Review

Bài tập nguyên lý kế toán từ dễ đến khó có lời giải chi tiết

Bài tập nguyên lý kế toán giúp người học sau khi học xong, mạng lưới hệ thống lại hàng loạt kiến thức và kỹ năng triết lý vận dụng vào phần nhiệm vụ và những định khoản trong thực tiễn .

tai khoan 421

>>> Xem thêm: Các khái niệm kế toán cơ bản

Bài tập gồm có những nhiệm vụ từ dễ đến khó, từ đơn thuần đến phức tạp, dựa trên những hoạt động giải trí hàng ngày của những công ty và tổ chức triển khai .

Bài 1: Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Tại Doanh Nghiệp có những tài liệu sau : ( Đơn vị tính 1.000 đ ) .
a – Số dư đầu kỳ của những TK :

– TK Tiền mặt : 20.000 – TK Vay thời gian ngắn 100.000
– TK Tiền gửi NH 200.000 – TK Phải trả người bán 70.000
– TK Phải thu của người mua 20.000 – Vay dài hạn 200.000
– TK Nguyên vật liệu 100.000 – TK Nguồn vốn kinh doanh thương mại 300.000
– TK TSCĐ hữu hình 350.000 – TK Phải trả CNV 20.000

b – Các nhiệm vụ phát sinh trong kỳ :

 1. Khách hàng trả tiền mua hàng chịu từ kỳ trước bằng tiền mặt 10.000
 2. Dùng tiền gửi ngân hàng nhà nước để mua TSCĐ hữu hình 40.000 ( giá chưa gồm có thuế GTGT 10 % ), ngân sách luân chuyển bốc dỡ đơn vị chức năng chi hết 220 tiền mặt ( đã gồm có 10 % thuế GTGT )
 3. Dùng tiền gửi NH trả nợ người bán 30.000 và rút về quĩ tiền mặt 20.000
 4. Dùng tiền mặt trả lương cho CNV 20.000
 5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người bán 20.000
 6. Dùng tiền gửi NH trả vay thời gian ngắn NH 50.000
 7. Mua nguyên vật liệu nhập kho giá mua 20.000 ( chưa gồm có 10 % thuế GTGT ) chưa trả tiền người bán .

Yêu cầu:

 1. Định khoản kế toán những nhiệm vụ phát sinh .
 2. Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán
 3. Lập bảng so sánh số phát sinh kiểu nhiều cột
 4. Lập bảng Cân đối kế toán

Bài 2:

Tại Doanh Nghiệp có những tài liệu sau : ( Đơn vị tính 1.000 đ ) .
a – Số dư đầu kỳ của những TK :

– TK Tiền mặt : 20.000 – TK Vay thời gian ngắn 100.000
– TK Tiền gửi NH 200.000 – TK Phải trả người bán 70.000
– TK Phải thu của người mua 20.000 – Vay dài hạn 200.000
– TK Nguyên vật liệu 100.000 – TK Nguồn vốn kinh doanh thương mại 300.000
– TK TSCĐ hữu hình 350.000 – TK Phải trả CNV 20.000

b – Các nhiệm vụ phát sinh trong kỳ :

 1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất mẫu sản phẩm 20.000, dùng cho quản trị phân xưởng 2 nghìn .
 2. Tiền lương phải trả công nhân sản xuất loại sản phẩm 35.000, quản trị phân xưởng 5.000
 3. Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ suất lao lý ( biết rằng những khoản lương được xác lập tỷ suất giữa lương cơ bản và hiệu suất là 1 : 4 )
 4. Hao mòn TSCĐ dùng cho sản xuất 000
 5. giá thành điện nước mua ngoài 2.100 ( đã gồm có 5 % thuế GTGT ) đã trả cho người bán bằng chuyển khoản qua ngân hàng .
 6. Kết chuyển ngân sách
 7. Nhập kho hàng hoá, biết rằng giá trị thành phẩm chế dở cuối kỳ là 5.000

Yêu cầu:

 1. Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh
 2. Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán
 3. Lập bảng cân đối thông tin tài khoản

hop dong lao dong

Bài 3:

Tại doanh nghiệp Y, có tài liệu sau : ( Đơn vị tính 1.000 đ ) .

 1. Số dư đầu kỳ của những TK :
 • TK chi phí sản xuất dở dang : 12.000 .

Trong đó : + Sổ cụ thể CPSXKD dở dang SP A : 8.000 .
+ Sổ chi tiết cụ thể CPSXKD dở dang SP B : 4.000 .

 • Các TK khác có số dư ( xxx ) hoặc không có số dư .
 1. Các nhiệm vụ phát sinh trong kỳ :
 2. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho SXKD là 80.000, trong đó
 • Dùng cho SX SP A : 40.000 .
 • Dùng cho SX SP B : 30.000 .
 • Dùng cho quản trị phân xưởng : 10.000 .
 1. Tính tiền lương phải trả cho CNV là 35.000, trong đó
 • Tiền lương CNSX SP A : 20.000 .
 • Tiền lương CNSX SP B : 10.000 .
 • Tiền lương quản trị phân xưởng : 5.000 .
 • Tiền lương của nhân viên cấp dưới bán hàng 8.000
 • Tiền lương của bộ phận quản trị doanh nghiệp 10.000
 1. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo tỷ suất lao lý ( giả định hàng loạt tiền lương là lương cơ bản ) .
 2. Trích KH TSCĐ dùng cho sản xuất 17.000 ; Bộ phận bán hàng 10.000 ; Bộ phận quản trị doanh nghiệp 15.000
 3. Cuối kỳ kết chuyển hết ngân sách SX. Biết rằng ngân sách SX chung phân chia cho từng loại SP theo tiền lương công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ :
 • SP A : 5.000 .
 • SP B : 4.000 .
 1. Nhập kho thành phẩm sản xuất theo giá tiền sản xuất thực tiễn .

Yêu cầu:

 1. Tính toán, lập định khoản kế toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh .
 2. Phản ánh vào TK tổng hợp, TK chi tiết.

Bài 4:

Doanh nghiệp A có số dư những thông tin tài khoản đầu tháng 1 năm 200X như sau :
( Đơn vị tính 1.000 đ )

TK 111 20.000 TK 421 150.000 – TK 112 280.000 – TK 414 100.000
TK 311 120.000 TK 211 2.800.000 – TK 338 130.000 – TK 154 180.000
TK 138 70.000 TK 334 20.000 – TK 141 5.000 – TK 333 30.000
TK 152 1.295.000 TK 411 4.000.000 – TK 155 100.000 – TK 441 200.000

Trong tháng có những nhiệm vụ kinh kế phát sinh như sau :

 1. Xuất kho thành phẩm bán cho người mua được người mua đồng ý, giá vốn 30.000, giá cả 180.000 ( chưa gồm có 10 % thuế GTGT ), người mua giao dịch thanh toán 50 % bằng tiền mặt, số còn lại ghi nợ .
 2. Tiền lương phải trả nhân viên cấp dưới bán hàng 20.000, quản trị doanh nghiệp 30.000
 3. Hao mòn TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng 15.000, bộ phận quản trị doanh nghiệp 20.000
 4. Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ suất lao lý ( giả định hàng loạt là lương cơ bản ) .
 5. Chi tiêu điện nước mua ngoài dùng cho bộ phận bán hàng 10.000 ( chưa gồm có 5 % thuế GTGT ), bộ phận quản trị doanh nghiệp 12.000 ( chưa gồm có 5 % thuế GTGT ) đã giao dịch thanh toán hàng loạt bằng chuyển khoản qua ngân hàng

Yêu cầu:

 1. Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh
 2. Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán
 3. Lập bảng cân đối thông tin tài khoản và Báo cáo hiệu quả kinh doanh thương mại

Bài 5:

Tại một doanh nghiệp tính thuế GTTT theo chiêu thức khấu trừ, kế toán hàng tồn dư theo chiêu thức kê khai tiếp tục. Kế toán có tài liệu sau :

 1. Số dư đầu tháng của những TK
TK 111 : 10.000.000 TK 112 : 120.000.000
TK 411 : 400.000.000 TK 331 : 30.000.000
TK 211 : 320.000.000 TK 214 : 20.000.000
TK 152 : Y ? ( cụ thể 4.000 kg ) TK 421 : 20.000.000
 1. Các nhiệm vụ phát sinh trong tháng
 2. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa giao dịch thanh toán tiền cho đơn vị chức năng bán, giá mua chưa có thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10 %, ngân sách lắp ráp trả bằng tiền mặt là 500.000 đ
 3. Trả nợ cho người bán 5.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng nhà nước
 4. Vật liệu xuất kho sử dụng cho
  1. Trực tiếp sản xuất loại sản phẩm : 2000 kg
  2. Phục vụ ở phân xưởng : 100 kg
 5. Các khoản ngân sách khác :
Loại ngân sách
Đối tượng chịu ngân sách
Tiền lương phải trả Khấu hao Tiền mặt
– Bộ phận trực tiếp SX
– Bộ phận PV và quản trị SX
– Bộ phận bán hàng
– Bộ phận QLDN
1.800.000
1.300.000
1.200.000
1.500.000

một triệu
500.000
500.000

100.000
200.000
400.000

 1. Sản phẩm sản xuất triển khai xong được nhập kho thành phẩm : 1000 mẫu sản phẩm. Chi tiêu sản xuất dở dang cuối tháng : 500.000 đ
 2. Xuất bán 500 loại sản phẩm. Giá bán chưa có thuế bằng 1,4 giá tiền, thuế GTGT 10 %. Khách hàng đã giao dịch thanh toán hàng loạt bằng TGNH.

Yêu cầu

 1. Tính Y ?
 2. Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh
 3. Ghi định khoản vào TK ( chữ T )
 4. Khóa sổ, xác lập hiệu quả kinh doanh thương mại
 5. Lập bảng cân đối KT vào ngày cuối tháng

Tham khảo các Bài tập nguyên lý kế toán khác tại đây

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

( Được giảng dạy và thực thi bởi 100 % những kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm tay nghề )
HOTLINE : 0904 84 88 55 ( Mrs Ánh )
Hiện tại TT Lê Ánh có huấn luyện và đào tạo những khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu ở TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nếu bạn chăm sóc đến những khoá học này, vui mừng truy vấn website : www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin cụ thể .

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button