Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Soạn sử 12 bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000) Liên Bang Nga (1991 – 2000)

Soạn Sử 12 Bài 2 Liên Xô và những nước Đông Âu ( 1945 – 2000 ) Liên Bang Nga ( 1991 – 2000 ) được soạn và chỉnh sửa và biên tập từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn sử trên toàn nước. Đảm bảo soạn đúng, soạn đủ ý bài 2 lịch sử 12 Liên Xô và những nước Đông Âu ( 1945 – 2000 ) Liên Bang Nga ( 1991 – 2000 ). Các bài soạn sử 12 hay nhất, rực rỡ nhất được tổng hợp rất đầy đủ tại Soanbaitap. com .
Soạn Sử 12 Bài 2 Liên Xô và những nước Đông Âu ( 1945 – 2000 ) Liên Bang Nga ( 1991 – 2000 ) thuộc PHẦN MỘT : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( Tiếp theo ) và nằm trong CHƯƠNG II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945 – 1991 ). LIÊN BANG NGA ( 1991 – 2000 )

I. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70

1. Liên Xô

a. Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 – 1950)

* Bối cảnh : Liên Xô bị tổn thất nặng nề sau CTTG II ( khoảng chừng 27 triệu người chết, hàng ngàn thành phố, làng mạc, xí nghiệp sản xuất bị phá huỷ ). Các nước tư bản vây hãm kinh tế tài chính, cô lập chính trị .

Soạn sử 12 bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 9

Liên Xô bị tàn phá bởi Chiến tranh quốc tế thứ hai
=> Để khắc phục những khó khăn vất vả trên, Liên Xô đề ra kế hoạch 5 năm nhằm mục đích Phục hồi kinh tế tài chính, hàn gắn vết thương cuộc chiến tranh ( 1946 – 1950 ) .
* Thành tựu hầu hết :
– Liên Xô đã hoàn thành xong kế hoạch 5 năm Phục hồi kinh tế tài chính ( 1946 – 1950 ) trước thời hạn 9 tháng. Đến năm 1950 :
+ Sản lượng công nghiệp : tăng 73 %
+ Sản lượng nông nghiệp : đạt mức trước cuộc chiến tranh .
+ Khoa học – kĩ thuật : Năm 1949, Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mĩ .

Soạn sử 12 bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 10

Liên Xô thử thành công xuất sắc bom nguyên tử
b. Liên Xô liên tục kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ( từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 )
Liên Xô triển khai những kế hoạch dài hạn nhằm mục đích kiến thiết xây dựng Chủ nghĩa xã hội và đạt nhiều thành tựu :
* Về kinh tế tài chính :
– Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai quốc tế ( sau Mĩ ) .
+ Chiếm khoảng chừng 20 % tổng sản lượng công nghiệp toàn quốc tế .
+ Đi đầu trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng .
– Sản lượng nông phẩm trong những năm 60 ( thế kỉ XX ) tăng trung bình 16 % / năm .
* Về khoa học – kĩ thuật :
– Năm 1957 : Liên Xô là nước tiên phong phóng thành công xuất sắc vệ tinh nhân tạo .
– Năm 1961 : phóng tàu ngoài hành tinh Phương Đông đưa nhà du hành thiên hà I. Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, khởi đầu kỉ nguyên chinh phục ngoài hành tinh của loài người .

Soạn sử 12 bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 11

Yury Gararin, du hành gia tiên phong trong lịch sử trái đất
* Về xã hội : có nhiều đổi khác
– Chính trị tương đối không thay đổi .
– Tỷ lệ công nhân chiến 55 % số người lao đông cả nước .
– Trình độ học vấn của dân cư được nâng cao ( 3/4 số dân có trình độ trung học và ĐH ) .
* Về đối ngoại : Liên Xô thực thi chủ trương bảo vệ tự do quốc tế, ủng hộ trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và trợ giúp những nước xã hội chủ nghĩa .

2. Các nước Đông Âu

a. Sự sinh ra những nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu
– Trong những năm 1944 – 1945, cùng với cuộc tiến công truy kích quân đội phát xít của Hồng quân Liên Xô, nhân dân những nước Đông Âu đã nổi dậy giành chính quyền sở tại xây dựng nước dân chủ nhân dân. Cộng hòa Nhân dân Ba Lan ( 1944 ), Cộng hòa Nhân dân Rumani ( 1944 ), …
– Riêng ở Đông Đức, với sự trợ giúp của Liên Xô, tháng 10 – 1949 nước Cộng hòa Dân chủ Đức được xây dựng .
– Trong những năm 1945 – 1949, những nhà nước dân chủ nhân dân triển khai cải cách ruộng đất, xóa bỏ chính sách chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, quốc hữu hóa những xí nghiệp sản xuất lớn của quốc tế, phát hành những quyền tự do, dân chủ, cải tổ và nâng cao đời sống nhân dân .
=> Chính quyền nhân dân được củng cố vai trò chỉ huy của những đảng cộng sản ngày càng được chứng minh và khẳng định .

Soạn sử 12 bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 12

Lược đồ những nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau Chiến tranh quốc tế thứ hai
b. Công cuộc thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở những nước Đông Âu
– Trong những năm 1950 – 1975, những nước Đông Âu đã triển khai nhiều kế hoạch 5 năm nhằm mục đích thiết kế xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội trong tình hình khó khăn vất vả phức tạp .
– Với sự giúp sức có hiệu suất cao của Liên Xô và sự nỗ lực vươn lên của nhân dân, những nước Đông Âu đã giành được nhiều thành tựu to lớn .
+ Tiến hành kiến thiết xây dựng nền công nghiệp, điện khí hóa toàn nước, nâng sản lượng công nghiệp lên gấp hàng chục lần .
+ Nông nghiệp tăng trưởng nhanh gọn, phân phối nhu yếu lương thực và thực phẩm của nhân dân .
+ Trình độ khoa hoc – kĩ thuật được nâng lên rõ ràng .
=> Từ những nước nghèo, những nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã trở thành những vương quốc – nông nghiệp .

3. Quan hệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu

a. Quan hệ kinh tế tài chính khoa học – kĩ thuật
– Ngày 8 – 1 – 1949, Hội đồng tương hỗ kinh tế tài chính ( SEV ) được xây dựng với sự tham gia của những nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu là : Liên Xô, Anbani, Ba Lan, Bungari, Hungari, Tiệp Khắc, Rumani ;
– Mục tiêu của SEV là tăng cường sự hợp tác giữa những nước xã hội chủ nghĩa, thôi thúc sự văn minh về kinh tế tài chính và kĩ thuật, thu hẹp dần sự chênh lệch về trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính giữa những nước thành viên, không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân .
b. Quan hệ chính trị – quân sự chiến lược
– Ngày 14 – 5 – 1955, đại biểu của những nước Anbani, Ba Lan, Cộng hòa dân chủ Đức, Hungari, Liên Xô, Tiệp Khắc, Rumani hợp tại Vacsava cùng kí kết Hiệp ước hữu nghị hợp tác tương hỗ lưu lại sự sinh ra của Tổ chức Hiệp ước Vacsava .
– Mục tiêu là thành lâp liên minh phòng thủ về quân sự chiến lược và chính trị của những nước xã hội chủ nghĩa châu Âu .
– Tổ chức Hiệp ước Vacsava có vai trò to lớn trong việc giữ gìn độc lập, bảo mật an ninh ở châu Âu và quốc tế .
– Sự vững mạnh của Liên Xô và những nước thành viên đã tạo nên thế cân đối về sức mạnh quân sự chiến lược giữa những nước xã hội chủ nghĩa và những nước tư bản chủ nghĩa đầu những năm 70 .

II. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991

1. Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô

* Bối cảnh :
– Năm 1973, cuộc khủng hoảng cục bộ dầu mỏ bùng nổ đã tác động ảnh hưởng can đảm và mạnh mẽ đến tình hình chính trị, kinh tế tài chính kinh tế tài chính của nhiều nước trên quốc tế .
– Trong toàn cảnh đó, Liên Xô chậm đề ra những giải pháp sửa đổi để thích ứng với tình hình mới .
– Đến cuối những năm 70 – đầu những năm 80, nền kinh tế tài chính Liên Xô từ từ thể hiện những tín hiệu suy thoái và khủng hoảng .
* Sự khủng hoảng cục bộ :
– Kinh tế : Công nghiệp ngưng trệ, nông nghiệp sa sút. Hàng hoá, lương thực, thực phẩm khan hiếm .
– Chính trị – xã hội : Những vi phạm về pháp chế, thiếu dân chủ, những tệ nạn quan liêu, tham nhũng ngày càng trầm trọng .
=> Đất nước lâm vào khùng hoảng tổng lực .
=> Goóc-ba-chốp đề ra đường lối cải cách năm 1985 .

Soạn sử 12 bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 13

M.Gooc – ba-chop
* Nội dung công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp :
+ Về chính trị : Thực hiện chính sách tổng thống, đa nguyên về chính trị, xoá bỏ chính sách một đảng .
+ Về kinh tế tài chính : Thực hiện nền kinh tế thị trường nhưng trong trong thực tiễn chưa triển khai được .
– Thực chất :
+ Từ bỏ, phá vỡ chủ nghĩa xã hội .
+ Làm cho nền kinh tế tài chính thêm suy sụp, kéo theo sự rối loạn về chính trị và xã hội .
– Cuộc thay máu chính quyền ngày 19 – 8 – 1991 thất bại, đưa lại hậu quả nghiêm trọng cho Liên Xô, Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động giải trí .
– 11 nước cộng hoà tách khỏi Liên bang, Liên bang Xô viết tan rã .
– Ngày 25-12-1991, Tổng thống Goóc-ba-chổp từ chức, chấm hết chính sách xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm sống sót .

2. Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu

– Từ đầu những năm 80 cùa thế kỷ XX, những nước Đông Âu lâm vào khủng hoảng cục bộ tổng lực về kinh tế tài chính và chính trị ; khởi đầu từ Ba Lan rồi lan sang những nước Đông Âu và lên đến đỉnh điểm vào năm 1988 .
– Những nhà chỉ huy quốc gia quan liêu, bảo thủ, tham nhũng .
– Bị những nước đế quốc bên ngoài kích động, quần chúng biểu tình, đòi thi hành cải cách kinh tế tài chính chính trị, triển khai chính sách đa nguyên về chính trị, tổng tuyển cử tự do. Đảng và nhà nước những nước Đông Âu phải đồng ý những nhu yếu trên .
– Kết quả : Các thế lực chống Chủ nghĩa xã hội thắng cử lên nắm chính quyền sở tại. Cuối năm 1989 chính sách Xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ ở hầu hết Đông Âu .

Soạn sử 12 bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 14

Bức tường Béc-lin bị phá bỏ, nước Đức tái thống nhất

3. Nguyên nhân tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu

– Một là, đường lối chỉ huy chủ quan, duy ý chí, quan liêu bao cấp làm cho sản xuất ngưng trệ, đời sống của nhân dân không được cải tổ. Thiếu dân chủ và công minh làm tăng thêm sự bất mãn trong quần chúng .
– Hai là, không bắt kịp bước tăng trưởng của khoa học kĩ thuật tiến tiến, dẫn tới thực trạng ngưng trệ, khủng hoảng cục bộ về kinh tế tài chính, xã hội .
– Ba là, khi triển khai cải tổ lại phạm phải sai lầm đáng tiếc trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng cục bộ thêm trầm trọng .
– Bốn là, sự chống phá của những thế lực thù địch ở trong và ngoài nước .

III. Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000

Soạn sử 12 bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 15

Bản đồ Liên bang Nga
– Từ sau năm 1991, Liên bang Nga là “ vương quốc kế tục Liên Xô ”, thừa kế vị thế pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như những cơ quan ngoại giao của Liên Xô ở quốc tế .
– Trong thập kỉ 90, dưới chính quyền sở tại Tổng thống Enxin, Liên bang Nga chìm đắm trong khó khăn vất vả và khủng hoảng cục bộ .

1. Về kinh tế

Từ năm 1996, nền kinh tế tài chính Nga từ từ phục sinh, năm 1997 đạt tăng trưởng kinh tế tài chính 0,5 %, năm 2000 là 9 % .

Soạn sử 12 bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 16

Biểu đồ vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính của Liên bang Nga tiến trình 1990 – 2005

2. Về chính trị

– Hiến pháp 1993, pháp luật Liên bang Nga theo chính sách Tổng thống Liên bang .
– Từ năm 1992 – 1999, Tổng thống Enxin, nước Nga đứng trước hai thử thách lớn :
+ Tình trạng không không thay đổi về chính trị, tranh chấp giữa những đảng phái .
+ Những cuộc xung đột sắc tộc ( Trecxia … ) .
– Từ năm 2000, V. Putin làm Tổng thống, nhà nước pháp quyền được củng cố, tình hình xã hội không thay đổi ; nhưng vẫn đứng trước thử thách lớn : khuynh hướng li khai và nạn khủng bố, …

3. Về đối ngoại

– Một mặt ngả về phương Tây với hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và viện trợ về kinh tế.

– Mặt khác, Phục hồi và tăng trưởng mối quan hệ với những nước châu Á ( Trung Quốc, Ấn Độ, những nước ASEAN, … )
– Từ năm 2000, chính quyền sở tại của Tổng thống V. Putin đã đưa Liên bang Nga dần thoát khỏi khó khăn vất vả và khủng hoảng cục bộ, kinh tế tài chính hồi sinh và tăng trưởng ; chính trị, xã hội không thay đổi và vị thế quốc tế được nâng cao để trở lại vị thế một cường quốc Âu – Á .
Soạn Sử 12 Bài 2 Liên Xô và những nước Đông Âu ( 1945 – 2000 ) Liên Bang Nga ( 1991 – 2000 ) Liên Xô và những nước Đông Âu ( 1945 – 2000 ) Liên Bang Nga ( 1991 – 2000 ) được đăng trong phần soạn sử 12 và biên soạn theo sách lịch sử lớp 12. Được hướng dẫn biên soạn bởi những thầy cô giáo dạy Giỏi Sử học tư vấn, nếu thấy hay hãy san sẻ và comment để nhiều bạn khác cùng học tập cùng .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button