Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

100 Câu Bài Tập Phát Âm S Es Lop 6, Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

100 Câu Bài Tập Phát Âm S Es Lop 6, Bài Tập Phát Âm S Es Ed Có Đáp Án

Tổng hợp những cách phát âm S và ES trong tiếng Anh giúp phát âm như người bản xứ chỉ trong vòng 10 ″. Ba mẹ và những con cùng học và rèn luyện nhé .

Một trong những rào cản lớn nhất khiến những bạn học viên Nước Ta nói tiếng Anh không chuẩn là vì những bạn không phát âm âm cuối. Đặc biệt khi những bạn phát âm những từ có s, es, những bạn thường bỏ lỡ hoặc đọc hết bằng âm “ s ” gây ra sự hiểu nhầm cho người đối lập .

Hôm nay lingocard.vn English sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách phát âm s, es đơn giản và dễ hiểu nhất!

*

I. Đuôi S và ES hay gặp trong trường hợp nào?

Chúng ta vẫn thường học ở trường, hay tại những lớp ngữ pháp về cặp đuôi S và ES thường Open ở thời Hiện tại đơn. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Ngoài ra còn nhiều trường hợp khác, mà những con cần chăm sóc, gồm có :

Đứng sau Danh từ số nhiều. VD: How many pencils are there in your pocket? Động từ ở hiện tại đơn sau chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít. VD: She goes shopping by bike. Sau sở hữu cách của danh từ. VD: Hoang“s brother is a student. Dạng rút gọn của is hoặc has. VD: She“s been a famous doctor since she was 25 years old. 

➤ Quy tắc thêm s/es

Các động từ và danh từ tận cùng là: o, s, x, ch, sh, z thì ta thêm es.

Đang xem : Bài tập phát âm s es lop 6
Tip : Để dễ nhớ hơn, những bạn hãy sử dụng câu thần chú này nhé :

O Chanh Sợ Xấu Shợ Zà

Ex : Brush → brushes
Do → does
Watch → watches

Các động từ tận cùng là: phụ âm + y, chuyển “y” thành “i” và thêm “es“.

Ex : Study → studies

Fly → flies Fry → fries

Các động từ, danh từ tận cùng là nguyên âm (u, e, o, a, i) + y, giữ nguyên y và thêm “s“.

Ex : Play → plays
Stay → stays

II. Cách phát âm đuôi S và ES theo chuẩn quốc tế

Qua trao đổi, lingocard.vn nhận thấy rằng có rất nhiều bạn vẫn không biết hoặc không phân biệt được những cách phát âm của âm đuôi S và ES. Mặc dù đã học đi học lại rất nhiều lần. Vì vậy, lingocard.vn xin san sẻ 1 lần nữa cách phát âm của âm đuôi này theo 3 cách sau đây nha :

Phát âm là /s/ Phát âm là /z/ Phát âm là /iz/

Vậy khi nào phát âm là /s/, khi nào là /z/ và khi nào là /iz/? Các bạn hãy cùng Alan tham khảo phần tiếp theo để phát âm chuẩn nhất nhé ^.^

III. Hướng dẫn cách phát âm S, ES dễ nhớ

➤ Phát âm là /s/

*

Khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/

TừPhát âmNghĩaVí dụ
Units ˈjuːnɪts person or group that is complete by itself but can also form part of something larger The book has 12 units
Stops stɒps to no longer move This train stops at Oxford .
Laughs lɑːfs to make the sounds and movements of your face that show you think something is funny or silly She laughs
Topics ˈtɒpɪks a subject that you talk, write or learn about There are 2 topics in the workshop
Eats

iːts

to put food in your mouth, bite it and swallow it She eats a lot

https://mshoagiaotiep.com/

➤ Phát âm là /iz/

*

Khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

Xem thêm : Hướng Dẫn Cách Làm Mục Lục Luận Văn, Cách Tạo Mục Lục Tự Động Cho Luận Văn Tốt Nghiệp

Thường có tận cùng là các chữ cái sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Từ Phát âmNghĩaVí dụ
watches wɒtʃiz to look at somebody / something for a time She stood and watched as the taxi drove off
misses mɪsiz feel sad because you can no longer see somebody or do something that you like She misses him so much
changes ˈtʃeɪndʒɪz to become different The leave changes colour in autumn

➤ Phát âm là /z/

Quy tắc cuối của cách phát âm s là khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại: /b/, /g/, /d/, /ð/, /v/, /l/, /r/, /m/, /n/, /ŋ/, chúng ta phát âm z

TừPhát âmNghĩaVí dụ
Plays / pleɪz / to do things for pleasure He plays football in the afternoon .
Hugs / hʌgz / to put your arms around somebody and hold them tightly, especially to show that you like or love them My mother hugs me when I’m sad .
Bags / bægz / a container made of cloth, leather, plastic or paper I have four bags .
Xem thêm : Hướng Dẫn Cách Tính Cước Phí Vận Chuyển Đường Biển Làm Logistic Cần Biết

Trường hợp đặc biệt phát âm S/ES

Đối với động từ “say” khi không thêm s ta sẽ đọc là /sei/. Tuy nhiên khi thêm s, “says” sẽ được đọc là /sez/ tức là phát âm /z/. Ngoài ra chúng ta sẽ gặp cách phát âm s không theo quy tắc như: have => has.

IV. Bài tập phát âm S/ES

Bài tập: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. skims B. works C. sits D. laughs2. A. fixes B. pushes C. misses D. goes3. A. cries B. buzzes C. studies D. supplies4. A. holds B. notes C. replies D. sings5. A. keeps B. gives C. cleans D. prepares6. A. runs B. fills C. draws D. catches7. A. drops B. kicks C. sees D. hopes8. A. types B. knocks C. changes D. wants9. A. drinks B. rides C. travels D. leaves10. A. calls B. glasses C. smiles D. learns11. A. schools B. yards C. labs D. seats12. A. knives B. trees C. classes D. agrees13. A. buses B. horses C. causes D. ties14. A. garages B. boats C. bikes D. roofs15. A. ships B. roads C. streets D. speaks16. A. beliefs B. cups C. plates D. apples17. A. books B. days C. songs D. erasers18. A. houses B. knives C. clauses D. changes19. A. roofs B. banks C. hills D. bats20. A. hats B. tables C. tests D. desks21. A. gives B. passes C. dances D. finishes22. A. sees B. sings C. meets D. needs23. A. seeks B. plays C. gets D. looks24. A. tries B. receives C. teaches D. studies25. A. says B. pays C. stays D. boys26. A. eyes B. apples C. tables D. faces27. A. posts B. types C. wives D. keeps28. A. beds B. pens C. notebooks D. rulers29. A. stools B. cards C. cabs D. forks30. A. buses B. crashes C. bridges D. plates

 

Đáp án
1. A2. D3. B4. B5. A6. D7. C8. C9. A10. B
11. D12. C13. D14. A15. B16. D17. D18. B19. C20. B
21. A22. C23. B24. C25. A26. D27. C28. C29. D30. D

Sau khi học bài này chắc như đinh ba mẹ và những con đã biết cách đọc s, es trong tiếng Anh rồi. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào ba mẹ và những con hãy đừng ngần ngại và inbox ngay cho lingocard.vn nhé !

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập

Điều hướng bài viết

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button