Là ai ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư

Từ năm 1986 mở cửa nền kinh tế và hội nhập tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh chóng.  Việc các dự án đầu tư ngày càng nhiều và mở rộng hơn, đặc biệt là đối với quốc gia đang phát triển như Việt Nam.  Có thể thấy ngày càng có nhiều dự án đầu tư mới tại Việt Nam và đa dạng nhiều hình thức quy mô khác nhau. Do đó không phải bất kỳ cơ quan cá nhân nào cũng có thẩm quyền quyết định mà khi thực hiện các dự án đầu tư phải được các chủ thể có thẩm quyền phê duyệt. Vậy Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư ra sao là câu hỏi được đặt ra và sẽ được giải đáp ở bài viết của chúng tôi.

Dự án đầu tư là gì?

Để có thể xác định đúng Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư thì cần hiểu rõ về dự án đầu tư hiện nay. Nếu xét về mặt hình thức thì dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.

Về mặt nội dung thì dự án đầu tư là một tập hợp những hoạt động giải trí có tương quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm mục đích đạt được những tiềm năng đã định bằng việc tạo ra những hiệu quả đơn cử trong một thời hạn nhất định, trải qua việc sử dụng những nguồn lực xác lập .

Xét trên góc độ quản lý, dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế, xã hội trong một thời gian dài. Dự án là một chuỗi các hoạt động liên kết được tạo ra nhằm đạt kết quả nhất định trong phạm vi ngân sách và thời gian xác định.

Hiện nay theo địa thế căn cứ tại Khoản 4 điều 3 Luật đầu tư 2020 lao lý như sau “ 4. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất kiến nghị bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để thực thi những hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trên địa phận đơn cử, trong khoảng chừng thời hạn xác lập ” .

Dự án đầu tư theo pháp luật của Luật đầu tư 2020 được hiểu là tập hợp đề xuất kiến nghị bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để triển khai những hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trên địa phận đơn cử, trong khoảng chừng thời hạn xác lập. Dự án đầu tư là địa thế căn cứ quan trọng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư. Đồng thời, dự án đầu tư là địa thế căn cứ để nhà đầu tư tiến hành hoạt động giải trí đầu tư và nhìn nhận hiệu suất cao của dự án .

tham quyen phe duyet du an dau tu

Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư

Tùy thuộc vào từng loại hình dự án cụ thể mà thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư cũng sẽ có sự khác biệt. Các dự án dự định đầu tư thuộc loại phải xin quyết định chủ trương đầu tư của các cơ quan tương ứng gồm Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì nhà đầu tư phải được sự chấp nhận phê duyệt của các cơ quan này cho phép đăng ký dự án đầu tư. Sau khi được chấp nhận của cơ quan tương ứng thì nhà đầu tư mới tiến hành thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để bắt đầu tiến hành dự án.

Thứ nhất: Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của Quốc hội theo điều 30 Luật Đầu tư như sau:

Điều 30. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

Quốc hội đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư so với những dự án đầu tư sau đây :
1. Dự án đầu tư tác động ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên và môi trường hoặc tiềm ẩn năng lực ảnh hưởng tác động nghiêm trọng đến thiên nhiên và môi trường, gồm có :
a ) Nhà máy điện hạt nhân ;
b ) Dự án đầu tư có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên ; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên ; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên ;
2. Dự án đầu tư có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên ;
3. Dự án đầu tư có nhu yếu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác ;
4. Dự án đầu tư có nhu yếu vận dụng chính sách, chủ trương đặc biệt quan trọng cần được Quốc hội quyết định hành động ” .
Thứ hai : Thủ tưởng nhà nước được quyết định hành động chủ trương đầu tư so với những dự án theo Điều 31 Luật Đầu tư

Điều 31. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trừ những dự án đầu tư pháp luật tại Điều 30 của Luật này, Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư so với những dự án đầu tư sau đây :

1. Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a ) Dự án đầu tư có nhu yếu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác ;
b ) Dự án đầu tư kiến thiết xây dựng mới : cảng hàng không quốc tế, trường bay ; đường cất hạ cánh của cảng hàng không quốc tế, trường bay ; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế quốc tế ; nhà ga sản phẩm & hàng hóa của cảng hàng không quốc tế, trường bay có hiệu suất từ 01 triệu tấn / năm trở lên ;
c ) Dự án đầu tư mới kinh doanh thương mại luân chuyển hành khách bằng đường hàng không ;
d ) Dự án đầu tư kiến thiết xây dựng mới : bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt quan trọng ; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I ;
đ ) Dự án đầu tư chế biến dầu khí ;
e ) Dự án đầu tư có kinh doanh thương mại đặt cược, ca-si-nô ( casino ), trừ kinh doanh thương mại game show điện tử có thưởng dành cho người quốc tế ;
g ) Dự án đầu tư kiến thiết xây dựng nhà tại ( để bán, cho thuê, cho thuê mua ), khu đô thị trong những trường hợp : dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị ; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị ; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích quy hoạnh đất, dân số thuộc khoanh vùng phạm vi bảo vệ của di tích lịch sử được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích lịch sử vương quốc, di tích lịch sử vương quốc đặc biệt quan trọng ;
h ) Dự án đầu tư kiến thiết xây dựng và kinh doanh thương mại kiến trúc khu công nghiệp, khu công nghiệp ;
2. Dự án đầu tư của nhà đầu tư quốc tế trong nghành kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí truyền thông ;
3. Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên ;
4. Dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư hoặc quyết định hành động đầu tư của Thủ tướng nhà nước theo pháp luật của pháp lý. ”
Thứ ba : Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt những dự án theo Điều 32 Luật Đầu tư :

Điều 32. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trừ những dự án đầu tư lao lý tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư so với những dự án đầu tư sau đây :
a ) Dự án đầu tư có đề xuất Nhà nước giao đất, cho thuê đất không trải qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng ủy quyền, dự án đầu tư có ý kiến đề nghị được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo lao lý của pháp lý về đất đai ;
b ) Dự án đầu tư thiết kế xây dựng nhà tại ( để bán, cho thuê, cho thuê mua ), khu đô thị trong những trường hợp : dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị ; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị ; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích quy hoạnh đất, dân số thuộc khu vực hạn chế tăng trưởng hoặc nội đô lịch sử vẻ vang ( được xác lập trong đồ án quy hoạch đô thị ) của đô thị loại đặc biệt quan trọng ;
c ) Dự án đầu tư thiết kế xây dựng và kinh doanh thương mại sân gôn ( golf ) ;

d) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

2. Đối với dự án đầu tư lao lý tại những điểm a, b và d khoản 1 Điều này thực thi tại khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính tương thích với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư .
3. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này. ”

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về nội dung Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư. Trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu về vấn đề nếu cần sự hỗ trợ vui lòng liên hệ để được đội ngũ tư vấn của chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button