Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Tải Giáo án Công nghệ 10 bài 12: Đặc điểm tính chất kỹ thuật sử dụng một số loại – Tài liệu text

Tải Giáo án Công nghệ 10 bài 12: Đặc điểm tính chất kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường – Giáo án điện tử Công nghệ 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (101.2 KB, 5 trang )

( 1 )

GIÁO ÁN CHUYÊN MÔN

BÀI 12: ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KĨ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ

LOẠI PHÂN BĨN THƠNG THƯỜNG

I. Nội dung

 Nội dụng: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thơng
thường.

II. Mục tiêu
1. Kiến thức:

 Biết được đặc điểm, tính chất của một số loại phân bón thường dùng trong nông
nghiệp

 Biết được kỹ thuật sử dụng của một số loại phân bón thường dùng trong nơng
nghiệp

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát phân tích, so sánh, tổng hợp.

3. Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất ở địa phương.
4. Định hướng phát triển năng lực

 Năng lực chung: tự học, quan sát, thu thập thông tin, giải quyết vấn đề, tư duy, tự
quản lý, giao tiếp, hợp tác.

 Năng lực chuyên biệt: sử dụng lược đồ và các hình vẽ trong SGK.
III. Phương pháp, kỹ thuật, hình thức tổ chức dạy học và thiết bị dạy học

 Phương pháp và và kĩ thuật dạy học : thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình…

 Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, nhóm, lớp.

 Hình thức tổ chức triển khai dạy học : cá thể, nhóm, lớp .

 Phương tiện thiết bị dạy học: sơ đồ và các hình vẽ trong SGK.
IV. Mô tả mức độ nhận thức:

1. Bảng mô tả 4 mức độ nhận thức:

Cấp độ

Tên
chủ đề

Nhận biết Thông hiểu

Vận dụng
Cấp độ

thấp

Cấp độ
cao

( 2 )

ĐIỂM,
TÍNH
CHẤT, KĨ
THUẬT
SỬ DỤNG
MỘT SỐ
LOẠI
PHÂN

BĨN
THƠNG
THƯỜNG

BĨNTHƠNGTHƯỜNG

và kỹ thuật sử dụng một số loại
phân bón thơng thường dùng
trong nông lâm nghiệp.

– Kể tên, trình bày được đặc
điểm, tính chất của một số loại
phân bón thơng thường dùng
trong nông lâm nghiệp. Mô tả
được cách sử dụng các loại phân
bón.

được các
loại phân,
tác dụng của
các loại
phân.

– Giải thích
được cơ sở
khoa học
của việc sử
dụng phân
bón.

năng vận
dụng các

loại phân,
phương
pháp bón
phân hợp
lý cho cây
trồng, cải
tạo đất.

loại phân, phươngpháp bónphân hợplý cho câytrồng, cảitạo đất .

năng vận
dụng các
loại phân,
phương
pháp bón
phân hợp
lý cho cây
trồng, cải
tạo đất.

2. Biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá.

a. Nhóm câu hỏi nhận biết

Câu 1. Loại phân bón nào dưới đây được dùng để bón lót?

A. Sunphat amơn. B. Urê. C. Supe lân. D. Kali clorua.
Câu 2. Loại phân bón nào dưới đây khi bón liên tục nhiều năm yhường gây chua cho
đất

A. Lân hữu cơ vi sinh. B. Phân đạm
C. Phân hỗn hợp NPK D. Azogin.

Câu 3. Các loại phân hố học dễ tan gồm những loại nào? Bón cho cây như thế nào là
hợp lý?

Câu 4. Sử dụng phân hỗn hợp NPK như thế nào?
Câu 5. Phân vi sinh vật được sử dụng như thế nào?

b. Nhóm câu hỏi thông hiểu

Câu 1. Tại sao các loại phân đạm ,lân ,kali …được gọi là phân hố học?
Câu 2. Vì sao khơng nên sử dụng phân hố học q nhiều?

( 3 )

Câu 1. Phân hữu cơ sử dụng như thế nào là hợp lý? Vì sao?

d. Nhóm câu hỏi vận dụng cao

Câu 1. Qua kiến thức đã học chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ mơi trường đất?
Câu 2. Hướng sử dụng phân bón có hiệu quả?

V. Thiết kế tiến trình dạy học
1. Kiểm tra bài cũ:

2. Khởi động:
3. Dạy bài mới.

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức
1. Hoạt động 1. Tìm hiểu Một số

loại phân bón thường dùng trong
nơng nghiệp

– GV yêu cầu HS kể tên 1 số loại
phân bón trong nơng nghiệp theo 3
nhóm: hố học, hữu cơ, vi sinh
– Hs thảo luận, lên bảng kể tên
– GV nhận xét và ghi tóm tắt các ý
cơ bản. Sau đó cho HS quan sát 1
số bao bì mà HS đã chuẩn bị

2 Hoạt động 2 Tìm hiểu đặc

I/ Một số loại phân bón thường dùng trong
nơng, lâm nghiệp:

1-Phân hóa học:

– Là loại phân được sản xuất theo quy trình
cơng nghiệp.

– Trong q trình sản xuất có sử dụng một số
nguyên liệu tự nhiên hoặc tổng hợp.

– Phân hóa học có thể là phân đơn, phân đa:
phân đạm, lân, kali…

2-Phân hữu cơ:

– Là loại phân được chế biến từ các chất thải
của động vật, người, xác các loại thực vật và vi
sinh vật .

– Phân hữu cơ gồm: phân chuồng, phân xanh,
phân bắc…

3-Phân vi sinh vật:

( 4 )

điểm, tính chất của một số loại
phân bón thường dùng trong
nông lâm nghiệp

– GV yêu cầu HS tiếp tục nghiên
cứu SGK phần II và điền vào phiếu
học tập.

Phiếu học tập

Tổ ……….Lớp……….
(thời gian hồn thành 7 phút)

Loại phân bón Đặc điểm
chính
Phân hố học

Phân hữu cơ
Phân vi sinh

– Hs thảo luận, hồn thành phiếu và
cử đại diện nhóm trình bày

– GV nhận xét và ghi tóm tắt các ý

cơ bản

cơ bản

3. Hoạt động 3 Tìm hiểu kỹ thuật
sử dụng một số loại phân bón
thường dùng trong nơng lâm
nghiệp

II /Đặc điểm ,tính chất của một số loại phân
bón thường dùng trong nơng, lâm nghiệp:
1-Đặc điểm của phân hóa học:

– Chứa ít nguyên tố dinh duỡng, nhưng tỉ lệ
chất dinh dưỡng cao.

– Dễ hòa tan (trừ phân lân) nên cây dễ hấp thụ
và cho hiệu quả nhanh.

– Bón nhiều và liên tục  đất hóa chua.
2-Đặc điểm của phân hữu cơ:

– Chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng, nhưng
thành phần và tỉ lệ không ổn định.

– Những chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ
cây khơng sử dụng được ngay mà phải qua q
trình khống hóa cây mới sử dụng được nên hiệu
quả chậm.

– Bón nhiều và liên tục khơng hại đất.
3-Đặc điểm của phân vi sinh vật

– Chứa nhiều vi sinh vật sống. Khả năng sống
và tồn tại của vi sinh vật phụ thuộc điều kiện
ngoại cảnh nên thời hạn sử dụng ngắn.

– Mỗi loại phân bón chỉ thích hợp với một
nhóm cây trồng nhất định.

– Bón phân vi sinh vật liên tục nhiều năm
không hại đất.

III/ Kỹ thuật sử dụng :
1-Sử dụng phân hóa học:
– Bón thúc là chính.

( 5 )

– GV yêu cầu HS tục nghiên cứu
SGK phần III và điền vào phiếu
học tập.

Phiếu học tập

Tổ ……….Lớp……….
(thời gian hồn thành 7 phút)

Loại phân bón Cách sử dụng
Phân hố học

Phân hữu cơ
Phân vi sinh

– Hs thảo luận, hồn thành phiếu và
cử đại diện nhóm trình bày

– GV nhận xét và ghi tóm tắt các ý
cơ bản

Phân đạm, lân có thể bón lót nhưng với lượng
nhỏ.

– Bón đạm, kali nhiều năm liên tục đất sẽ bị
chua nên cần bón vơi để cải tạo.

– Phân hỗn hợp NPK có thể dùng bón lót hoặc
bón thúc. Tùy từng loại cây trồng mà bón từng
loại NPK khác nhau.

Ví dụ: SGK.

– Để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, hiện
nay đang có xu hướng sản xuất phân phức hợp,
phân nén, phân chậm tan…

2-Sử dụng phân hữu cơ:
– Bón lót là chính.

– Ủ cho hoai trước khi bón.
3-Sử dụng phân vi sinh vật :

– Trộn hoặc tẩm vào hạt, rễ cây trước khi gieo
trồng.

– Phân vi sinh vật có thể bón trực tiếp vào đất
để tăng số lượng vi sinh vật có ích cho đất.

4. Củng cố:

HS đọc và nhờ phần tóm tắt in nghiêng trong khung ở cuối bài.
Hoàn thành bài tập.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button