Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Công nghệ 10 Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 10

I – CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU

A. Lý thuyết, Nội dung bài học

1. Nguyên nhân hình thành
Hình thành ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và trung du miền núi, ở địa hình dốc thoải nên quy trình rửa trôi những hạt sét, keo và chất dinh dưỡng diễn ra can đảm và mạnh mẽ .

Loại đất này được dùng để trồng lúa lâu đời với tập quán canh tác lạc hậu nên bị thoái hoá nghiêm trọng.

Đất xám bạc mầu phân bổ thoáng đãng ở những vùng trung du Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên .
2. Tính chất đất xám bạc màu
Tầng đất mỏng dính, lớp mặt đất có thành phần cơ giới nhẹ : tỉ lệ cát lớn, lượng sét, keo ít. Đất thường bị khô hạn .
Đất chua hoặc rất chua, ngheo dinh dưỡng, nghèo mùn .
Số lượng vi sinh vật ít, hoạt động giải trí yếu .
3. Biện pháp tái tạo
a ) Biện pháp tái tạo
Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và mạng lưới hệ thống mương máng bảo vệ tưới tiêu, phải chăng .
Cày sâu dần phối hợp bón tăng phân hữu cơ, phân bón hoá học hợp lý .
Bón vôi tái tạo đất
Luân canh cây cối : chú ý quan tâm cây họ đậu, cây phân xanh
b ) Sử dụng đất xám bạc màu
Thích hợp với nhiều loại cay trồng cạn .

II – CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ

1. Nguyên nhân gây xói mòn đất
Xói mòn đất là quy trình phá huỷ lớp đất mặt và tầng đất dưới do ảnh hưởng tác động của nước mưa, nước tưới, tuyết tan hoặc gió .
Nguyên nhân chính gây xói mòn đất là lượng mưa lớn và địa hình dốc :

Nước mưa vào đất phá vỡ kết cấu đất

Địa hình ảnh hưởng đến xói mòn, rửa trôi đất trải qua độ dốc và chiều dốc. Độ dốc càng lớn, dốc càng dài vận tốc xói mòn càng lớn. Tầng bùn mỏng mảnh hoặc mất hẳn, mặt phẳng trơ sỏi đá .
2. Tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
Hình thái phẫu diện không hoàn hảo, có trường hợp mất hẳn tầng mùn
Sét và limon bị cuốn trôi đi, trông đất cát, sỏi chiếm lợi thế
Đất chua hoặc rất chua, nghèo mùn và chất dinh dưỡng
Số lượng vi sinh vật trong đất ít. Hoạt động của vi sinh vật đất yếu
3. Biện pháp tái tạo và hướng sử dụng
a ) Biện pháp khu công trình :
Làm ruộng bậc thang : những sải đất nằm ngang sườn dốc, dùng để canh tác và được bảo vệ bằng những bờ đất hoặc đá .

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Thềm cây ăn quả : là dạng không liên tục của bậc thang, khoảng cách giữa hai hàng cây ăn quả cần trồng cỏ hoặc cây họ Đậu để bảo vệ đất .

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

b ) Biện pháp nông học
Canh tác theo đường đồng mức
Bón phân hữu cơ và N, P, K
Bón vôi tái tạo đất

Luân canh xen canh gối vụ

Trồng cây thành băng
Trồng cây bảo vệ đất đặc biệt quan trọng là bảo vệ rừng đầu nguồn, trồng cây phủ xanh đất
Canh tác nông lâm phối hợp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button