Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Tải Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 2: Hình chiếu – Giải Sách bài tập Công nghệ 8 bài 2

Ngày đăng : 28/12/2020, 03 : 21

Bài 2.3 trang 5 SBT Công nghệ 8: Các mặt phẳng hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh có vị trí như thế nào đối với người quan sát. Lời giải:[r] (1)Giải SBT Công nghệ lớp 2: Hình chiếu Bài 2.1 trang SBT Cơng nghệ 8: Tìm từ câu thơ sau liên quan đến từ: hình chiếu, tia chiếu, mặt phẳng chiếu Ánh nắng ban mai rọi mặt lá Bóng dài đổ xuống sân trường. Lời giải: Hình chiếu: bóng Tia chiếu: ánh nắng Mặt phẳng chiếu: sân trường Bài 2.2 trang SBT Công nghệ 8: Hai câu thơ câu cho em liên tưởng đến phép chiếu sau đây: phép chiếu xuyên tâm, phép chiếu song song, phép chiếu vương góc? Vì sao? Lời giải: Các tia nắng xuất phát từ mặt trời xa vô tận, nên chúng song song với Chúng chiếu xiên xuống sân trường làm cho bóng trở nên dài Vì vậy, ta liên tưởng đến phép chiếu song song Bài 2.3 trang SBT Công nghệ 8: Các mặt phẳng hình chiếu đứng, hình chiếu hình chiếu cạnh có vị trí người quan sát? Lời giải: Mặt phẳng chiếu đứng phía trước, mặt phẳng chiếu phía mặt phẳng chiếu cạnh bên phải người quan sát Bài 2.4 trang SBT Công nghệ 8: Trên vẽ kỹ thuật, hình chiếu cạnh và hình chiếu đặt hình chiếu đứng? Lời giải: Trên vẽ kỹ thuật, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng hình chiếu đặt ơt hình chiếu đứng (2)Hãy ghi hướng chiếu A, B, C ghi tên gọi hình chiếu vào bảng 2.1 Bảng 2.1 Hình Hướng chiếu Hình chiếu 1 2 3 Lời giải: Bảng 2.1 Hình Hướng chiếu Hình chiếu 1 A Đứng 2 B Cạnh 3 C Bằng Bài 2.6 trang SBT Công nghệ 8: Cho vật thể với mặt A, B, C, D, F (hình 2.3) hình chiếu mặt hình 2.4 g, h, i, j, k, m, n (3)b) Đối chiếu mặt với hình chiếu chúng cách đánh dấu(x) vào ô bảng 2.3 Bảng 2.2 Hình Tên hình chiếu 1 2 3 Bảng 2.3 Lời giải: Bảng 2.2 (4)1 Hình chiếu 2 Hình chiếu đứng 3 Hình chiếu cạnh Bảng 2.3 Bài 2.7 trang SBT Công nghệ 8: Hãy vẽ vị trí ba hình chiếu 1,2,3 của vật thể hình 2.2 hình 2.4 Lời giải: (5)

– Xem thêm –

Xem thêm: Tải Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 2: Hình chiếu – Giải Sách bài tập Công nghệ 8 bài 2, Tải Giải SBT Công nghệ lớp 8 bài 2: Hình chiếu – Giải Sách bài tập Công nghệ 8 bài 2

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button