Là ai ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

LÃNH TỤ V.I LÊNIN VỚI CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là dấu son chói lọi trong lịch sử nhân loại. Sự kiện trọng đại này gắn liền với tên tuổi của V.I Lê nin – vị lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga và là người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản trên toàn thế giới.

Lênin là bí danh hoạt động giải trí cách mạng của Vla-đi-mia I-lích U-li-a-nốp. Người sinh ngày 22-4-1870 trong một mái ấm gia đình nhà giáo văn minh. Lớn lên vào thời kỳ chính sách Nga hoàng đang ngày càng thối nát, đời sống của các những tầng lớp nhân dân Nga vô cùng cực khổ, Lênin đã nhận thức được yếu tố cấp thiết lúc bấy giờ là cần phải đánh đổ chính sách phong kiến Nga hoàng khắc nghiệt, đem lại đời sống ấm no cho nhân dân nước Nga ; cho nên vì thế Người đã sớm bước vào con đường hoạt động giải trí cách mạng. Tháng 12-1887, do tổ chức triển khai cuộc đấu tranh của sinh viên, Lênin không được liên tục học tại Trường Đại học Tổng hợp Ca-dan, nhưng việc đó đã đưa Lênin trở thành hội viên của nhóm mác-xít ở Ca-dan. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác, Người đã từ từ giải đáp cho những yếu tố của dân tộc bản địa .

Lãnh tụ V.I. Lênin trực tiếp lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga.

Năm 1893, Lênin tới thành phố Pê-tơ-rô-grát và tốt nghiệp Đại học Luật một thời gian sau đó. Cũng thời gian này, Lênin tiếp xúc với những người dẫn đầu phong trào công nhân Pê-tơ-rô-grát và được giới thiệu với một số nhóm công nhân mác-xít. Năm 1895, Lênin thành lập “Hội liên hiệp đấu tranh để giải phóng giai cấp công nhân” – tổ chức dân chủ – xã hội đầu tiên ở Nga, có ban lãnh đạo trung tâm và kỷ luật chặt chẽ. Lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học được phổ biến một cách rộng rãi và dễ hiểu trong quần chúng nhân dân. Từ đó, bắt đầu thời kỳ vô sản tham gia phong trào giải phóng ở Nga. Giai cấp công nhân trở thành lực lượng chủ chốt của cuộc đấu tranh cách mạng.

Mặc dù nhiều lần bị bắt bớ, tù đày nhưng Lênin không rời bỏ con đường hoạt động giải trí cách mạng đã lựa chọn. Người trở thành lãnh tụ của các nhà mác-xít Nga, lãnh tụ của giai cấp vô sản Nga. Theo tư tưởng Lênin, không phải giai cấp tư sản mà là giai cấp vô sản sẽ có trách nhiệm và năng lực đoàn kết những người lao động và quần chúng bóc lột, dẫn họ vào con đường đấu tranh chống chủ nghĩa chuyên chế .
Trong các tác phẩm tiên phong của mình, Lênin đã tiên báo các cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Đó là cuộc cách mạng mà giai cấp công nhân giữ vai trò chủ yếu, nông dân là liên minh của giai cấp công nhân và chính quyền sở tại được xây dựng sau cách mạng là nền chuyên chính của hai giai cấp cách mạng chứ không phải là nền chuyên chính của giai cấp tư sản. Quan trọng nhất là Lênin đã chỉ rõ : Hướng tăng trưởng của cách mạng là tiến lên chủ nghĩa xã hội chứ không dừng lại ở chủ nghĩa tư bản … Đây là những vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xu thế cho trào lưu cách mạng Nga. Nó bộc lộ tư tưởng tân tiến của Lênin và tính ưu việt của cuộc cách mạng kiểu mới do Người lãnh đạo .

Năm 1900, Lênin sáng lập báo “Tia lửa” và viết trên tờ báo này về tất cả các vấn đề cơ bản của công cuộc xây dựng đảng mác-xít cách mạng và của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản Nga. Năm 1903, trong Đại hội lần 2 của Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga, đa số đại biểu đã tán thành đường lối cách mạng của Lênin (được gọi là những người Bôn-sê-vích). Từ đây, bắt đầu lịch sử của chủ nghĩa Bôn-sê-vích với vị trí là một trào lưu tư tưởng xã hội độc lập và chính đảng của giai cấp công nhân Nga. Như vậy, cho đến năm 1905, với nhãn quan tiến bộ và nhiệt tình cách mạng của mình, Lênin đã xây dựng nền móng vững chắc cho phong trào công nhân Nga, tạo những điều kiện để bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga sau này, qua việc truyền bá chủ nghĩa Mác, định hướng và khẳng định con đường giải phóng giai cấp cho nhân dân Nga nói riêng và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nói chung.

Đến năm 1917, do bị sa lầy trong những cuộc cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, chính sách Nga hoàng ngày càng trở nên thối nát và bất lực khi nền kinh tế tài chính quốc gia suy sụp, quần chúng nổi dậy chống chính sách, chống cuộc chiến tranh ở khắp nơi. Trước tình hình đó, Lênin và Đảng Bôn-sê-vích đã đánh giá và nhận định “ Tình thế cách mạng đã chín muồi ” và lãnh đạo nhân dân triển khai cuộc cách mạng lật đổ chính sách phong kiến Nga hoàng, mà khởi đầu là tổ chức triển khai cuộc đình công với 30.000 công nhân ở Pê-tơ-rô-grát vào ngày 18-2-1917 ( lịch Nga cũ, chậm 13 ngày so với lịch dùng lúc bấy giờ ). Liên tiếp các ngày sau đó, Đảng Bôn-sê-vích đã lãnh đạo công nhân bãi công chính trị, rồi chuyển thành khởi nghĩa vũ trang, buộc Nga hoàng phải công bố thoái vị vào ngày 3-3 ( tức 16-3 ). Đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới ( còn gọi là Cách mạng Tháng Hai ) với sự tham gia của các giai cấp công nhân, nông dân và tư sản. Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng đã sụp đổ nhưng lúc đó nước Nga lại sống sót hai chính quyền sở tại song song : chính quyền sở tại của giai cấp tư sản ( nhà nước lâm thời ) và chính quyền sở tại của giai cấp công nhân – nông dân ( các Xô viết ) .
Để chấm hết thực trạng đó, tối 3-4 ( tức 16-4 ), Lênin từ Thụy Sĩ quay trở lại Pê-tơ-rô-grát trực tiếp lãnh đạo trào lưu cách mạng. Trước phần đông quần chúng cách mạng, Lênin đã trình diễn những vấn đề cơ bản trong cương lĩnh ( được ghi vào lịch sử dân tộc là Luận cương tháng Tư ). Người vạch rõ trách nhiệm đa phần lúc này là “ chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ” và triển khai “ tổng thể chính quyền sở tại về tay Xô viết ”. Hội nghị toàn Nga lần thứ 7 của Đảng Bôn-sê-vích họp từ ngày 24 đến 29-4 ( tức 7 đến 12-5 ) đã đống ý đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Lênin. nhà nước lâm thời của giai cấp tư sản đã triển khai đàn áp, khủng bố trào lưu đấu tranh giành chính quyền sở tại và thực thi độc lập của quần chúng nhân dân, thủ đoạn hủy hoại Đảng Bôn-sê-vích và các Xô viết. Hành động đó của nhà nước tư sản đã khiến làn sóng cách mạng dâng lên cuồn cuộn khắp nước Nga và điều kiện kèm theo khởi nghĩa đã chín muồi .

Cách mạng Tháng Mười Nga đã tạo tiếng vang lớn trên toàn thế giới “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Ngày 10-10 ( tức 23-10 ), dưới sự chủ trì của Lênin, Trung ương Đảng Bôn-sê-vích đã họp và trải qua nghị quyết khởi nghĩa vũ trang do Lênin vạch thảo. Hội nghị đã quyết định hành động sẽ thực thi khởi nghĩa vũ trang vào ngày 25-10 ( tức 7-11 ). Nhưng do kế hoạch bị lộ, nên quân đội của chính phủ nước nhà tư sản đã tập trung chuyên sâu trấn giữ các khu vực quan trọng và sẵn sàng chuẩn bị đàn áp cách mạng. Trước tình thế khẩn cấp đó, Lê-nin đã sáng suốt quyết định hành động khởi nghĩa ngay trong ngày 24-10. Đêm 24-10 ( tức 6-11 ), Lênin đến Viện Xmô-nưi ở TP. hà Nội Pê-tơ-rô-grát trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa. Chỉ trong đêm 24-10, quân khởi nghĩa đã chiếm được hàng loạt Pê-tơ-rô-grát và vây hãm Cung điện Mùa Đông – nơi ẩn náu ở đầu cuối của cơ quan chính phủ tư sản. Tối 25-10 ( tức 7-11 ), chiến hạm Rạng Đông nổ loạt súng lệnh báo hiệu cuộc tiến công Cung điện Mùa Đông mở màn. Cuộc chiến đấu diễn ra kinh khủng, lê dài nhiều giờ mới kết thúc. Toàn bộ cơ quan chính phủ lâm thời bị bắt. Tiếp đó, khởi nghĩa thắng lợi ở Mát-xcơ-va và trên toàn quốc gia Nga. Ngày 25-10 ( tức 7-11 ) đã đi vào lịch sử vẻ vang dân tộc bản địa Nga và trái đất. Đó là ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại .
Ngay trong đêm 25-10 ( tức 7-11 ), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ 2 đã được khai mạc trang trọng tại viện Xmô-nưi. Đại hội trang trọng công bố nước Nga là Nước Cộng hòa Xô viết của công nhân và nông dân, xây dựng nhà nước Xô viết do Lênin làm quản trị và trải qua hai sắc lệnh lịch sử vẻ vang : Sắc lệnh về độc lập và Sắc lệnh về ruộng đất .
Cách mạng Tháng Mười Nga đã dẫn đến những đổi khác lớn lao trên quốc tế và là “ cẩm nang thần kỳ, mục tiêu ”, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bản địa bị áp bức ; tạo ra những điều kiện kèm theo thuận tiện cho sự tăng trưởng của trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế, trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở nhiều nước .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button