GDCD ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

GDCD 12 Bài 1: Pháp luật và đời sống | Hay nhất Giải bài tập Giáo dục công dân 12

I. Kiến thức cơ bản

1. Khái niệm pháp luật

a. Pháp luật là gì?

– Pháp luật là mạng lưới hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà nước phát hành và được nhà nước bảo vệ thực thi bằng quyền lực tối cao nhà nước .

b. Đặc trưng của pháp luật

– Tính quy phạm phổ biến

+ Tính quy phạm : Khuôn mẫu ; tính phổ cập : vận dụng nhiều lần so với nhiều người, nhiều nơi .
+ Tính quy phạm thông dụng : tạo ra sự giá trị công minh bình đẳng trước pháp lý .
+ Bất kì ai ở trong điều kiện kèm theo, thực trạng nhất định cũng phải thực thi theo khuôn mẫu pháp lý lao lý .
– Tính quyền lực tối cao, bắt buộc chung
+ Tính quy phạm pháp luật do nhà nước phát hành và được bảo vệ triển khai bằng quyền lực tối cao nhà nước .
+ Tất cả mọi người đều phải triển khai những quy phạm pháp luật .
– Tính xác lập ngặt nghèo về hình thức
+ Hình thức biểu lộ của pháp lý là những văn bản có chứa những quy phạm pháp luật được xác lập ngặt nghèo về hình thức : văn phong diễn đạt phải đúng mực. Cơ quan phát hành văn bản và hiệu lực hiện hành của văn bản được pháp luật ngặt nghèo trong Hiến pháp hoặc luật .

2. Bản chất của pháp luật

a. Bản chất giai cấp của pháp luật.

– Pháp luật do nhà nước phát hành tương thích với ý chí nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện thay mặt .

b. Bản chất xã hội của pháp luật.

– Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội, do thực tiễn đời sống yên cầu .
– Pháp luật không riêng gì phản ánh ý chí của giai cấp thống trị mà còn phản ánh nhu yếu, quyền lợi của những giai cấp và những những tầng lớp dân cư khác nhau trong xã hội .
– Các quy phạm pháp luật được thực thi trong thực tiễn đời sống xã hội, vì sự tăng trưởng của xã hội .

3. Mối quan hệ giứa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức

a. Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế:

– Các quan hệ kinh tế tài chính quyết định hành động nội dung của pháp lý, sự đổi khác những quan hệ kinh tế tài chính sớm hay muộn cũng sẽ dẫn đến sự đổi khác nội dung của pháp lý .
– Pháp luật lại ảnh hưởng tác động ngược trở lại so với kinh tế tài chính, hoàn toàn có thể theo hướng tích cực hoặc xấu đi .

b. Quan hệ giữa pháp luật với chính trị:

– Đường lối chính trị của đảng cầm quyền chỉ huy việc kiến thiết xây dựng và thực thi pháp lý. Thông qua pháp lý, ý chí của giai cấp cầm quyền trở thành ý chí của nhà nước .
– Đồng thời, pháp lý còn biểu lộ ở mức độ nhất định đường lối chính trị của giai cấp và những những tầng lớp khác trong xã hội .

c. Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức:

– Nhà nước luôn cố gắng nỗ lực chuyển những quy phạm đạo đức có tính thông dụng tương thích với sự tăng trưởng và tân tiến xã hội thành những quy phạm pháp luật .
– Khi ấy, những giá trị đạo đức không chỉ được tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm của cá thể hay do sức ép của dư luận xã hội mà còn được nhà nước bảo vệ triển khai bằng sức mạnh quyền lực tối cao nhà nước .

4. Vai trò của pháp luật trong đời sồng xã hội

a. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội

– Tất cả những nhà nước đều quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp lý bên cạnh những phương tiện đi lại khác như chủ trương, kế hoạch, giáo dục tư tưởng, đạo đức, … Nhờ có pháp lý, nhà nước phát huy được quyền lực tối cao của mình và kiểm tra, trấn áp được những hoạt động giải trí của mọi cá thể, tổ chức triển khai, cơ quan trong khoanh vùng phạm vi lãnh thổcủa mình .
– Quản lí bằng pháp lý là giải pháp quản lí dân chủvà hiệu suất cao nhất, vì :
+ Pháp luật là khuôn mẫu có tính thông dụng và bắt buộc chung, tương thích với quyền lợi chung của những giai cấp và những tầng lớp xã hội khác nhau, tạo được sự đồng thuận trong xã hội so với việc triển khai pháp lý .
+ Pháp luật kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội một cách thống nhất trong toàn nước và được bảo vệ bằng sức mạnh của quyền lực tối cao nhà nước nên hiệu lực thực thi hiện hành thi hành cao .

    + Quản lí xã hội bằng pháp luật nghĩa là nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội.

b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình:

– Hiến pháp pháp luật những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của công dân ; những luật về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, thương mại, thuế, đất đai, giáo dục, … cụ thể hóa nội dung, phương pháp triển khai những quyền của công dân trong từng nghành nghề dịch vụ cụthể. Trên cơ sở ấy, công dân thực thi quyền của mình .
– Các luật về hành chính, hình sự, tố tụng, … lao lý thẩm quyền, nội dung, hình thức, thủ tục xử lý những tranh chấp, khiếu nại và xử lí những vi phạm pháp lý. Nhờ thế, công dân sẽ bảo vệ được cácquyền và quyền lợi hợp pháp của mình .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button