Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải Bài Tập Công Nghệ 8 – Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ tiên tiến 8 – Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên trong học tập :

  Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Công nghệ 8: Em hãy xem 1.1 và cho biết các hình a, b, c và d có ý nghĩa gì?

  Lời giải:

  Qua 4 hình trên thấy được phương pháp tiếp xúc của con người rất phong phú :
  + Hình a : Phương thức truyền đạt lời nói
  + Hình b : Phương thức truyền đạt chữ viết
  + Hình c : Phương thức truyền đạt cử chỉ
  + Hình d : Phương thức truyền đạt hình vẽ

  Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Công nghệ 8: Vậy những sản phẩm đó được làm ra như thế nào?

  Lời giải:

  Muốn làm ra mẫu sản phẩm trước hết :
  + Phải miêu tả đúng chuẩn hình dạng và cấu trúc của loại sản phẩm

        + Nêu đầy đủ các thông tin cần thiết nhưng kích thước, yêu cầu kĩ thuật, vật liệu.

  Các nội dung này được trình diễn theo quay tắc thống nhất bằng bản vẽ kĩ thuật. Sau đó địa thế căn cứ vào bản vẽ để thực thi làm ra loại sản phẩm .

  Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 Công nghệ 8: Em hãy cho biết các hình 1.2a,b và c liên quan như thế nào đến bản vẽ kĩ thuật ?

  Lời giải:

  Người phong cách thiết kế vẽ ra bản vẽ kĩ thuật ( hình 1.2 a ). Sau đó những công nhân dựa vào bản vẽ để xây đắp ( hình 1.2 b ). Cũng dựa vào bản vẽ kĩ thuật mà những người phong cách thiết kế khác hoàn toàn có thể hiểu và nhìn nhận được bản vẽ kĩ thuật .

  Câu 1 trang 7 Công nghệ 8: Vì sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ “chung dung trong kĩ thuật?

  Lời giải:

  Vì bản vẽ kĩ thuật là công cụ chung trong những quy trình tiến độ kĩ thuật. Từ người phong cách thiết kế đến người sản xuất, thực thi đều dựa vào và hiểu một thứ chung đó là bản vẽ kĩ thuật. Vì vậy bản vẽ kĩ thuật là ngôn từ chung dùng trong kĩ thuật .

  Câu 2 trang 7 Công nghệ 8: Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào đối với sản xuất vs đời sống?

  Lời giải:

  * Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất :
  + Bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện đi lại thông tin dùng trong đời sống sản xuất
  + Bản vẽ kĩ thuật là những thông tin kĩ thuật được trình diễn theo những quy tắc thống nhất .
  + Trong sản xuất, bản vẽ kĩ thuật được dùng để phong cách thiết kế, sản xuất, lắp ráp, thiết kế. Muốn làm ra một loại sản phẩm nào đó thì ta phải dựa vào bản vẽ kĩ thuật, để từ đó hoàn toàn có thể sản xuất ra một mẫu sản phẩm có size đúng mực .
  * Vai trò của bản vẽ kĩ thuật tỏng đời sống :
  + Trong đời sống, bản vẽ kĩ thuật giúp người tiêu dùng sử dụng những loại sản phẩm một cách hiệu suất cao và bảo đảm an toàn .

  Vây nên bản vẽ kĩ thuật được xem là một phương tiện thông tin gắm liền mối quan hệ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

  Câu 3 trang 7 Công nghệ 8: Vì sao chúng ta cần phải học môn Vẽ kĩ thuật?

  Lời giải:

  Vì học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời sống và tạo điều kiện kèm theo học tốt những môn khoa học – kĩ thuật khác .

  VIETLIKE.VN

  CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button