Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề 12 – Thư viện Đề Thi – Đáp Án –

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề 12 được Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô đánh giá chất lượng học tập cuối kì II, các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề 12

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

1. 5m 8cm = … cm? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 508 B. 58 C. 580 D. 5008

2. Ngăn trên có 48 quyển sách, ngăn dưới có 8 quyển sách. Số sách ở ngăn trên gấp mấy lần số sách ở ngăn dưới?

A. 8 lần B. 6 lần C. 40 lần D. 56 lần

3. Chu vi của hình vuông có cạnh 6cm là:

A. 12 cm B. 24 C. 24 cm D. 28 cm

4. Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 999 B. 897 C. 987 D. 998

5. Có 16 con gà mái và 4 con gà trống. Hỏi số gà mái hơn gà trống mấy con?

A. 4 lần B. 12 con C. 20 con D. 4 con

6. Hình vẽ bên có mấy góc vuông:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 12

A. 2 góc vuông B. 3 góc vuông C. 4 góc vuông D. 5 góc vuông

7. 1/5 của 60 phút là:

A. 12 phút B. 15 phút C. 10 phút

8. Số dư trong phép chia 39: 5 là:

A. 1 B. 2

C. 3

D. 4

PHẦN II: TỰ LUẬN

1. Đặt tính rồi tính

105 x 6 754 – 265 972 : 6 839 : 7

2. Tìm X biết:

a. 426 – X = 354 b. ( X + 32 ) : 4 = 73

3. Một cửa hàng có 114 m vải hoa. Cửa hàng đã bán được 1/6 số vải đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải hoa?

4. Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng ba chữ số ấy bằng 17 với số nhỏ nhất có ba chữ số mà tổng ba chữ số ấy bằng 9.

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề 12

I. Trắc nghiệm

1. A. 508 ; 2. B. 6 lần ; 3. C. 24 cm ; 4. C. 987 ; 5. B. 12 con ; 6. D. 5 góc vuông ; 7. A. 12 phút ; 8. D. 4 ;

II. Tự luận

1. 630; 162; 119 dư 6

2. Tìm x

a. 426 – X = 354 x = 426 – 354 x = 72 b. ( X + 32 ) : 4 = 73 x + 32 = 73 x 4 x + 32 = 292 x = 292 – 32 x = 260

3. Cửa hàng đã bán được số m vải hoa là: 114 : 6 = 19 (m)

Cửa hàng còn lại số mét vải hoa là : 114 – 19 = 95 ( m ) Đáp số : 95 m vải hoa

4. Số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng ba chữ số ấy bằng 17 là 980

Số nhỏ nhất có ba chữ số mà tổng ba chữ số ấy bằng 9 là 108

Hiệu của chúng là:

980 – 108 = 872 Đáp số : 872. Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề 12 trên, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm môn học tốt Tiếng Việt 3 và bài tập môn Tiếng Việt 3 rất đầy đủ khác, để học tốt môn Tiếng Việt hơn và sẵn sàng chuẩn bị cho những bài thi đạt tác dụng cao.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button