Lịch sử ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) | Lý thuyết Lịch Sử 11 ngắn gọn

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Bài giảng: Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) – Cô Nguyễn Thúy Hảo (Giáo viên VietJack)

I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

a. Chính trị
– Chế độ quân chủ chuyên chế vẫn được duy trì – đứng đầu nhà nước là Nga hoàng Ni-cô-lai II .
– 1914, Nga hoàng tham gia vào cuộc cuộc chiến tranh đế quốc => gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng cho quốc gia .
Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) | Lý thuyết Lịch Sử 11 ngắn gọn
Những người lính nga ngoài mặt trận, tháng 1/1917
b. kinh tế tài chính
– Kinh tế suy sụp, lỗi thời :
+ Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì ; Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bị ngưng trệ nặng nề .
+ Nông nghiệp sa sút ; nạn đói xảy ra khắp nơi ; sản xuất công – thương nghiệp đình đốn .
Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) | Lý thuyết Lịch Sử 11 ngắn gọn
Những người nông dân Nga đầu thế kỉ XX
c. Xã hội
– Trong xã hội sống sót nhiều mầu thuẫn :
+ Mâu thuẫn dân tộc bản địa : giữa hơn 100 dân tộc bản địa trong đế quốc Nga với chính quyền sở tại phong kiến Nga hoàng .
+ Mâu thuẫn giai cấp : giữa nông dân với địa chủ phong kiến ; giai cấp vô sản với giai cấp tư sản .
+ Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với những nước đế quốc khác .
⇒ Ở đầu thế kỉ XX, Nga là nơi tập trung chuyên sâu cao độ những xích míc của chủ nghĩa đế quốc .
– Đời sống của những những tầng lớp nhân dân khổ cực ⇒ trào lưu đấu tranh đòi lật đổ chính sách Nga hoàng diễn ra khắp nơi .
⇒ Kết luận : Nước Nga trở thành “ khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền sản xuất đế quốc chủ nghĩa ” .

2. Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười

Cách mạng tháng hai (1917)Cách mạng tháng Mười (1917)
Nguyên nhân– Chế độ phong kiến Nga hoàng lâm vào khủng hoảng cục bộ, suy yếu nghiêm trọng .
– Nga tham gia cuộc chiến tranh quốc tế thứ nhất → đời sống nhân dân thêm cơ cực, xích míc xã hội ngày càng thâm thúy .
– Cục diện hai chính quyền sở tại song song sống sót .
– nhà nước tư sản lâm thời không cung ứng những quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của nhân dân .
Mục tiêu– Lật đổ chính sách phong kiến Nga hoàng .
– Chống cuộc chiến tranh đế quốc .
– Lật đổ chính quyền sở tại của giai cấp tư sản .
– Tạo điều kiện kèm theo đưa Nga tiến lên thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội .
Lãnh đạoGiai cấp vô sản thông qua Đảng Bônsêvích. Giai cấp vô sản thông qua Đảng Bônsêvích
Diễn biến chính– Ngày 23/2/1914 theo lịch Nga, hơn 9 vạn nữ công nhân thành phố Petorograt đã xuống đường biểu tình .
– Dưới sự chỉ huy của đảng Bônsêvich, trào lưu đấu tranh nhanh gọn lan rộng ra toàn thành phố và chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang .
– Quân khởi nghĩa đã đánh chiếm những văn phòng, bắt giam những bộ trưởng liên nghành và tướng tá của nga hoàng. Chế độ phong kiến bị lật đổ và Nga trở thành nước Cộng hòa .

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) | Lý thuyết Lịch Sử 11 ngắn gọn

– Trải qua 1 thời hạn đấu tranh độc lập để tập hợp lực lượng, tháng 10/1917, Đảng Bôsêvich Nga đã quyết định hành động chuyển cuộc đấu tranh của nhân dân Nga sang quy trình tiến độ khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền sở tại .
– Ngày 7/10/1917, Lênin bí hiểm rời Phần lan về nước để trực tiếp chỉ huy cách mạng .
– Đêm 24/10 / 1917, cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nga đã bùng nổ tại thàng phố Matxcova và nhanh gọn giành thắng lợi .
– Đầu năm 1918, cách mạng đã giành thắng lợi trọn vẹn trên nước Nga to lớn .

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) | Lý thuyết Lịch Sử 11 ngắn gọn

Kết quả Thắng lợi Thắng lợi
Ý nghĩa– Lật đổ chính sách phong kiến Nga .
– Tạo điều kiện kèm theo tiền đề để thực thi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa .
– Lật đổ chính phủ nước nhà tư sản lâm thời, thiết lập nền chuyên chính vô sản .
– Giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi ách áp bức, bóc lột .
– Làm đổi khác cục diện chính trị quốc tế .
– Để lại nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề cho trào lưu cách mạng quốc tế .
Tính chấtCách mạng dân chủ tư sản kiểu mớiCách mạng xã hội chủ nghĩa

II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT

1. Xây dựng chính quyền Xô viết

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) | Lý thuyết Lịch Sử 11 ngắn gọn
Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai ( 25/10/1917 )
– Đêm 25/10/1917 chính quyền sở tại Xô viết được xây dựng do Lê-nin đứng đầu .
– Nhiệm vụ số 1 của chính quyền sở tại Xô viết :
+ Đập tan cỗ máy Nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ .
+ Xây dựng cỗ máy Nhà nước mới của nhân dân lao động .
– Biện pháp thực thi trách nhiệm cách mạng :
+ Thông qua : ” Sắc lệnh độc lập ” và “ Sắc lệnh ruộng đất ” .
+ Xóa bỏ những tàn tích phong kiến, xoá bỏ chính sách đẳng cấp và sang trọng và độc quyền của giáo hội .
+ Thực hiện nam nữ bình quyền, những dân tộc bản địa có quyền bình đẳng và quyền tự quyết .
+ Thành lập Hồng quân để bảo vệ chính quyền sở tại cách mạng .
+ Quốc hữu hóa những xí nghiệp sản xuất xí nghiệp sản xuất của giai cấp tư sản, xây dựng Hội đồng kinh tế tài chính quốc dân tối cao để kiến thiết xây dựng nền kinh tế tài chính xã hội chủ nghĩa .
⇒ Nhận xét : Các chủ trương của Chính quyền Xô viết đã đem lại quyền lợi và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho nhân dân lao động ; Thể hiện tính ưu việt văn minh của một chính quyền sở tại mới, chính quyền sở tại của dân, do dân, vì dân .

2. Bảo vệ chính quyền Xô viết

a. Bối cảnh lịch sử :
– Cuối năm 1918 quân đội 14 nước đế quốc cấu kết với những lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tiến công nhằm mục đích tàn phá nước Nga Xô viết .
Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) | Lý thuyết Lịch Sử 11 ngắn gọn
Tấm áp phích “ bạn đã ghi tên tình nguyện chưa ? ” – lôi kéo
Thanh niên Xô viết nhập ngũ bảo vệ quốc gia
b. Chủ trương, chủ trương của chính quyền sở tại Xô viết : thực thi chủ trương “ Cộng sản thời chiến ” .
* Nội dung của chủ trương cộng sản thời chiến :
– Nhà nước trấn áp hàng loạt nền công nghiệp .
– Trưng thu lương thực thừa của nông dân .
– Thi hành chính sách cưỡng bức lao động .
⇒ Tác dụng của chủ trương Cộng sản thời chiến : động viên tối đa nguồn của cải nhân lực của quốc gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đến cuối năm 1920 Nga đẩy lùi sự can thiệp của những nước đế quốc, bảo vệ chính quyền sở tại non trẻ .
Xem thêm kim chỉ nan Lịch Sử 11 hay, cụ thể khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

cach-mang-thang-muoi-nga-nam-1917-va-cuoc-dau-tranh-bao-ve-cach-mang-1917-1921.jsp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button