GDCD ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

GDCD 11 Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế | Hay nhất Giải bài tập Giáo dục công dân 11

I. Kiến thức cơ bản

1. Sản xuất của cải vật chất.

a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất?

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động ảnh hưởng của con người vào tự nhiên biến hóa những yếu tố tự nhiên biến hóa những yếu tố tự nhiên để tạo ra những mẫu sản phẩm tương thích với nhu yếu của con người .

b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất

– Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội

– Sản xuất của cải vật chất quyết định hành động mọi hoạt động giải trí của xã hội .
⇒ Sản xuất của cải vật chất là cơ sở cho sự sống sót và tăng trưởng của con người và xã hội loài người .

2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.

Có 3 yếu tố cơ bản :
– Sức lao động
+ Sức lao động là hàng loạt những năng lượng sức khỏe thể chất và ý thức được vận dụng trong quy trình sản xuất .
+ Sức lao động gồm : thể lực và trí lực .
+ Lao động là hoạt động giải trí có mục tiêu có ý thức của con người làm đổi khác những yếu tố tự nhiên cho tương thích với nhu yếu của con người .
– Đối tượng lao động
+ Đối tượng lao động là những yếu tố của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động ảnh hưởng vào nhắm đổi khác nó cho tương thích với mục tiêu của con người .
+ Đối tượng lao động có hai loại : Đối tượng lao động có sẵn ( gỗ, đất đai, tài nguyên … ) và đối tượng người tiêu dùng lao động qua ảnh hưởng tác động của lao động ( sợi để dệt vải, sắt thép, xi-măng … )
+ Cùng với sự tăng trưởng của lao động sản xuất và khoa học kĩ thuật, đối tượng người dùng lao động ngày càng phong phú, đa dạng và phong phú. Con người ngày càng tạo ra những nguyên vật liệu tự tạo có tính năng theo ý muốn .
+ Cần có ý thức sử dụng phải chăng và bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái .
– Tư liệu lao động
+ Khái niệm : Tư liệu lao động là một vật hay mạng lưới hệ thống những vật làm trách nhiệm truyền dẫn sự tác động ảnh hưởng của con người lên đối tượng người dùng lao động, nhằm mục đích đổi khác đối tượng người dùng lao động thành loại sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của con người .
+ Phân loại tư liệu lao động :
• Công cụ lao động

      • Kết cấu hạ tầng

• Hệ thống bình chứa

3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

a. Phát triển kinh tế

– Là sự tăng trưởng kinh tế tài chính gắn liền với cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính phải chăng, tân tiến và công minh xã hội .
– Phát triển kinh tế tài chính gồm 3 nội dung :
+ Phát triển kinh tế tài chính biểu lộ trước hết ở sự tăng trưởng kinh tế tài chính
+ Tăng trưởng kinh tế tài chính là sự tăng lên về số lượng, chất lượng loại sản phẩm và những yếu tố của quy trình sản xuất ra nó trong một thời kì nhất định. Cơ sở của tăng trưởng kinh tế tài chính :
• Dựa trên cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính phải chăng, văn minh để bảo vệ tăng trưởng kinh tế tài chính vững chắc .
• Phát triển kinh tế tài chính song song với công minh và văn minh xã hội, tạo điều kiện kèm theo cho mọi người có quyền bình đẳng trong góp phần và tận hưởng tác dụng của tăng trưởng kinh tế tài chính .
• Phù hợp với sự biến hóa nhu yếu tăng trưởng tổng lực của con người và xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái
• Gắn với chủ trương dân số tương thích .
• Xây dựng cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính phải chăng và văn minh .
+ Công bằng xã hội .

b. Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình, xã hội.

– Đối với cá thể : Tạo điều kiện kèm theo cho mỗi người nâng cao chất lượng đời sống và tăng trưởng tổng lực cá thể .
– Đối với mái ấm gia đình : là tiền đề, cơ sở quan trọng để triển khai tốt những công dụng của mái ấm gia đình, thiết kế xây dựng mái ấm gia đình văn hóa truyền thống .

– Đối với xã hội:

+ Làm tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi xã hội, chất lượng đời sống của hội đồng được cải tổ. Tạo điều kiện kèm theo xử lý những yếu tố phúc lợi xã hội .
+ Là tiền đề vật chất để củng cố bảo mật an ninh quốc phòng, giữ vững chính sách chính trị, tăng cường hiệu lực hiện hành quản lí của nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân so với Đảng .
+ Là điều kiện kèm theo nhất quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn vè kinh tế tài chính so với những nước tiên tiến và phát triển trên quốc tế, kiến thiết xây dựng nền kinh tế tài chính độc lập tự chủ, lan rộng ra quan hệ quốc tế, xu thế xã hội chủ nghĩa .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button