Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Bài giảng: Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) – Cô Phạm Phương Linh (Giáo viên VietJack)

I. HỘI NGHỊ IANTA VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC

a. Bối cảnh:

– Đầu năm 1945, Chiến tranh quốc tế thứ hai bước vào quy trình tiến độ kết thúc. Nhiều yếu tố quan trọng và cấp bách đặt ra trước những cường quốc Đồng minh :+ Nhanh chóng vượt mặt trọn vẹn những nước phát xít .+ Tổ chức lại quốc tế sau cuộc chiến tranh .+ Phân chia thành quả thắng lợi giữa những nước thắng trận .⇒ Một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta ( Liên Xô ) từ ngày 4 đến ngày 11 – 2 – 1945, với sự tham gia của nguyên thủ ba cường quốc là I. Xtalin ( Liên Xô ), Ph. Rudove ( Mĩ ) và U. Sơcxin ( Anh ) .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
U. Sớcsin, Ph. Ru dơ ven, I. Xtalin ( từ trái qua phải ) tại Hội nghị Ianta

b. Nội dung hội nghị:

1 – Mục tiêu chung là hủy hoại tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản ; trong thời hạn từ 2 đến 3 tháng sau khi vượt mặt phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á .2 – Thành lập tổ chức triển khai Liên hợp quốc nhằm mục đích duy trì tự do, bảo mật an ninh quốc tế .3 – Thỏa thuận về việc đóng quân tại những nước nhằm mục đích giải giáp quân đội phát xít, phân loại phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á .- Ở châu Âu :+ Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức, Đông Beclin và những nước Đông Âu ; Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liêm xô .+ Mĩ, Anh và Pháp chiếm đóng miền Tây nước Đức, Tây Beclin và những nước Tây Âu ; vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ .+ Hai nước Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập .- Ở châu Á :+ Hội nghị gật đầu những điều kiện kèm theo để Liên Xô tham chiến chống Nhật : 1. Giữ nguyên trạng Mông Cổ ; 2. Khôi phục quyền lợi và nghĩa vụ của nước Nga đã bị mất do cuộc cuộc chiến tranh Nga – Nhật năm 1904 : trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin ; Liên Xô chiếm 4 hòn đảo thuộc quần đảo Curin .+ Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản. Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38+ Trung Quốc cần trở thành một vương quốc thống nhất và dân chủ .+ Các vùng còn lại của châu Á ( Khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á ) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của những nước phương Tây .

c. Hệ quả:

– Toàn bộ những quyết định hành động của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận hợp tác sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự quốc tế mới, thường được gọi là trật tự hai cực Ianta
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Sự phân loại khu vực tác động ảnh hưởng trên quốc tế theo khuân khổ của trật tự hai cực Ianta

II. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC

1. Sự thành lập:

– Chiến tranh quốc tế thứ hai bước vào tiến trình kết thúc → nhân dân quốc tế có nguyện vọng chung sống, giữ gìn tự do .- Tại Hội nghị Ianta, những cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã thống nhất xây dựng 1 tổ chức triển khai quốc tế mang tên Liên hợp quốc để giữ gìn tự do, bảo mật an ninh quốc tế .

– Hội nghị Xan Phranxico (tháng 4 đến tháng 6/1945) đã thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Lễ kí Hiến chương Liên hợp quốc tại Xan Phranxico ( Mĩ )

2. Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động.

a. Mục tiêu :- Duy trì tự do và bảo mật an ninh quốc tế .- Phát triển những mối quan hệ hữu nghị giữa những dân tộc bản địa .- Tiến hành hợp tác quốc tế giữa những nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của những dân tộc bản địa .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
b. Nguyên tắc hoạt động giải trí : Liên hợp quốc hoạt động giải trí theo 5 nguyên tắc sau :- Bình đẳng chủ quyền lãnh thổ giữa những vương quốc và quyền tự quyết- Tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và độc lập chính trị của toàn bộ những nước .- Không can thiệp vào việc làm nội bộ của bất kỳ nước nào .- Giải quyết những tranh chấp quốc tế bằng giải pháp độc lập .- Chung sống tự do và sự nhất trí giữa năm nước lớn ( Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc ) .

3. Cơ cấu tổ chức:

Gồm 6 cơ quan chính : Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng kinh tế tài chính và xã hội, Hội đồng Quản thác, TANDTC quốc tế và Ban thư kí .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Trụ sở chính của Liên hợp quốc tại Niu Ooc

4. Vai trò:

– Là forum quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm mục đích duy trì độc lập, bảo mật an ninh quốc tế .- Có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc xử lý những vụ tranh chấp, xung đột ở nhiều khu vực .- Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, ….

III. SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG ĐỐI LẬP

Sau Chiến tranh quốc tế thứ hai, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng với xu thế hình thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa :- Thứ nhất : Sự hình thành của hai nhà nước ở Đức với hai chính sách chính trị khác nhau vào năm 1949 .+ Tháng 9/1949, Cộng hòa Liên bang Đức được xây dựng – đi theo con đường TBCN.+ Tháng 10/1949, Cộng hòa dân chủ Đức sinh ra – đi theo con đường XHCN.- Thứ hai : Sự sinh ra của những nước dân chủ nhân dân Đông Âu và mối quan hệ giữa Liên Xô – những nước Đông Âu ngày càng được củng cố→ Hệ thống XHCN được hình thành .

– Thứ ba: Mĩ thực hiện kế hoạch Mác-san nhằm mục đích lôi kéo, khống chế các nước Tây Âu vào khối liên minh chống Liên Xô và phong trào cách mạng thế giới.

⇒ Sau Chiến tranh quốc tế thứ hai, ở châu Âu đã Open sự trái chiều về kinh tế tài chính và chính trị giữa hai khối nước : Tây Âu TBCN và Đông Âu XHCN.
Xem thêm những bài Lý thuyết Lịch Sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử ngắn gọn, tinh lọc, cụ thể, hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

su-hinh-thanh-trat-tu-the-gioi-moi-sau-chien-tranh-the-gioi-thu-hai-1945-1949.jsp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button