Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX) | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử 11

1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á

a. Nguyên nhân:

– Để thôi thúc hơn nữa sự tăng trưởng của kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa, nhu yếu về thị trường, thuộc địa và nhân công đặt ra cho những nước tư bản phương Tây ngày càng bức thiết => những nước này tăng cường việc bành trướng, xâm lược thuộc địa .
– Các nước Khu vực Đông Nam Á :

+ vị trí địa lí chiến lược quan trọng.

+ Tài nguyên vạn vật thiên nhiên đa dạng và phong phú, nhân công dồi dào .
+ Chế độ phong kiến ở những nước lâm vào khủng hoảng cục bộ .
→ Các nước Khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng người dùng xâm lược của thực dân phương Tây .

b. Quá trình xâm lược.

– Từ thế kỉ XV – XX, thực dân phương Tây từng bước xâm nhập và triển khai xong việc xâm lược những nước Khu vực Đông Nam Á .

c. Kết quả:

– Inđônêxia – thuộc địa của thực dân Hà Lan .
– Philippin – thuộc địa của Tây Ban Nha, sau đó là Mĩ .
– Miến Điện, Mã lai – thuộc địa của thực dân Anh .
– Ba nước Đông Dương – thuộc địa của thực dân Pháp .
– Xiêm trở thành “ vùng đệm ” của Anh và Pháp .
Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX) | Lý thuyết Lịch Sử 11 ngắn gọn

2. Phong trào chống thực dân Hà lan của nhân dân Inđônexia.

a. Nguyên nhân:

– Mâu thuẫn giữa nhân dân Inđônêxia với thực dân Hà lan ngày càng thâm thúy => làm bùng nổ nhiều trào lưu đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa

b. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu:

– Cuối thế kỉ XIX, hàng loạt trào lưu đấu tranh yêu nước đã diễn ra :
+ Cuộc khởi nghĩa của nhân dân A-chê ( 10/1873 ) .
+ Khởi nghĩa của nông dân do Sa-min chỉ huy ( 1890 ) .
– Đầu thế kỉ XX, hai khuynh hướng cứu nước ( dân chủ tư sản và vô sản ) cùng sống sót song song trong trào lưu yêu nước của nhân dân Inđônêxia .
+ Phong trào công nhân sớm hình thành với sự sinh ra của những tổ chức triển khai : Thương Hội công nhân đường tàu ( 1905 ), Thương Hội công nhân xe lửa ( 1908 ), …
+ Giai cấp tư sản dân tộc bản địa ngày càng vững mạnh, tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản châu Âu => đóng vai trò nhất định trong trào lưu yêu nước ở Inđônêxia vào đầu thế kỉ XX .

3. Phong trào chống thực dân ở Phi-lip-pin.

a. Đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha

* Nguyên nhân :
– Thực dân Tây Ban Nha đặt ách thống trị trên 300 năm ở Philíppin, khai thác bóc lột triệt để tài nguyên và sức lao động => Mâu thuẫn giữa nhân dân Philíppin và thực dân Tây Ban Nha ngày càng nóng bức dẫn đến sự bùng nổ của những trào lưu đấu tranh .
* Phong trào đấu tranh tiêu biểu vượt trội :
– Khởi nghĩa ở Ca-vi-tô ( 1872 ) .
– Vào những năm 90 của thế kỉ XIX, trào lưu yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Philíppin Open 2 xu thế chính trong trào lưu giải phóng dân tộc bản địa : xu thế cải cách và xu thế bạo động .

Xu hướng cải cáchXu hướng bạo động
Lãnh đạoTổ chức “ Liên minh Philippin ” đứng đầu là Hô-xê Ri-dan

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX) | Lý thuyết Lịch Sử 11 ngắn gọn

Tổ chức “Liên hiệp những người con yêu quý của nhân dân” – đứng đầu là Bô-ni-Pha-xi-ô

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX) | Lý thuyết Lịch Sử 11 ngắn gọn

Lực lượng tham gia– Trí thức yêu nước, địa chủ, tư sản tiến bộ, một số hộ nghèo,…– Nông dân, dân nghèo thành thị,…
Hình thức đấu tranhĐấu tranh ôn hòaKhởi nghĩa, vũ trang tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa tháng 8/1896
Chủ trương đấu tranhTuyên truyền, khơi dậy ý thức dân tộc, đòi quyền bình đẳng với người Tây Ban Nha.Đấu tranh lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha, xây dựng quốc gia độc lập.
Kết quả, ý nghĩa – Thất bại .
– Có ý nghĩa quan trọng trong việc thức tỉnh, ý thức dân tộc bản địa của nhân dân, sẵn sàng chuẩn bị tư tưởng cho cao trào cách mạng sau này
– Khởi nghĩa tháng 8/1896 đã giải phóng nhiều vùng, xây dựng được chính quyền sở tại nhân dân .
– Sau khi Bô-ni Pha-xi-ô bị sát hại, tổ chức triển khai “ Liên hiệp những người con yêu quý của nhân dân ” dần tan rã .

b. Phong trào đấu tranh chống Mĩ:

+ Năm 1898 Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha hất cẳng Tây Ban Nha và chiếm Philíppin .
+ Nhân dân Philíppin dũng mãnh chống Mĩ đến năm 1902 thất bại .
⇒ Philíppin trở thành thuộc địa của Mĩ .

4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia

a. Nguyên nhân

– Từ năm 1884, Campuhia trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Ách thống trị nô dịch tàn ác, khắc nghiệt và phản động của thực dân Pháp đã khiến cho xích míc giữa nhân dân Campuchia và Pháp ngày càng thâm thúy .
⇒ Nhiều trào lưu đấu tranh yêu nước đã diễn ra .

b. Phong trào đấu tranh tiêu biểu:

– Khởi nghĩa của hoàng thân Si-vô-tha ( 1861 – 1892 ) .
– Khởi nghĩa của A-cha Xoa ( 1863 – 1866 ) .
– Khởi nghĩa của Pu-côm-bô ( 1866 – 1867 ) .

c. Kết quả: Thất bại.

⇒ Nguyên nhân thất bại :
– Tương quan lực lượng quá chênh lệch ( Pháp có lợi thế hơn về vũ khí, kĩ thuật, … )
– Các trào lưu diễn ra lẻ tẻ, tự phát .

5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX

a. Nguyên nhân

– Từ năm 1893, Lào trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Ách thống trị nô dịch tàn khốc, khắc nghiệt và phản động của thực dân Pháp đã khiến cho xích míc giữa nhân dân Lào và Pháp ngày càng thâm thúy .
⇒ Nhiều trào lưu đấu tranh yêu nước đã diễn ra .

b. Phong trào đấu tranh tiêu biểu:

– Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc ( 1901 – 1903 ) .
– Khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam ( 1901 – 1937 ) .

c. Kết quả: Thất bại.

– Tương quan lực lượng quá chênh lệch ( Pháp có lợi thế hơn về vũ khí, kĩ thuật, … )
– Các trào lưu diễn ra lẻ tẻ, tự phát .

6. Xiêm giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

– Từ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, trước sự nhòm ngó, rình rập đe dọa xâm lược của những nước phương Tây, Xiêm đã thực thi công cuộc cải cách quốc gia .
* Công cuộc cải cách quốc gia ở Xiêm
– Diễn ra ở Xiêm dưới thời kì trị vì của vua Rama IV và Rama V .

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX) | Lý thuyết Lịch Sử 11 ngắn gọn
Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX) | Lý thuyết Lịch Sử 11 ngắn gọn

– Cải cách được thực thi trên nhiều nghành, theo hình mẫu những nước phương Tây .
+ Chính trị : thiết lập nền quân chủ lập hiến, bên cạnh nhà vua còn có hội đồng nhà nước – đóng vai trò như 1 cơ quan tư vấn, khởi thảo pháp lý, ..
+ Kinh tế : xóa bỏ chính sách nô lệ vì nợ ; khuyến khích tư nhân trong và ngoài nước bỏ vốn kinh doanh thương mại, ..
+ Quân đội được trang bị và giảng dạy theo kiểu phương Tây .
+ Ngoại giao : thực thi chủ trương ngoại giao mềm dẻo ( “ ngoại giao cây tre ” ) .

⇒ Kết quả:

– Xiêm giữ được độc lập tương đối về chính trị .
– Đưa Xiêm tăng trưởng theo con đường tư bản chủ nghĩa .
⇒ Tính chất : cách mạng tư sản chưa triệt để .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button