Là ai ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

unnamed
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ảnh minh họa

Cụ thể, giảm 30 % số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 so với trường hợp người nộp thuế theo lao lý của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có lệch giá năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và lệch giá năm 2021 giảm so với lệch giá năm 2019 .

Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.

Miễn thuế thu nhập cá thể, thuế giá trị ngày càng tăng và những loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của những tháng trong quý III và quý IV / 2021 so với hộ, cá thể có hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại tại những địa phận cấp huyện chịu tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2021 do quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương quyết định hành động. Không vận dụng việc miễn thuế so với những khoản thu nhập, lệch giá từ phân phối loại sản phẩm và dịch vụ ứng dụng ; mẫu sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về vui chơi, game show điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số ; quảng cáo số .

Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ sau đây: (i) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; (ii) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (ii) không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau: Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng; doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của những khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất so với doanh nghiệp, tổ chức triển khai ( gồm có cả đơn vị chức năng nhờ vào, khu vực kinh doanh thương mại ) phát sinh lỗ trong năm 2020. Không vận dụng lao lý nêu trên so với những trường hợp đã nộp tiền chậm nộp .
nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành để người tiêu dùng được thụ hưởng quyền lợi từ việc giảm thuế giá trị ngày càng tăng nêu trên .
Giao nhà nước liên tục thanh tra rà soát, triển khai những giải pháp theo thẩm quyền để tương hỗ doanh nghiệp, tổ chức triển khai giảm ngân sách nguồn vào ; nghiên cứu và điều tra giải pháp tương hỗ thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên ngân sách lao động, giải pháp sử dụng ngân sách cấp bù lãi suất vay tiền vay cho doanh nghiệp, tổ chức triển khai bị tác động ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 để phục sinh sản xuất, kinh doanh thương mại. / .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button