Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Bài giảng: Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ – Cô Phạm Phương Linh (Giáo viên VietJack)

I. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

1. Sự thành lập các quốc gia độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

a. Vài nét chung về quy trình đấu tranh giành độc lập .- Trước Chiến tranh quốc tế thứ hai, hầu hết những nước Khu vực Đông Nam Á ( trừ Xiêm ) đều bị chủ nghĩa thực dân phương Tây nô dịch .- Trong Chiến tranh quốc tế thứ hai, những nước Khu vực Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản .- Sau cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai, tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng liên minh, nhân dân Khu vực Đông Nam Á đứng lên đấu tranh, nhiều nước giành được độc lập hoặc giải phóng phần nhiều chủ quyền lãnh thổ .+ 17/8/1945, In-đô-nê-xia công bố độc lập .+ 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sinh ra .- Thực dân Âu – Mĩ quay lại tái chiếm Đông Nam Á → nhân dân Khu vực Đông Nam Á thực thi kháng chiến chống xâm lược → đầu những năm 50 của thế kỉ XX, hầu hết những nước Khu vực Đông Nam Á giành được độc lập .- 1975, cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân 3 nước Đông Dương giành thắng lợi .- 1984, Bru-nây giành độc lập .- 2002, Đông Timo tách khỏi Inđônêxia, trở thành vương quốc độc lập .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Lược đồ những nước Khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh quốc tế thứ haib. Lào ( 1945 – 1975 )- 12/10/1945, nhà nước Lào ra đời quốc dân và công bố độc lập .- Tháng 3/1946, Pháp trở lại xâm lược Lào .- 1946 – 1954, nhân dân Lào kháng chiến chống Pháp xâm lược dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Đông Dương .- 1954 – 1975, nhân dân Lào kháng chiến chống Mĩ xâm lược dưới sự chỉ huy của Đảng Nhân dân Lào .- 2/12/1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được xây dựng .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Quốc kì của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào .c. Campuchia ( 1945 – 1975 )- Tháng 10/1945, Pháp trở lại xâm lược Campuchia. Nhân dân Campuchia kháng chiến chống xâm lược dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Đông Dương ( từ 1951 là Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia ) .- Ngày 9/11/1953, Pháp ký Hiệp ước ” trao trả độc lập cho Campuchia ” nhưng vẫn chiếm đóng quốc gia này .- Sau thắng lợi Điện Biên Phủ, chính phủ nước nhà Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ 1954 công nhận độc lập, chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Campuchia .- 1954 – 1970 : chính phủ nước nhà Xihanuc triển khai đường lối tự do, trung lập để thiết kế xây dựng quốc gia .- 1970 – 1975 : kháng chiến chống Mỹ .- 1975 – 1979 : nội chiến chống Khơ me đỏ .- 1979 đến nay : thời kỳ hồi sinh và kiến thiết xây dựng quốc gia. Tháng 9/1993, Vương quốc Campuchia được xây dựng .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Quốc kì của Vương quốc Camphuchia

2. Quá trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á.

a. Nhóm năm nước sáng lập ASEAN .Sau khi giành độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN bắt tay vào công cuộc kiến thiết xây dựng và tăng trưởng quốc gia, trải qua việc thực thi lần lượt 2 kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính : kế hoạch kinh tế tài chính hướng về trong và kế hoạch kinh tế tài chính hướng ngoại .

Chiến lược hướng nội Chiến lược hướng ngoại
Thời gian Những năm 50 – 60 của thế kỉ XXNhững năm 60 – 70 của thế kỉ XX
Mục tiêu Nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủKhắc phục những hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh.
Nội dung Đẩy mạnh phong trào các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.Thu hút vốn, kĩ thuật của nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.
Thành tựu Đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; phát triển một số ngành công nghiệp chế biến; bước đầu giải quyết được nạn thất nghiệp,…Tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân lớn hơn nông nghiệp; mậu dịch đối ngoại tăng nhanh,…
Hạn chếThiếu vốn, nguyên liệu và công nghệ; tệ tham nhũng, quan liêu,…Phụ thuộc vào vốn, thị trường bên ngoài; đầu tư bất hợp lý,…

b. Nhóm những nước Đông Dương .- Sau khi giành độc lập : tăng trưởng kinh tế tài chính tập trung chuyên sâu, kế hoạch hóa và đạt 1 số ít thành tựu nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn vất vả .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Cảnh mua và bán sản phẩm & hàng hóa tại một quầy mậu dịch quốc doanh ở Nước Ta thời bao cấp- Cuối những năm 1980 – 1990, chuyển dần sang nền kinh tế thị trường .c. Các nước khác ở Khu vực Đông Nam Á .* Bru-nây : Từ giữa những năm 1980, chính phủ nước nhà triển khai đa dạng hóa nền kinh tế tài chính, để tiết kiệm ngân sách và chi phí nguồn năng lượng, ngày càng tăng hàng tiêu dùng và xuất khẩu .* Mianma : Sau 30 năm thực hiện hành chủ trương “ hướng về trong ”, nên vận tốc tăng trưởng chậm. Đến 1988, cải cách kinh tế tài chính và “ Open ”, kinh tế tài chính có nhiều khởi sắc. Tăng trưởng GDP là 6,2 % ( 2000 ) .

3. Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN.

a. Bối cảnh sinh ra .- Thứ nhất : sau khi giành được độc lập, những nước Khu vực Đông Nam Á bước bào thời kì độc lập, kiến thiết xây dựng và tăng trưởng quốc gia trong thực trạng khó khăn vất vả => Open nhu yếu link, hợp tác, trợ giúp lẫn nhau để cùng nhau tăng trưởng .- Thứ hai : Khu vực Đông Nam Á là khu vực địa chính trị quan trọng, những cường quốc ( Mĩ, Trung Quốc, Liên Xô, … ) luôn tìm cách tăng cường ảnh hưởng tác động của mình ở khu vực này => Các nước Khu vực Đông Nam Á cần xây dựng 1 tổ chức triển khai link khu vực để hạn chế những ảnh hưởng tác động của cường quốc bên ngoài .- Thứ ba : ảnh hưởng tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật và xu thế hội nhập, link khu vực trên quốc tế ; thành công xuất sắc của khối thị trường chung châu Âu ( EEC ) .⇒ Ngày 8/8/1967, Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á được xây dựng tại Băng Cốc với sự tham gia của 5 nước thành viên : Xứ sở nụ cười Thái Lan, In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, Xin-ga-po và Phi-lip-pin .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Hội nghị xây dựng Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á ( 8/8196 7 )b. Mục tiêu hoạt động giải trí .- Phát triển kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống trải qua những nỗ lực hợp tác chung giữa những nước thành viên, trên ý thức duy trì độc lập, ỏn định khu vực .c. Quá trình tăng trưởng .* Giai đoạn 1967 – 1976 : ASEAN là một tổ chức triển khai non trẻ, hợp tác lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế .* Giai đoạn 1976 – 1991 :- ASEAN hoạt động giải trí khởi sắc từ sau Hội nghị Bali ( In-đô-nê-xia ) tháng 2/1976, với việc ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Khu vực Đông Nam Á ( Hiệp ước Bali ). Hiệp ức Bali đã xác lập những nguyên tắc cơ bản, trong quan hệ giữa những nước :+ Tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ ; không can thiệp vào việc làm nội bộ của nhau .+ Không sử dụng hoặc rình rập đe dọa sử dụng vũ lực với nhau .+ Giải quyết những tranh chấp bằng giải pháp độc lập .+ Hợp tác tăng trưởng có hiệu suất cao trong những nghành kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội .- Quan hệ hợp tác giữa những nước được tăng cường trên những lính vực kinh tế tài chính và chính trị .- 1884, Bru-nây tham gia ASEAN .* Giai đoạn 1991 – nay :- Quá trình lan rộng ra thành viên được tăng cường. Đến năm 1999, 10 nước Khu vực Đông Nam Á đã đứng chung trong một tổ chức triển khai .- Sự kiên kết, hợp tác giữa những nước được tăng cường .- 2007, Hiến chương ASEAN được kí kết .- Tháng 12/2015, tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27, Cộng đồng ASEAN được xây dựng .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 ( tháng 12/2015 )

II. ẤN ĐỘ.

1. Cuộc đấu tranh giành độc lập.

– Sau cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai, dưới sự chỉ huy của Đảng Quốc đại, trào lưu đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ trên khoanh vùng phạm vi cả nước, hấp dẫn phần đông những những tầng lớp nhân dân tham gia .- Các trào lưu đấu tranh tiêu biểu vượt trội :+ Cuộc khởi nghĩa của hơn 2 vạn thủy binh Bom-bay ( tháng 2/1946 ) .+ Tổng bãi công của hơn 40 vạn công nhân ở Cancutta ( tháng 2/1947 ) .- Trước sức ép của trào lưu, thực dân Anh phải nhượng bộ, trao quyền tự trị cho Ấn Độ. Theo kế hoạch Mao-bát-tơn, Ấn Độ được chia thành 2 nước tự trị : Ấn Độ ( theo Ấn giáo ), Pakistan ( Hồi giáo ) .
Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ | Lý thuyết Lịch Sử 12 ngắn gọn
– Không cam chịu quy định tự trị, Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ liên tục đấu tranh đòi độc lập. → 26/01/1950, Cộng hòa Ấn Độ xây dựng .

2. Công cuộc xây dựng đất nước.

* Kinh tế :- Tiến hành cuộc “ cách mạng xanh ” trong nông nghiệp → tự cung tự túc được lương thực, năm 1995, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 quốc tế .- Từ những năm 80 của thế kỉ XX, trở thành nước công nghiệp đứng thứ 10 quốc tế ; lúc bấy giờ, Ấn Độ là một trong những cường quốc sản xuất ứng dụng lớn nhất quốc tế .* Đối ngoại :+ Thực hiện chủ trương độc lập, trung lập tích cực .

+ Tham gia sáng lập phong trào “không liên kết” quốc tế ngày càng được nâng cao.

+ Vai trò, vị thế chính trị của Ấn Độ trên trường quốc tế được nâng cao .
Xem thêm những bài Lý thuyết Lịch Sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử ngắn gọn, tinh lọc, cụ thể, hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

cac-nuoc-dong-nam-a-va-an-do.jsp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button