GDCD ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

GDCD 11 Bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa | Hay nhất Giải bài tập Giáo dục công dân 11

I. Kiến thức cơ bản

1. Khái niệm cung – cầu

– Cầu là khối lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với Ngân sách chi tiêu và thu nhập xác lập .
Ví dụ : Ông A mua xe đạp điện cho con đi học, thanh toán giao dịch hết 700000 đồng .
– Cung là khối lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường hay hoàn toàn có thể đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức Ngân sách chi tiêu, năng lực sản xuất và chi phí sản xuất xác lập .

Ví dụ: Sau mùa thu hoạch lúa, ông A đã bán 10 tấn lúa và 5 tấn mía, còn lại 50 tấn lúa do sự biến động của giá cả trên thị trường ông A không bán số lúa còn lại mà chờ khi giá tăng lên ông mới bán.

2. Mối quan hệ cung – cầu.

a. Nội dung khái quát quan hệ cung – cầu

– Quan hệ cung – cầu là mối quan hệ tác động ảnh hưởng lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác lập giá thành và số lượng sản phẩm & hàng hóa dịch vụ .

b. Biểu hiện của nội dung quan hệ cung – cầu:

– Cung – cầu ảnh hưởng tác động lẫn nhau .
+ Khi cầu tăng → sản xuất lan rộng ra → cung tăng
+ Khi cầu giảm → sản xuất thu hẹp → cung giảm
– Cung – cầu tác động ảnh hưởng đến Ngân sách chi tiêu thị trường .
+ Khi cung lớn hơn cầu → giá giảm
+ Khi cung bé hơn cầu → giá tăng
+ Khi cung bằng cầu → giá không thay đổi
– Giá cả thị trường ảnh hưởng tác động đến cung – cầu .
+ Khi giá tăng → sản xuất lan rộng ra → cung tăng
+ Khi giá giảm → sản xuất thu hẹp → cung giảm
⇒ Chi tiêu và cung tỉ lệ thuận với nhau
+ Khi giá tăng → cầu giảm

   + Khi giá giảm → cầu tăng

⇒ Ngân sách chi tiêu và cầu tỉ lệ nghịch với nhau .

c. Vai trò của quan hệ cung – cầu

– Lí giải vì sao Chi tiêu và giá trị hàng hoá không ăn khớp với nhau .
– Là địa thế căn cứ để những doanh nghiệp quyết định hành động lan rộng ra hay thu hẹp sản xuất
+ Khi giá tăng thì những doanh nghiệp → Mở rộng SX
+ Khi giá giảm thì những doanh nghiệp → Thu hẹp SX
– Giúp người tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng hoá tương thích .
+ Khi nào nên mua hàng hoá : Cung > cầu
+ Khi nào không nên mua hàng hoá : Cung < cầu

3. Vận dụng quan hệ cung – cầu.

a. Đối với Nhà nước:

– Cung < cầu do khách quan Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ vương quốc để tăng cung . - Cung < cầu do đầu tư mạnh tích trữ Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ để điều tiết và giải quyết và xử lý kẻ đầu tư mạnh tích trữ . - Cung > cầu Cung Nhà nước dùng giải pháp kích thích .

b. Đối với nhà sản xuất, kinh doanh:

– Tăng sản xuất kinh doanh thương mại khi cung < cầu, Chi tiêu > giá trị .

– Thu hẹp sản xuất kinh doanh khi cung > cầu, giá cả < giá trị.

c. Đối với người tiêu dùng:

– Giảm mua những loại sản phẩm khi cung < cầu, giá cao . - Mua những loại sản phẩm khi cung > cầu, giá thấp .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button