Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ – Tài liệu text

Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (114.65 KB, 4 trang )

( 1 )

Ngày soạn: 09/11/2017 Ngày dạy:
Tuần: 14

Tiết 28: Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
I. Mục tiêu

– Kiến thức:

+ Thông qua các đại diện nêu được sự đa dạng của lớp sâu bọ.
+ Trình bày được đặc điểm chung của lớp sâu bọ.

+ Nêu được vai trò thực tiễn của sâu bọ.
– Kĩ năng:

+ Rèn kĩ năng quan sát, phân tích.Kĩ năng hoạt động nhóm.
– Thái độ:

+ Biết cách bảo vệ các lồi sâu bọ có ích và tiêu diệt sâu bọ có hại.
II. Chuẩn bị

– Giáo viên: Tranh một số đại diện của lớp sâu bọ
– Học sinh: Kẻ sẵn bảng 1 và 2 vào vở.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

– Cơ thể châu chấu gồm mấy phần? Mô tả mỗi phần cơ thể của châu chấu? Nêu 3
đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nó riêng sâu bọ nói chung?

– Quan hệ dinh dưỡng và sinh sản của châu chấu như thế nào?
3. Dạy học bài mới (35 phút)

Mở bài: Lớp sâu bọ có số lồi phong phú nhất trong giới động vật (khoảng gần 1
triệu loài) gấp 2 hoặc 3 lần số loài của các động vật còn lại. Hàng năm con người
lại phát hiện thêm nhiều loài mới nữa.

Hoạt động 1: Một số đại diện sâu bọ (17phút)

Mục tiêu: HS biết được đặc điểm một số sâu bọ thường gặp. Qua các đại diện thấy
được sự đa dạng của lớp sâu bọ.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung

– Gv yêu cầu Hs quan
sát từ hình 27.1 
27.7 SGK, đọc thơng
tin dưới hình trả lời
câu hỏi:

+ Ở hình 27 có những
đại diện nào?

+ Em hãy cho biết
thêm những đặc điểm
của mỗi đại diện mà

– Hs làm việc độc lập với SGK. Trả
lời.

+ Kể tên 7 đại diện.

+ Bổ sung thêm thơng tin về các đại
diện.

Ví dụ:

I. Một số đại diện
của sâu bọ

1. Sự đa dạng về
loài, lối sống và
tập tính.

Sâu bọ rất đa dạng
về lịai, lối sống và
tập tính:

( 2 )

em biết?

– GV gọi Hs trả lời
– Gv yêu cầu Hs hoàn
thành bảng 1 SGK.
– Gv kẻ bảng gọi Hs
lên điền.

– Gv chốt lại đáp án
đúng.

– Gv yêu cầu Hs nhận

xét sự đa dạng của lớp
sâu bọ.

xét sự phong phú của lớpsâu bọ .

– Gv chốt lại kiến
thức:

+ Bọ ngựa: ăn sâu bọ, có khả năng
biến đổi màu sắc theo mơi trường.
+ Ve sầu: Đẻ trứng trên thân cây, ấu
trùng ở đất, ve đực kêu vào mùa hạ.
+ Ruồi muỗi là vật trung gian truyền
nhiều bệnh

– Một vài Hs phát biểu lớp nhận
xét bổ sung.

– Hs bằng hiểu biết của mình để lựa
chọn các đại diện điền vào bảng 1.
– 1 vài Hs lên điền bảng lớp nhận
xét bổ sung.

– Hs theo dõi và tự sửa chữa
( nếu cần)

– Hs nhận xét sự đa dạng về số lồi,
cấu tạo cơ thể, mơi trường sống và
tập tính.

sinh.

– Môi trường sống:
dưới nước, trên cạn,
trên không.

– Tập tính: di cư,
thay đổi màu sắc
theo môi trường.
2. Nhận biết một
số đại diện và môi
trường sống. (bảng
1)

Bảng 1: Sự đa dạng về môi trường sống
STT Các môi trường sống Một số sâu bọ đại diện

1 Ở nước Trên mặt nướcTrong nước Bọ vẽAu trùng chuồn chuồn, bọ gậy.

1 Ở cạn

Dưới đất Ấu trùng ve sầu, dế trũi
Trên mặt đất Dế mèn, bọ hung.

Trên cây Bọ ngựa

Trên không Chuồn chuồn, bướm

3 Kí sinh Ở cây Bọ rầy

Ở động vật Chấy, rận…

Hoạt động 2: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của sâu bọ (18phút)
Mục tiêu: – Nêu khái niệm và các đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

– Nêu vai trò của sâu bọ trong tự nhiên và vai trò thực tiễn của sâu bọ đối
với con người

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung

– GV yêu cầu HS đọc
thông tin SGK thảo
luận, chọn các đặc
điểm chung nổi bật của
lớp sâu bọ.

– GV chốt lại các đặc

– HS đọc thông tin trong
SGK trang 91, theo dõi các
đặc điểm dự kiến.

– Thảo luận nhón, lựa chọn
các đặc điểm chung.

– Đại diện nhóm phát biểu,

II. Đặc điểm chung và vai
trị thực tiễn của sâu bọ
1. Đặc điểm chung

– Cơ thể có 3 phần: đầu,

ngực, bụng.

ngực, bụng .
( 3 )

điểm chung.

– Gv yêu cầu Hs đọc
thông tin làm bài tập
: điền bảng 2 SGK
– Gv kẻ bảng 2 gọi
nhiều Hs tham gia làm
bài tập

– Gv hỏi: Ngoài 7 vai
trị trên, lớp sâu bọ cịn
có vai trị gì?

– Gv chốt lại đáp kiến
thức.

lớp bổ sung.
*KL:

– Cơ thể gồn 3 phần: Đầu,
ngực, bụng.

– Phần đầu có 1 đơi râu,
ngực có 3 đơi chân và 2 đơi
cánh.

– Hơ hấp bằng ống khí.
– Phát triển qua biến thái.

– Hs bằng kiến thức và hiểu
biết của mình để điền tên sâu
bọ và đánh dấu vào ơ trống
vai trò thực tiễn ở bảng 2.
– Hs lên điền bảng  lớp
nhận xét bổ sung.

– Hs bằng kiến thức và kỹ năng và hiểubiết của mình để điền tên sâubọ và ghi lại vào ơ trốngvai trò thực tiễn ở bảng 2. – Hs lên điền bảng  lớpnhận xét  bổ trợ .

– Hs trả lời:

+ Làm sạch môi trường: Bọ
hung.

+ Làm hại các cây nông
nghiệp.

phần ngực có 3 đơi chân và
2 đơi cánh.

– Hơ hấp bằng hệ thống ống
khí.

– Có nhiều hình thức phát
triển biến thái khác nhau.
– Có hệ tuần hồn hở, tim
hình ống, nhiều ngăn ở mặt
lưng.

2. Vai trò thực tiễn của
lớp sâu bọ

– Lợi:

+ Làm thuốc chữa bệnh.
+ Làm thực phẩm.

+ Thụ phấn cho cây trồng.
+ Thức ăn cho động vật
khác.

+ Diệt các sâu hại.
– Hại:

+ Hại hạt ngũ cốc.
+ Truyền bệnh.
Bảng:2 Vai trò thực tiễn của sâu bọ

T
T

Các đại
diện
Vai trò

thực tiễn

Ong

mật Tằm Ruồi muỗi

Ong

mắt
đỏ

mắtđỏ

1 Làm thuốc chữa bệnh x x

2 Làm thực phẩm x

3 Thụ phấn cây trồng x
4 Thức ăn cho động vật

khác

x

5 Diệt các sâu hại x

6 Hại hạt ngũ cốc

7 Truyền bệnh x x

4. Củng cố đánh giá (3 phút)

– Gv cho Hs đọc phần ghi nhớ cuối bài.
– Gv sử dụng câu hỏi

( 4 )

+ Nêu vai trò thực tiễn của sâu bọ? Muốn diệt trừ sâu bọ có hại ta nên sử dụng
những biện pháp nào? Nêu các biện pháp được bà con nông dân ở địa phương em
áp dụng?

5. Dặn dò (1 phút)

– Học thuộc bài và trả lời câu hỏi cuối bài

– Chuẩn bị trước bài thực hành theo phiếu học tập.

Hãy quan sát một số đại diện thuộc lớp sâu bọ ở địa phương em và hoàn thành nội
dung bảng sau.

Tên
sâu
bọ

Mơi
trường
sống

Các tập tính
Tự vệ

Tấn
cơng

Dự trữ
thức ăn

Cộng sinh Sống
thành
xã hội

Chăm
sóc cho

thế hệ
sau

Tập
tính
khác

STT Các mơi trường sống Một số đại diện
1 Ở nước Trên mặt nước.

Trong nước.

2 Ở cạn

Dưới đất
Trên mặt đất
Trên cây cối
Trên khơng
3 Kí sinh Ở cây cối

Ở động vật
IV. Rút kinh nghiệm

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button