Địa lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải địa lí 11 bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại | Giải môn Địa lí lớp 11

Nội dung bài gồm:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

I. Sự phân chia thế giới thành các nhóm nước

 • Trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau được chia làm 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển.
 • Các nước đang phát triển thường có GDP/ người thấp, nợ nhiều, HDI thấp.
 • Một số nước vùng lãnh thổ đạt được trình độ nhất định về công nghiệp gọi là các nước công nghiệp mới (NICs).

II. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước

 • GDP bình quân đầu người chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và đang phát triển
 • Trong cơ cấu kinh tế:
  • Các nước phát triển khu vực dịch vụ chiếm tỉ lệ rất lớn, nông nghiệp rất nhỏ.
  • Các nước đang phát triển tỉ lệ ngành nông nghiệp còn cao.
 • Tuổi thọ trung bình các nước phát triển > các nước đang phát triển.
 • HDI các nước phát triển > các nước đang phát triển.

III. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

 • Cuối thế kỷ XX, đầu thế kỉ XXI, cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại xuất hiện.
 • Đặc trưng: bùng nổ công nghệ cao.
  • Dựa vào thành tựu KH mới với hàm lượng tri thức cao
  • Bốn trụ cột: Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng và công nghệ thông tin.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1. Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới…

Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bổ những nước và vùng chủ quyền lãnh thổ trên quốc tếtheo mức GDP bình quân đầu người (USD/người).

Trả lời:

Các nước và vùng chủ quyền lãnh thổ có thu nhập cao tập trung chuyên sâu đa phần ở Bắc Mĩ, Tây Âu, Đông Á, Ô-xtrây-li-a. Các nước và vùng chủ quyền lãnh thổ có thu nhập thấp hầu hết tập trung chuyên sâu ở châu Phi, Nam Á, Tây Nam Á, ….

Câu 2: Dựa vào bảng 1.1, hãy nhận xét sự chênh lệch về GDP bình quân đầu người …

Dựa vào bảng 1.1, hãy nhận xét sự chênh lệch về GDP trung bình đầu ngườigiữa các nước đang phát triển và các nước đang phát triển.

Trả lời:

GDP trung bình đầu người có sự chênh lệch lớn giữa những nước tăng trưởng và những nước đang tăng trưởng. Các nước tăng trưởng thường có GDP / người cao, gấp nhiều lần trung bình của quốc tế ; những nước đang tăng trưởng có GDP / người thấp, thấp hơn rất nhiều lần trung bình của quốc tế .

Câu 3: Dựa vào bảng 1.2, hãy nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế…

Dựa vào bảng 1.2, hãy nhận xét cơ cấu tổ chức GDP phân theo khu vực kinh tế tài chínhcủa các nhóm nước – năm 2004.

Trả lời:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế tài chính của những nhóm nước tăng trưởng và đang tăng trưởng khác nhau : những nước tăng trưởng có tỉ trọng khu vực III cao, khu vực I thấp ; những nước đang tăng trưởng, ngược lại .

Câu 4. Dựa vào bảng 1.3, kết hợp với thông tin ở trên, nhận xét sự khác biệt về chỉ số HDI…

Dựa vào bảng 1.3, phối hợp với thông tin ở trên, nhận xét sự độc lạ về chỉ số HDIvà tuổi thọ trung bình giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.

Trả lời:

Các nước tăng trưởng có chỉ số HDI thường cao trên 0,7, tuổi thọ trung bình của dân số cao ; những nước đang tăng trưởng có chỉ số HDI thấp dưới 0,7, tuổi thọ trung bình thấp .

 • Tuổi thọ trung bình (năm 2005): thế giới: 67, các nước phát triển: 76; các nước đang phát triển: 65.
 • Chỉ số HDI (năm 2003): thế giới: 0,741; các nước phát triển: 0,855; các nước đang phát triển: 0,694.

Câu 5. Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số thành tựu do…

Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy nêu 1 số ít thành tựu dobốn công nghệ trụ cột tạo ra.

Trả lời:

 • Công nghệ sinh học: tạo ra những giống mới không có trong tự nhiên cùng những bước tiến quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh…
 • Công nghệ vật liệu: tạo ra những vật liệu chuyên dụng mới, với những tính năng mới (vật liệu composit, vật liệu siêu dẫn,…).
 • Công nghệ năng lượng: sử dụng ngày càng nhiều các dạng năng lượng mới (hạt nhân, mặt trời, thuỷ triều…)
 • Công nghệ thông tin: tạo ra các vi mạch, chíp điện tử có tốc độ cao, kĩ thuật sô” hoá, cáp quang… nâng cao năng lực của con người trong truyền tải, xử lí và lưu giữ thông tin.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội…

Trình bày những điểm tương phản về trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hộicủa nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển?

Trả lời:

anh 1 bai 1 1

Câu 2: Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ…

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ

hiện đại đến nền kinh tế – xã hội thế giới?

Trả lời:

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiên tiến văn minh là sự Open và bùng nổ công nghệ cao, đó là công nghệ tiên tiến dựa vào những thành tựu khoa học với hàm lượng tri thức cao .Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiên tiến văn minh :

 • Làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.
 • Tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ trên thế giới và trong các quốc gia.
 • Làm nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.

Câu 3: Dựa vào bảng số liệu sau:

Tổng nợ quốc tế của nhóm nước đang tăng trưởng

Năm1990199820002004
Tổng nợ1310246524982724

Vẽ biểu đồ đường bộc lộ tổng nợ quốc tế của nhóm nước đang tăng trưởng qua những năm. Rút ra nhận xét ?

Trả lời:

a. Vẽ biểu đồ

 anh 4 bai 1

Biểu đồ tổng nợ quốc tế của nhóm nước đang tăng trưởng quy trình tiến độ 1990 – 2004b. Nhận xét : Tổng nợ quốc tế của nhóm nước đang tăng trưởng tăng nhanh, từ 1990 đến 2004 tăng lên gấp 2 lần .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button