Review

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án | Ngữ pháp, Từ vựng Tiếng Anh 4 cực hay, chi tiết

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Loạt bài tổng hợp Từ vựng vừa đủ, Ngữ pháp chi tiết cụ thể, dễ hiểu và Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn Tiếng Anh lớp 4 hơn. Để tải tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 4 về, bạn vào từng Unit tương ứng .

Xem thêm: Top 20 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Mục lục Bài tập Tiếng Anh 4

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Exercise 1: Chọn đáp án đúng

1. Hi. My name ___________ Sandra. What’s your name ?
A. am B. is C. well D. your
2. Nice to ___________ you again, Minh .
A. watch B. look C. see D. have
3. – “ Hi. How are you today ? ” – “ ___________ ” .
A. I’m very well. Thanks C. Good bye
B. Good night D. Nice to meet you .
4. – Where are you from ? – I’m ____________ America .
A. from B. to C. for D. with
5. I’m from ____________. I can speak Vietnamese .
A. England B. Japan C. China D. Vietnam
Hiển thị đáp án

1.B Đây là câu giới thiệu bản thân.
2.C Câu đầy đủ: Nice to see you again: rất vui được gặp lại cậu.
3.A Đáp lại câu hỏi sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.
4.A Trả lời câu hỏi quê quán “where are you from?” là “I’m from…”
5.D Dịch: Tôi đến từ Việt Nam. Tôi có thể nói tiếng Việt.

Exercise 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

afternoon – tomorrow – And – My – too

A : Good ( 1 ) ___________. ( 2 ) ___________ name is Kate .
B. Good afternoon. I’m Clara. Where are you from ?
A : I’m from Vietnam. ( 3 ) ___________ you ?
B : I’m from America. Nice to meet you .
A : Nice to meet you ( 4 ) ___________ .
B : See you ( 5 ) ___________. Bye .
Hiển thị đáp án

1. afternoon2. My3. And4. too5. tomorrow

Exercise 3: Nối cột A với cột B để tạo thành hội thoại

AB
1. How are you?a. My name is Queenie.
2. Good night.b. I’m 9 years old.
3. What’s your name? c. I’m fine, thanks.
4. How old are you?d. Nice to meet you, too.
5. Nice to meet you.e. Good night.

Hiển thị đáp án

1-c 2-e3-a4-c5-d

Exercise 4: Dựa vào từ gợi ý sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. I / well / very / am / you / thank .
________________________________________________________ .
2. at / I’m / four / grade .
________________________________________________________ .
3. well / English / can / speak / I / very .
________________________________________________________ .
4. you / old / how / are ?
________________________________________________________ ?

5. nice/ again/ you/ to/ see.

________________________________________________________ .
Hiển thị đáp án
1. I’m very well, thank you .
2. I’m at grade four .
3. I can speak English very well .
4. How old are you ?
5. Nice to see you again .

Exercise 5:

Hello. I’m Ben. I’m nine years old. I’m at grade four. Every day I get up at 6. I go to Thang Long primary school at 6 : 45 a. m. I love English and Math. This is my classroom. It’s not big. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “ Good morning, teacher ”. Our classes begin at 7 : 15 and end at 11 : 00. Before going home, we stand up and say “ Good bye ” .
1. How old is Ben ?
________________________________________________________ .
2. What time does he get up ?
________________________________________________________ .
3. Is his classroom big ?
________________________________________________________ .
4. What do they say when the teacher comes in the classroom ?
________________________________________________________ .
Hiển thị đáp án
1. He’s nine years old .
2. He gets up at 6 .
3. No, it isn’t .
4. They say “ Good morning, teacher ” .
Xem thêm những bài học kinh nghiệm Tiếng Anh 4 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button