Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

LUYỆN TẬP THÊM: BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 5 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Đề cuối tuần lớp 5 dành cho những em học viên lớp 5 muốn luyện thêm bài tập sau những buổi học trực tuyến chưa hiệu suất cao. Nếu con bạn còn chưa quen với việc giải những dạng bài tập lớp 5 thì bạn nên dành thời hạn cuối tuần để ôn luyện đề cuối tuần lớp 5 với con .image 2 1641050035 2.jpg

1. Bài tập cuối tuần lớp 5 – môn Toán

Câu 1: Một tam giác có độ dài đáy bằng 12cm, chiều cao bằng 8cm. Tìm diện tích tam giác.

Câu 2: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ gì?

Câu 3: Đổi đơn vị 

5780 kg = … tấn123 m = … cm

Câu 4: Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1/5 số viên bi có màu gì? 

Câu 5: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/giờ?

Câu 6: Tìm y, biết: 

a ) 34,8 : y = 7,2 + 2,8b ) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó ?b ) Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ? ( 1 điểm )

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TOÁN CUỐI TUẦN LỚP 5:

Câu 1: 

Diện tích tam giác là12 x 8 : 2 = 48 cm2Đáp số : 48 cm2

Câu 2: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ 5 phần 10

Câu 3:

5780 kg = 5,78 tấn123 m = 12300 cm

Câu 4: 

Một phần năm số viên bi bằng20 x 1 : 5 = 4 ( viên bi )Vậy số một phần năm số viên bi có màu xanh .Đáp số : màu xanh

Câu 5:

Thời gian xe máy đi hết quảng đường AB là :9 giờ 30 phút – 7 giờ 30 phút = 2 ( giờ )Vận tốc trung bình của xe máy là :60 : 2 = 30 ( km / giờ )Đáp số : 30 km / giờ

Câu 6:

a ) 34,8 : y = 7,2 + 2,834,8 : y = 10y = 34,8 : 10y = 3,48Đáp số : y = 3,48b ) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12= 21,22 + 90,72 + 2,06= 114Đáp số : 114

Câu 7:

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :120 x 90 = 10800 ( mét vuông )b ) Cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số tạ thóc là : 10800 : 100 x 15 = 1620 ( kg ) = 16,2 ( tạ )Đáp số : a ) 10800 mét vuông ; b ) 16,2 tạ

2. Bài tập cuối tuần lớp 5 – môn Tiếng Việt

Đọc thầm bài : “ Chim họa mi hót ” ( TV lớp 5 tập 2 trang 123 ) và vấn đáp những câu hỏi sau :

Câu 1: Tác giả cảm nhận tiếng hót của chim họa mi rất hay qua chi tiết nào?

Câu 2: Khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, chim họa mi làm gì?

Câu 3: Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của câu văn sau:

Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con hoạ mi ấy lại hót vang lừng .

Câu 4: Tìm hai từ đồng nghĩa với từ “êm đềm”.

Câu 5: Tìm hai từ trái nghĩa với từ “tĩnh mịch”

Câu 6: Dấu phẩy trong câu: “Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.” có tác dụng gì?

Câu 7: Trong các cụm từ: nhắm hai mắt, kéo dài cổ, thu đầu, những từ mang nghĩa gốc là những từ nào?

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5:

Câu 1: Tác giả cảm nhận tiếng hót của chim họa mi rất hay qua chi tiết “Khi êm đềm, khi rộn rã, như một điệu đàn.”

Câu 2: Khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, chim họa mi đã hót vang lừng chào nắng sớm.

Câu 3: 

Chủ ngữ : con họa mi ấy .Vị ngữ : lại hót vang lừng .Trạng ngữ : Rồi hôm sau ; khi phương đông vừa vẩn bụi hồng .

Câu 4: Hai từ đồng nghĩa với êm đềm là êm ả, yên ả.

Câu 5: Hai từ trái nghĩa với tĩnh mịch là ồn ào, huyên náo.

Câu 6: Dấu phẩy trong câu : “Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.” có tác dụng ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

Câu 7: Trong các cụm từ: nhắm hai mắt, kéo dài cổ, thu đầu, những từ mang nghĩa gốc là cả ba từ: mắt, cổ, đầu mang nghĩa gốc.

3. Bài tập cuối tuần lớp 5 – môn Tiếng Anh

Câu 1: Khoanh tròn vào từ không cùng loại

1. A. tooth B. eye C. head D. aspirin2. A. photo B. bought C. flew D. sang3. A. beautiful B. souvenir C. interesting D. colourful4. A. summer B. spring C. me D. country5. A. how B. what C. that D. who

Câu 2: Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D cho những câu sau

1. What are you going ………. tomorrow ?A. to do B. do C. did D. doing2. Linda ….. going to visit her friends next weekend .A. was B. is C. is D. BC3. They …… swimming last Saturday .A. go B. going C. went D. goes4. Are they going to the party tomorrow ? – Yes, they ………….A. are B. do C. did D. can5. He should go to the ……….. because he has a toothache .A. dentist B. nurse C. teacher D. doctor6. My friends and I. ……….. going to the zoo next Saturday .A. is B. was C. are D. were7. Are you going to do your homework ? – Yes, …………A. I am B. I was C. he is D. he was8. What’s the matter …………. you ? – I have a cold .A. to B. with C. from D. in9. How many seasons are ………… in England ?A. these B. those C. they D. there10. It’s often …………… in the rainy season .A. cold B. warm C. rainy D. sunny

Câu 3: Dùng nhũng từ cho sẵn viết thành câu hoàn chỉnh

1. going / We / to / are / Do Son / next weekend / visit …………………………………………………………………………..2. you / going / Are / T.V / watch / to / this evening ?………………………………………………………………………….3. visit / going / She / is / her / tomorrow / friends / to …………………………………………………………………………..4. going / We / to / are / Do Son / next weekend / visit …………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5:

Câu 1: 1. A   2. A   3. B   4. C   5. C

Câu 2: 1. A   2. B   3. C   4. A   5. A   6. C   7. A   8. B   9. B   10. A

Câu 3: 

1. We are going to visit Do Son next weekend .2. Are you going to watch T.V this evening ?

3. She is going to visit her friends tomorrow.

4. We are going to visit Do Son next weekend .

4. Lời kết

Chúng tôi vừa cung ứng 1 số ít đề rèn luyện cho những em học viên lớp 5. Chúc những em có thành tích học tập tốt sau khi luyện bài tập cuối tuần lớp 5

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button