vào cuối năm 967.

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt ( tức nước Việt to lớn ), định đô ở Hoa Lư, thiết kế xây dựng triều chính và quản trị quốc gia. Kinh đô Hoa Lư do Vua Đinh Tiên Hoàng ( Đinh Bộ Lĩnh ) tổ chức triển khai thiết kế xây dựng là một khu công trình kiến trúc lớn nhất của quốc gia sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc .
Mùa Xuân năm 970, Đinh Tiên Hoàng bỏ không dùng niên hiệu của nhà Tống, tự đặt niên hiệu Thái Bình. Với việc xưng đế, đặt quốc hiệu, dựng kinh đô, định niên hiệu, Đinh Tiên Hoàng đã khẳng định chắc chắn nền độc lập, tự chủ của vương quốc Đại Cồ Việt và bắt tay vào kiến thiết xây dựng một quy mô nhà nước với thiết chế mới : Quân chủ Trung ương tập quyền. Đây là nhà nước tiên phong của Nước Ta trong lịch sử vẻ vang đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa .

Nhà nước Đại Cồ Việt dưới thời nhà Đinh (968-980)

Về tổ chức triển khai Bộ máy nhà nước : Đinh Tiên Hoàng đã hoàn thành xong tổ chức triển khai Bộ máy quản trị quốc gia từ hình thức “ Vương quyền ”, chuyển sang hình thức “ Đế quyền ”, với 3 cấp : Triều đình Trung ương – Đạo – Giáp, Xã. Nhìn chung, cỗ máy hành chính thời kỳ này là cỗ máy chính quyền sở tại quân chủ mới còn khá sơ khai, đơn thuần, chưa thật hoàn bị, nhưng việc củng cố cỗ máy chính quyền sở tại Nhà nước quân chủ của Đinh Tiên Hoàng đã được lịch sử vẻ vang ghi nhận là : “ … Vua mở nước dựng đô, đổi xưng Hoàng đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chính sách gần rất đầy đủ … ”
Phsr h%E1%BB%87 c%C3%A1c tri%E1%BB%81u vua %C4%91%E1%BA%A1i c%E1%BB%93 vi%E1%BB%87t %E1%BB%9F khu di t%C3%ADch c%E1%BB%91 %C4%91%C3%B4 hoa l%C6%B0
Về quân đội : Về cơ bản Nhà nước Đại Cồ Việt thời Đinh là một nhà nước võ trị ; quân đội đông và tương đối mạnh. Điểm điển hình nổi bật nhất trong tổ chức triển khai quân sự chiến lược phòng giữ quốc gia thời này là tổ chức triển khai “ Thập đạo quân ”, trong đó, Thập đạo tướng quân là người đứng đầu quân đội ; bên dưới đạo có những loại : Quân, lữ, tốt, ngũ. Quân thường trực thời Đinh mở màn được trang bị quân phục thống nhất. Binh lính đều đội mũ “ Tứ phương bình đinh ” bằng da. Và quân túc về đều thích trên trán ba chữ “ Thiên tử quân ” để phân biệt với những loại quân khác. Quân đội được trang bị những loại bạch khí, tích hợp giữa giáo, kiếm, côn với cung, nỏ …
Về lao lý : Cùng với từng bước thiết kế xây dựng và kiện toàn bộ máy quản trị từ Trung ương đến địa phương, kiến thiết xây dựng, củng cố lực lượng quân sự chiến lược, nền pháp chế thời kỳ này cũng khởi đầu được chú ý đến. Đinh Tiên Hoàng đã đặt chức Đô hộ phủ sĩ sư coi việc hình án – một chức quan tư pháp và giao cho Lưu Cơ giữ chức này. Mặc dù vậy, dưới chính sách võ trị, pháp luật thời Đinh còn nghiêm khắc và tùy tiện, dựa theo ý muốn của nhà vua. Vua Đinh cho đặt vạc dầu và cũi hổ ở sân triều để trừng phạt phạm nhân .

Về kinh tế: Kinh tế nông nghiệp được quan tâm. Nhà vua nắm toàn bộ ruộng đất trong nước, vừa để khẳng định quyền lực vừa để nắm lấy thần dân, thu tô thuế, bắt lính; đồng thời cũng quan tâm tới việc khai hoang, lập làng, mở rộng diện tích canh tác xuống vùng đồng bằng và ven biển. Một số ngành nghề thủ công cũng được chú ý phát triển như: Nghề thợ nề, thợ đá, mộc, chạm khắc, dát vàng, bạc…chủ yếu để phục vụ vua quan và quân đội. Trong dân gian, các nghề truyền thống như: Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, lụa, làm giấy tiếp tục phát triển. Đồng tiền đầu tiên của đất nước: Đồng Thái Bình Hưng Bảo được phát hành vào khoảng năm 970 đã thúc đẩy việc trao đổi buôn bán hàng hóa trong nhân dân đồng thời phục vụ cho việc trao đổi buôn án vật phẩm với Trung Quốc và với các thuyền buôn nước ngoài.

Về Văn Hóa : Cùng với việc kiến thiết xây dựng một chính quyền sở tại nhà nước có chủ quyền lãnh thổ, vua Đinh Tiên Hoàng cũng quan tâm đến tăng trưởng văn hóa truyền thống ; những mầm móng tiên phong của một nền văn hóa truyền thống mang tính dân tộc bản địa. Đạo phật là chỗ dựa niềm tin và có vị trí lớn trong đời sống xã hội Đại Cồ Việt cũng như trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cỗ máy nhà nước thời Đinh. Ở kinh đô Hoa Lư đã kiến thiết xây dựng nhiều chùa chiền. Nhiều nhà sư đã trở thành cố vấn cho vua Đinh về đường lối đối nội và đối ngoại .
Về đối ngoại : Ngay sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng đã có một chủ trương đối ngoại khôn khéo, mềm dẻo để giữ gìn độc lập cho dân tộc bản địa .
%C4%91%E1%BB%81n th%E1%BB%9Di %C4%91inh b%E1%BB%99 l%C4%A9nh %E1%BB%9F %C4%91%E1%BB%99ng hoa l%C6%B0

Đinh Tiên Hoàng người có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất quốc gia và trở thành nhà vua tiên phong của Việt nam sau thời Bắc thuộc ; người đặt nền móng sáng lập Nhà nước Đại Cồ Việt-Nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền tiên phong của Nước Ta. Tuy chỉ sống sót trong 12 năm ( 968 – 980 ) nhưng Nhà nước Đại Cồ Việt thời Đinh đã có vị trí, vai trò rất là quan trọng trong tiến trình lịch sử dân tộc Nước Ta, tạo thời cơ khởi đầu để những vương triều sau này bổ trợ, củng cố và kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích với sự tăng trưởng của quốc gia trong quy trình hình thành và xác lập chính sách phong kiến mô hình phương Đông ở nước ta. Từ đây quốc gia của hội đồng những dân tộc bản địa Việt, bằng sức sống bền chắc và năng động của mình đã vươn lên can đảm và mạnh mẽ, đủ sức chống chọi với mọi thủ đoạn và hành vi xâm lược của giặc ngoại xâm, giữ một vị trí quan trọng trong khu vực trước những dịch chuyển lớn đã từng xảy ra và còn tiếp nối ở nhiều thế kỷ sau này. Đây là Nhà nước khởi đầu cho thời kỳ độc lập, tự chủ lâu bền hơn của dân tộc bản địa .
Như vậy, kể từ thế kỷ X, trên hành trình dài lịch sử vẻ vang Đại Cồ Việt – Đại Việt – Đại Nam – Nước Ta, Nhà nước Đại Cồ Việt ( thời Đinh ) mãi mãi xứng danh với vị trí mở màn cho thời kỳ độc lập tự chủ lâu bền hơn của dân tộc bản địa. Như lời sử thần Lê Tung trong Việt giám thông khảo tổng luận nhận định và đánh giá : “ Đinh Tiên Hoàng nhân khi nhà Ngô loạn lạc, dẹp được 12 sứ quân, trời cho người theo, thống nhất bờ cõi … sang chế triều nghi, định lập quân đội. Vua chính thống của nước Việt ta thực mở màn từ đấy … ”. Hay, quản trị Hồ Chí Minh trong “ Lịch sử nước Nam ta ” cũng dành cho Đinh Tiên Hoàng nói riêng, Nhà nước Đại Cồ Việt ( thời Đinh ) nói chung những lời tốt đẹp :

“ Đến hồi thập nhị sứ quân
Bốn phương loạn lạc muôn dân cơ hàn
Động Hoa Lư, cõi Tiên Hoàng
Nổi lên thiết kế xây dựng triều đàng họ Đinh

Ra tài kiến thiết kinh dinh”.

Nhà nước Đại Cồ Việt dưới thời Tiền Lê (980-1009) và thời kỳ đầu của nhà Lý (1009-1054)

Dưới thời Tiền Lê và thời kỳ đầu của nhà Lý ( 980 – 1054 ), Nhà nước Đại Cồ Việt liên tục tăng trưởng về mọi mặt ; nền độc lập tự chủ của dân tộc bản địa được củng cố vững chãi .
Về tổ chức triển khai cỗ máy : Chính quyền Trung ương thời Tiền Lê được giữ nguyên như thời Đinh, vua nắm mọi quyền hành cả dân sự lẫn quân sự chiến lược. Vua Lê Hoàn ( tức Lê Đại Hành ) vẫn đóng đô ở Hoa Lư. Năm 984 cho thiết kế xây dựng nhiều hoàng cung với quy mô to lớn hơn. Năm 1006, Vua Lê Long Đĩnh cho sửa đổi quan chế và triều phục của những quan văn, võ và tăng đạo. Chế độ phong tước và cấp thái ấp dưới thời Tiền Lê được thực thi quy củ hơn trước .
L%C3%AA Ho%C3%A0n %C4%91%E1%BA%A1i ph%C3%A1 qu%C3%A2n t%E1%BB%91ng n%C4%83m 981
Thời nhà Lý : Các vua Lý tự xưng là Thiên tử, lập những ngôi Hoàng hậu và Thái tử, phong tước cho con cháu, người thân trong gia đình trong họ hàng cùng quan lại có công tôn phù. Hệ thống quan chức được chia làm 9 phẩm cấp, ngoài những, còn có một số ít cơ quan chuyên trách, giúp việc cho vua .
Sang thời Lý năm 1010, Lý Công Uẩn chia nước thành những lộ và phủ ; dưới phủ là huyện và sau cuối là hương, giáp ; miền núi và vùng xa TW thì chia thành châu, trại. Đây là công cuộc cải tổ hành chính có quy mô lớn, góp thêm phần quan trọng trong công cuộc quản trị tổng lực quốc gia .
Đến thời nhà Lý năm 1042, Lý Thái Tông cho soạn bộ “ Hình thư ” gồm 3 quyển, xuống chiếu phát hành trong dân gian. Đây là Bộ luật thành văn tiên phong của Nước Ta, biểu lộ một bước tiến quan trọng trong việc trị nước của nhà nước phong kiến độc lập, tự chủ .
Nhà nước Đại Cồ Việt sinh ra, sống sót và tăng trưởng đã chứng minh và khẳng định sức mạnh của ý chí độc lập dân tộc bản địa, tự do, thống nhất quốc gia của nhân dân ta sau nghìn năm Bắc thuộc. Đây là nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền tiên phong của Nước Ta trong lịch sử vẻ vang đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa .
To%C3%A0n c%E1%BA%A3nh c%E1%BB%91 %C4%91%C3%B4 Hoa L%C6%B0 kinh %C4%91%C3%B4 %C4%91%E1%BA%A7u ti%C3%AAn c%E1%BB%A7a nh%C3%A0 n%C6%B0%E1%BB%9Bc %C4%90%E1%BA%A1i C%E1%BB%93 Vi%E1%BB%87t do %C4%90inh Ti%C3%AAn Ho%C3%A0ng %C4%90%E1%BA%BF s%C3%A1ng l%E1%BA%ADp
Nhà nước Đại Cồ Việt đã mở ra những trang sử vẻ vang của dân Nước Ta trong thời kỳ đầu kiến thiết xây dựng và bảo vệ quốc gia – kỷ nguyên độc lập, tự chủ vĩnh viễn xuyên suốt những triều đại Đinh, Lê, Lý và Trần, Hậu Lê sau này, đơn cử :
Nhà nước Đại Cồ Việt đã có công lao trong việc giữ gìn, củng cố nền độc lập dân tộc bản địa trong một thời hạn gần một thế kỷ. Trong thời kỳ này, những vương triều phương Bắc mang quân sang xâm lược nhưng đều bị chống trả kinh khủng .
Các chủ trương, chủ trương và những thành tựu, hiệu quả của Nhà nước Đại Cồ Việt đã đặt nền móng cho sự sinh ra, sống sót và tăng trưởng trên những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, đối ngoại, giao thông vận tải … của nhà nước phong kiến Việt nam tiến trình lịch sử dân tộc dân tộc bản địa .

Công an Quảng Bình đã hướng dẫn, chỉ huy Công an những đơn vị chức năng, địa phương tổ chức triển khai tuyên truyền Đề cương kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt ( 968 – 2018 ) sâu rộng trong CBCS gắn với tuyên truyền, thực thi những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp lý của Nhà nước, những sự kiện chính trị của quê nhà, quốc gia và những trào lưu thi đua trong toàn lực lượng trải qua những hình thức như : Nghe báo cáo viên, tuyên truyền viên truyền đạt, trò chuyện chuyên đề qua hoạt động và sinh hoạt chi bộ, đơn vị chức năng định kỳ hàng tháng, đọc báo đầu giờ … Đồng thời chỉ huy tăng cường tuyên truyền đậm nét sự sinh ra, vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử vẻ vang dân tộc bản địa, biểu lộ sức mạnh của ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng tự do của nhân dân ta ; thực thi nhiều bài viết phản bác những thông tin, quan điểm sai lầm của những thế lực thù địch, gây mất ANTT trên những phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo, hướng dẫn Công an những đơn vị chức năng, địa phương tổ chức triển khai cho CBCS theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình Nước Ta về Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2018 … Qua đó giúp mỗi CBCS Công an Quảng Bình thấm nhuần thâm thúy hơn những giá trị truyền thống cuội nguồn lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống tốt đẹp của quốc gia, biểu lộ lòng tôn kính và tri ân thâm thúy đến những bậc tiền nhân đã có công dựng và giữ nước, nguyện không ngừng nỗ lực, nỗ lực góp phần công sức của con người, trí tuệ của mình trong công cuộc thiết kế xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập thời nay .

 

TH

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button