Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài 2, 3, 4, 5 trang 31 SGK Hóa học lớp 8: Bài luyện tập 1 chương 1

Bài 8: Giải Bài 2, 3, 4, 5 trang 31 Hóa học lớp 8: Bài luyện tập 1 chương 1.

Đề làm những bài tập ở bài luyện này, những em cần nhớ lại những kiến thức và kỹ năng sau :
1. Các vật thể : ( tự nhiên cũng như tự tạo ) : đều được tạo nên từ chất ( hay từ những nguyên tố hóa hoc ) .

2. Chất gồm có hai loại: đơn chất (tạo nên từ một nguyên tố) và hợp chất (tạo nên tử hai hay nhiều nguyên tố trở lên).

3. Đơn chất có hai loại : đơn chất sắt kẽm kim loại và đơn chất phi kim ( hạt hợp thành là nguyên tử, phân tử ) .
4. Hợp chất cũng chia làm hai loại : hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ ( hạt hợp thành là phân tử ) .

Hướng dẫn giải bài 2, 3, 4, 5 trang 31 bài 8 Hóa 8

Bài 2. Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình bên:

8.22

a ) Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài
b ) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi ( Xem sơ đồ nguyên tử ở bài 5, bài 4 – Nguyên tử trang 16 sgk ) .

Hướng dẫn:

a ) + Số p = 12
+ Số e = 12 ;
+ Số e lớp ngoài cùng = 2
b ) Giống nhau : số electron lớp ngoài cùng đều bằng 2 ;
Khác nhau : số proton và số electron của canxi là 20 trong khi số proton và số electron của magie là 12. Số lớp e của canxi là 4, của magie là 3 .

Bài 3: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần.

a ) Tính phân tử khối của hợp chất
b ) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố ( xem bảng 1 trang 42 ) .

baigiai

a) bai 3 trang 31⇒ Phân tử khối của hợp chất = 62 đvC.

( hc là hớp chất chứa X va O công thức là X2O mà hợp chất này nặng hơn H2 31 lan nen lay hc : H2 = 31 )

b) Ta có : 2X  + O  = 62  => X = 23 đvC.

vậy X là nguyên tố natri ( 23 )
Kí hiệu hóa học là Na .

Bài 4. Chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp :

a ) Những chất tạo nên từ hai … trở lên được gọi là …
b ) Những chất có … gồm những nguyên tử cùng loại … được gọi là …
c ) … là những chất tạo nên từ một …
d ) … là những chất có … gồm những nguyên tử khác loại …
e ) Hầu hết những … có phân tử là hạt hợp thành, còn … là hạt hợp thành của … sắt kẽm kim loại .

Đáp án:

a ) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên được gọi là hợp chất .
b ) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại link với nhau được gọi là đơn chất
c ) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học .
d ) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác loại link với nhau .
e ) Hầu hết những chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là hạt hợp thành của đơn chất sắt kẽm kim loại .

Bài 5. Câu sau đây gồm hai phần : Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi đúng 1000C.

Hãy chọn giải pháp đúng trong những giải pháp sau :
A. Ý trong phần I đúng, ý trong phần II sai .
B. Ý trong phần I sai, ý trong phần II đúng .

C. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II giải thích ý ở phần I.

D. Cả hai ý đều đúng và ý ở phần II không giải thích ý ở phần I .
E. Cả hai ý đều sai .

Câu trả lời D đúng ( cả hai ý đều đúng và ý ở phần II không giải thích ý ở phần I).

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button