Bài tập ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài 6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 trang 10, 11 SGK toán lớp 9 tập 1:Căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức √A2 = |A|

Hướng dẫn Giải bài 6,7,8 trang 10, Đáp án bài 9,10,11,12,13,14,15,16 trang 11 SGK toán lớp 9 tập 1 (Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức) – Chương 1 Đại số lớp 9 tập 1: Căn bậc hai, căn bậc 3.

Ngoài bài tập trong Sách giáo khoa, còn có 7 bài tập làm thêm, ôn luyện về Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án.

A. Lý thuyết căn thức bậc 2 và hằng đăng thức

tom tat ly thuyet can thuc bac 2 va hang dang thuc

B. Giải bài tập SGK căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức toán lớp 9 tập 1 trang 10, 11

Bài 6 trang 10

Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa :
a ) √ a / 3 b ) √ – 5 a ;
c ) √ 4 – a d ) √ ( 3 a + 7 )

Đáp án bài 6: 

a ) √ a / 3 có nghĩa khi a / 3 ≥ 0 vì 3 > 0 nên a ≥ 0 .
b ) √ – 5 a có nghĩa khi – 5 a ≥ 0 hay khi a ≤ 0 .
c ) √ 4 – a có nghĩa khi 4 – a ≥ 0 hay khi a ≤ 4 .
d ) √ ( 3 a + 7 ) có nghĩa khi 3 a + 7 ≥ 0 hay khi a ≥ – 7/3 .

Bài 7 trang 10

bai7 (2)

Bài 8

Rút gọn những biểu thức sau :

bai8

Đáp án:

dap an cau 8

Bài 9 trang 11 

Tìm x biết :
a ) √ x2 = 7 ; c ) √ x2 = │ – 8 │ ;
c ) √ 4×2 = 6 ; d ) √ 9×2 = │ – 12 │

Đáp án bài 9:

a ) Ta có √ x2 = │ x │ nên √ x2 = 7 ⇔ │ x │ = 7 .
Vậy x = 7 hoặc x = – 7 .
b ) HD : Chú ý rằng │ – 8 │ = 8. ĐS : x = 8 hoặc x = – 8 .

c) HD: Chú ý rằng  4×2 =  (2x)2
Đáp số: x = 3 hoặc x = -3.

d ) Đáp số : x = 4 hoặc x = – 4 .

Bài 10 trang 11 

Chứng minh :

bai10

Đáp án:

dap an bai 10 trang sgk toan lop 9

Bài 11

Tính :
a ) √ 16. √ 25 + √ 196 : √ 49 ; b ) 36 : – √ 169 ;

c) 11c

d) d

Đáp án :

dap an bai 11

Bài 12.

Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa :

bai12

Đáp án bài 12:

a ) ĐS : x ≥ – 3,5 .
b ) ĐS : x ≤ 4/3 .
c ) Điều kiện để

co nghia

Vì 1 > 0 nên – 1 + x > 0. Do đó c > 1 .

d) Vì  x2 ≥ 0 với mọi giá trị của x nên 1 + x2 > 0 với mọi giá trị của x. Do đó √(1+x2 )có nghĩa với mọi giá trị của x.

Bài 13

Rút gọn những biểu thức sau :

bai13

Đáp án:

a ) Vì a < 0 nên √ a2 = │ a │ = - a . Do đó 2 √ a2 – 5 a = - 2 a – 5 a = - 7 a .

b) ĐS: 8a.
dap an c cau 13

Bài 14 trang 11 toán 9 tập 1

Phân tích thành nhân tử :
a ) x2 – 3. b ) x2 – 6 ;
c ) x2 + 2 √ 3 x + 3 ; d ) x2 – 2 √ 5 x + 5 .

Đáp án bài 14

HD. Chú ý rằng nếu a > 0 thì a = ( √ a ) 2
a ) x2 – 3 = x2 – ( √ 3 ) 2 = ( x – √ 3 ) ( x + √ 3 ) .
b ) x2 – 6 = ( x + 6 ) ( x-6 )
c ) x2 + 2 √ 3 x + 3 = ( x + √ 3 ) 2
d ) x2 – 2 √ 5 x + 5 = ( x – √ 5 ) 2

Bài 15.

Giải những phương trình sau :
a ) x2 – 5 = 0 ; b ) x2 – 2 √ 11 x + 11 = 0

baigiai

a ) ĐS : x = √ 5 hoặc c = – √ 5
b ) x2 – 2 √ 11 x + 11 = 0 ⇔ ( x – √ 11 ) 2 = 0
⇔ x – √ 11 = 0 ⇔ x = √ 11 .

Bài 16.

Đố. Hãy tìm chỗ sai trong phép chứng tỏ “ Con muỗi nặng bằng con voi ” dưới đây .

Scan0020

Giả sử con muỗi nặng m ( gam ), còn con voi nặng V ( gam ). Ta có : mét vuông + V2 = V2 + mét vuông
Cộng hai về với – 2 mV. Ta có
mét vuông – 2 mV + V2 = V2 – 2 mV + mét vuông
hay ( m-V ) 2 = ( V-m ) 2

Lấy căn bậc hai mỗi vế của bất đẳng thức trên, ta được:                      2015-09-17_202020Do đó        m – V = V – m

Từ đó ta có 2 m = 2V, suy ra m = V. Vậy con muỗi nặng bằng con voi ( ! ) .

Phép chứng tỏ sai ở chỗ : sau khi lấy căn bậc hai mỗi vế của đẳng thức ( m-V ) 2 = ( V-m ) 2. Ta được tác dụng │ m – V │ = │ V – m │ chứ không hề có m – V = V – m .

C. Bài tập làm thêm, tự luyện  Căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức có đáp án

Bài tập luyện 1 :

bailamthem_1

Bài tập luyện 2 :

bai2

Bài tập luyện 3 :

bai3 copy

bai3 tiep

Bài tập luyện 4 :

bai4

Bài tập luyện 5 :

bai5

Bài tập luyện 6:

bai6 copy

Bài tập luyện 7 :

bai7

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button