Review

Bài tập môn Toán lớp 7 – https://vietlike.vn

Tài liệu gồm 276 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Ngô Nguyễn Thanh Duy, tuyển tập bài tập môn Toán lớp 7 theo từng bài, từng chương; giúp học sinh lớp 7 rèn luyện khi học chương trình Toán 7 (Đại số 7 và Hình học 7).

Mục lục tài liệu bài tập môn Toán lớp 7 :

PHẦN 1. ĐẠI SỐ 7.
CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Số hữu tỉ, số thực.
Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ.
Bài 3. Nhân chia số hữu tỉ.
Bài 4. Giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ.
Bài 5. Lũy thừa của 1 số hữu tỉ.
Bài 6. Tỉ lệ thức.
Bài 7. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số vô tỉ.
CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận và các bài toán.
Bài 2. Đại lượng tỉ lệ nghịch và các bài toán.
Bài 3. Hàm số.
Bài 4. Mặt phẳng tọa độ.
Bài 5. Đồ thị hàm số.
CHƯƠNG III. THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.
Bài 2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.
Bài 3. Biểu đồ, số trung bình cộng.
CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ.
Bài 1. Biểu thức đại số.
Bài 2. Đơn thức và đơn thức đồng dạng.
Bài 3. Đa thức.
Bài 4. Cộng, trừ đa thức.
Bài 5. Đa thức một biến, cộng trừ đa thức một biến.
Bài 6. Nghiệm của đa thức một biến.

PHẦN 2. HÌNH HỌC 7.
CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, SONG SONG.
Bài 1. Hai góc đối đỉnh.
Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc.
Bài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
Bài 4. Hai đường thẳng song song.
Bài 5. Từ vuông góc đến song song.
CHƯƠNG II. TAM GIÁC.
Bài 1. Tổng ba góc của một tam giác.
Bài 2. Hai tam giác bằng nhau.
Bài 3. Trường hợp bằng nhau C – C – C của hai tam giác.
Bài 4. Trường hợp bằng nhau C – G – C của hai tam giác.
Bài 5. Trường hợp bằng nhau G – C – G của hai tam giác.
Bài 6. Tam giác cân.
Bài 7. Định lí Py – ta – go.
Bài 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
CHƯƠNG III. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC.
Bài 1. Quan hệ giữa góc với cạnh đối diện trong tam giác.
Bài 2. Quan hệ gữa đường vuông góc và đường xiên. Đường xiên và hình chiếu.
Bài 3. Bất đẳng thức tam giác.
Bài 4. Tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác.
Bài 5. Ba đường phân giác của tam giác.
Bài 6. Tính chất ba đường trung trực của tam giác.
Bài 7. Tính chất ba đường cao của tam giác.

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button