Review

Bài tập 1,2,3, 4,5,6 trang 76 Hóa học 9: Tính chất của phi kim

[Bài 25 hóa học 9] giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 76 SGK Hóa 9: Tính chất của phi kim – Chương 3.

Lưu ý : Bạn nào chưa hiểu rõ cách giải những bài tập dưới đây thì những bạn xem phía dưới bài viết này Dethikiemtra. com đã tổng hợp kỹ năng và kiến thức về đặc thù phi kim .

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 9 trang 76 bài 25

Bài 1: Hãy chọn câu đúng :

A.   Phi kim dẫn điện tốt.

B. Phi kim dẫn nhiệt tốt .
C. Phi kim chỉ sống sót ở hai trạng thái rắn, khí .
D. Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém .

Đáp án D

Bài 2 : Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn với khỉ O2. Cho biết các oxit tạo thành thuộc loại nào. Viết công thức các axit hoặc bazơ tuong ứng với mỗi oxit đó.

Giả: S +  O2  t0 →SO2;

C + O2 t0 → CO2
2C u + O2 t0 → 2C uO ;
2Z n + O2 t0 → 2Z nO
SO2 là oxit axit, có axit tương ứng là H2SO3 ;
C02 là oxit axit, có axit tương ứng là H2CO3 .
CuO là oxit bazơ, có bazơ tương ứng là Cu ( OH ) 2 ;
ZnO là oxit lưỡng tính, có bazơ tương ứng là Zn ( OH ) 2 và axit tương ứng là H2ZnO2 .

Bài 3 trang 76: Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với: a) clo ; b) lưu huỳnh ; c) brom.

Cho biết trạng thái của những chất tạo thành .

Đáp án bài 3: a) H2 (k) + Cl2 (k)  t0 →  2HCl (k)

b ) H2 ( k ) + S ( r ) t0 → H2S ( k ) ( khí H2S có mùi trứng thối )
c ) H2 ( k ) + Br2 ( l ) t0 → 2HB r ( k )

Bài 4: Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a ) khí Ao và hiđro ;
b ) lưu huỳnh và oxi ;Quảng cáo
c ) bột sắt và bột lưu huỳnh ;
d ) cacbon và oxi ;
e ) khí hiđro và lưu huỳnh .

Đáp án bài 4:

a ) F2 + H2 → 2HF ( phản ứng xảy ra trong bóng tối và nổ mạnh )
b ) S + O2 t0 → SO2
c ) S + Fe t0 → FeS
d ) C + O2 t0 → CO2
e ) H2 + S t0 → H2S

Bài 5 : Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau :

Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối suntat tan → muối sunfat không tan
a ) Tìm công thức những chất thích hợp để thay cho tên chất trong sơ đồ .
b ) Viết những phương trình hoá học màn biểu diễn quy đổi trên .

Đáp án bài 5:

a) bai 5b) Viết phương trình:

Quảng cáo
O2 + S t0 → SO2 ↑
O2 + 2SO2 t0 → 2SO3 ↑
H2O + SO3 → H2SO4
H2SO4 + 2N aOH → 2H2 O + Na2SO4
Na2SO4 + BaCl2 → 2N aCl + BaSO4 ↓

Bài 6 trang 76 Hóa 9: Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu được hỗn hợp khí B.

a ) Hãy viết những phương trình hoá học .
b ) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng .

Hướng dẫn: nFe = 5,6/56 = 0,1 mol; ns = 1,6/32 = 0,05 mol.

a ) Phương trình hoá học : Fe + S t0 → FeS .
Lúc bắt đầu : 0,1 0,05 0 ( mol )
Lúc phản ứng : 0,05 0,05 0,05
Sau phản ứng : 0,05 0 0,05
Chất rắn A gồm FeS và Fe dư + HCl ?
FeS + 2HC l → FeCl2 + H2S
Phản ứng : 0,05 0,1 0,05 0,05 ( mol )
Fe + 2HC l → FeCl2 + H2
Phản ứng : 0,05 0,1 0,05 0,05 ( mol ) .
Số mol HCl tham gia phản ứng = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol .
Thể tích dung dịch HCl 1M dùng là : Vdd = n / CM = 0,2 / 1 = 0,2 lít .
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
– Ở điều kiện kèm theo thường, phi kim hoàn toàn có thể sống sót ở trạng thái rắn như C, S, P, Si, I, … Trạng thái lỏng như : Br ; Trạng thái khí như : O2, H2, N2, …
– Phần lớn phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy thấp, ơ thể rắn thì dòn .
Một số phi kim độc như clo, brom, iot, ..
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Tác dụng với sắt kẽm kim loại
Nhiều phi kim tính năng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối .
Thủy ngân tầc dụng với lưu huỳnh ngay ở nhiệt độ thường, tạo thành HgS. Oxi tính năng với hầu hết sắt kẽm kim loại tạo thành oxit sắt kẽm kim loại .
2. Tác dụng với hiđro
Nhiều phi kim tính năng với hiđro tạo thành những hợp chất khí .
3. Tác dụng với oxi
Một số phi kim tính năng với oxi .
Thí dụ :
S + 02 → t0 S02 ( k )

4P + 502 →t0 2P205 (r)

III. MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA PHI KIM .
Các phi kim có năng lực hoạt động hóa học khác nhau .
Flo là phi kim mạnh nhất ; oxi, clo là những phi kim hoạt động giải trí mạnh ; lưu huỳnh, photpho, cacbon, silic là những phi kim hoạt động giải trí yếu hơn .

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button