Review

Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh (Phần 1) | Bài tập Modal Verb

Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh (Phần 1)

Bài tập động từ khuyết thiếu may và might

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập động từ khuyết thiếu may và might:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Write these sentences in a diffirent way using might.

1. Perhaps Helen is in her office.She might be in her office
2. Perhaps Helen is busy.…………………….
3. Perhaps she is working.…………………….
4. Perhaps she wants to be alone.…………………….
5. Perhaps she was ill yesterday.…………………….
6. Perhaps she went home early.…………………….
7. Perhaps she had to go home early.…………………….
8. Perhaps she was working yesterday.…………………….
In sentences 9-11 use might not:
9. Perhaps she doesn’t want to see me.…………………….
10. Perhaps she isn’t working today.…………………….
11. Perhaps she wasn’t feeling well yesterday.…………………….

Hiển thị đáp án
2. She might be busy3. She might be working4. She might want to be alone5. She might have been ill yesterday6. She might have gone home early7. She might have had to go home early8. She might have been working yesterday9. She might not want to see me10. She might not be working today11. She might not have been feeling well yesterday

Quảng cáo

Bài 2: Complete each sentences with a verb in the correct form

1. ” Where is Sam ? ” ” I’m not sure. He might be having lunck. “2. ” Who is that man with Emily ? ” ” I’m not sure. It might …. her brother. “3. A : Who was the man we saw with Anna yesterday ?B : I’m not sure. It may …. her brother .4. A : What are those people doing by the side of the road ?B : I don’t know. They might …. for a bus .5. Do you have a stamp ? No but ask Simon. He may …. one .
Hiển thị đáp án
2. be3. have been4. be waiting5. have

Bài 3: Read the situation and make sentences from the words in brackets. Use might.

1. I can’t find Jeff anywhere. I wonder where he is .a ( he / go / shopping ) He might have gone shopping .b ( he / play / đánh tennis ) He might be playing đánh tennis .2. I’m looking for Sarah. Do you know where she is ?a ( she / watch / TV / in her room ) …………………….

b (she/go/out) …………………….

3. I can’t find my umbrella. Have you seen it ?a ( it / be / in the car ) …………………….b ( you / leave / in the restaurant last night ) ………………4. Why didn’t Dave answer the doorbell ? I’m sure he was at home at the time .a ( he / go / to bed early ) …………………….b ( he / not / hear / the doorbell ) …………………….c ( he / be / in the shower ) …………………….
Hiển thị đáp án
2. a She might be watching TV in her roomb She might have gone out3. a It might be in the carb You might have left it in the restaurant last night4. a He might have gone to bed earlyb He might no have heard the doorbellc He might have been in the shower

Quảng cáo

Bài 4: Complete the sentences using might not have or couldn’t have

1. A : Do you think Sarah got the message we sent her ?B : No, she would have contacted us. She couldn’t have got it .2. A : I was surprised Kate wasn’t at the meeting. Perhaps she didn’t know about it .B : That’s possible. She might not have know about it .3. A : I wonder why they never replied to our letter. Do you think they received it ?B : Maybe not. They …………………….4. A : I wonder how the fire started. Was it an accident ?B : No the police say it …………………….5. A : Mike says he needs to see you. He tried to find you yesterday .B : Well, he …………….. very hard. I was in my office all day .6. A : The man you spoke to – are you sure he was American ?B : No, I’m not sure. He …………………….
Hiển thị đáp án
3. might not have received it4. couldn’t have been an accident5. couldn’t have tried6. might not have been American

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để liên tục theo dõi những loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java, C, C + +, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile … mới nhất của chúng tôi .

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button