GDCD ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lý thuyết GDCD 12 Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật hay, chi tiết

Lý thuyết GDCD 12 Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật hay, chi tiết

Lý thuyết GDCD 12 Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật hay, chi tiết

I. Kiến thức cơ bản:

– Bình đẳng trước pháp lý có nghĩa là mọi công dan, nam, nữ thuộc những dân tộc bản địa, tôn giáo, thành phần, vị thế xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí theo lao lý của pháp lý .

1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

– Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước và xã hội theo pháp luật của pháp lý. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân .

– Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu như sau:

+ Một là : Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Các quyền được hưởng như quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền thừa kế, những quyền tự do cơ bảnvà những quyền dân sự, chính trị khác … Các nghĩa vụ và trách nhiệm phải triển khai như nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ và trách nhiệm đóng thuế …
+ Hai là : Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc bản địa, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần và vị thế xã hội .

2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

– Bình đẳng về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí là bất kể công dân nào vi phạm pháp lý đều phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo lao lý của pháp lý .

– Công dân dù ở địa vị nào, làm nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật (trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỷ luật) – Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chấtvà mức độ như nhau đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau, không phân biệt đối xử.

3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân được nhà nước pháp luật trong Hiến pháp và luật .
– Nhà nước và xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm tạo ra những điều kiện kèm theo thiết yếu bảo vệ cho công dân có năng lực triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .
– Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng và triển khai xong mạng lưới hệ thống pháp lý, giải quyết và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp lý và bảo vệ công minh, hài hòa và hợp lý trong quy trình truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý .

Xem thêm các bài Lý thuyết & Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

bai-3-cong-dan-binh-dang-truoc-phap-luat.jsp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button