Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bari hidroxit (Ba(OH)­2) là gì? Cấu tạo và tính chất hóa học của bari hiđroxit – ICAN

BARI HIĐROXIT

– Công thức phân tử : Ba ( OH ) ­ 2- Phân tử khối : 171 g / mol

I. Cấu tạo:

– Có tên là baryta, là một trong những hợp chất chính của bari .- Cấu tạo gồm 1 nguyên tử Ba liên kết với 2 nhóm hiđroxit – OH .

II. Tính chất vật lí:

– Là chất rắn, có màu trắng, tan tốt trong nước, dễ hút ẩm .

III. Tính chất hóa học:

  • Mang rất đầy đủ đặc thù hóa học của một bazơ mạnh .

– Làm đổi màu chất thông tư : quỳ tím chuyển sang màu xanh và phenolphthalein chuyển sang màu hồng .- Tác dụng với những axit ( phản ứng trao đổi ) :Ba ( OH ) 2 + 2HC l → BaCl2 + 2H2 OBa ( OH ) 2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2 OBa ( OH ) 2 + 2HNO3 → Ba ( NO3 ) 2 + 2H2 O- Tác dụng với oxit axit : SO2, CO2 … → Tùy tỉ lệ hoàn toàn có thể tạo thành 2 muối : muối trung hòa và muối axit .Ba ( OH ) 2 + SO2 → BaSO3 ↓ + H2OBa ( OH ) 2 + 2SO2 → Ba ( HSO3 ) 2- Tác dụng với muối :Ba ( OH ) 2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu ( OH ) 2 ↓

– Tác dụng với những axit hữu cơ → muối :2CH3 COOH + Ba ( OH ) 2 → ( CH3COO ) 2B a + 2H2 O- Phản ứng thủy phân este ( phản ứng xà phòng hóa ) :2CH3 COOC2H5 + Ba ( OH ) 2 → ( CH3COO ) 2B a + 2C2 H5OH

  • Tác dụng một số ít sắt kẽm kim loại mà oxit, hidroxit của chúng có tính lưỡng tính ( Al, Zn … ) :

Ba ( OH ) 2 + 2A l + 2H2 O → Ba ( AlO2 ) 2 + 3H2 ↑- Tác dụng với hiđroxit lưỡng tính :Ba ( OH ) 2 + 2A l ( OH ) 3 → Ba ( AlO2 ) 2 + 4H2 OBa ( OH ) 2 + Al2O3 → Ba ( AlO2 ) 2 + H2O

IV. Ứng dụng:

– Về mặt công nghiệp, bari hidroxit được sử dụng làm tiền thân cho những hợp chất bari khác. Bari hiđroxit ngậm đơn nước ( Monohydrat ) được sử dụng để khử nước và vô hiệu sunfat từ những mẫu sản phẩm khác nhau .- Ứng dụng này khai thác độ tan rất thấp của bari sunfat .- Ứng dụng công nghiệp này cũng được vận dụng cho phòng thí nghiệm .

V. Điều chế:

– Bari hidroxit hoàn toàn có thể được điều chế bằng cách hòa tan bari oxit ( BaO ) trong nước :

BaO + H2O → Ba(OH)2

VI. Nhận biết:

Làm quỳ tím chuyển sang màu xanh và dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu hồng.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button