Toán ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải toán lớp 4 trang 41, 42: Biểu thức có chứa hai chữ

Với hướng dẫn làm bài và giải thuật cụ thể, giải Toán lớp 4 trang 41 42 sẽ là một tài liệu tìm hiểu thêm chất lượng giúp những em thuận tiện và thuận tiện hơn trong việc làm bài và học bài hiệu suất cao. Mời thầy cô và những em học viên cùng theo dõi

Giải bài 1 toán lớp 4 trang 42

Tính giá trị của c + d nếu:

a ) c = 10 và d = 25 ;

b) c = 15 cm và d = 45 cm.

Hướng dẫn giải:

a ) c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35
b ) c = 15 cm và d = 45 cm thì c + d = 15 cm + 45 cm = 60 cm

Bài 2 trang 42 SGK toán lớp 4

a – b là biểu thức có hai chữ số. Tính giá trị của a – b nếu :
a ) a = 32 và b = 20 ;
b ) a = 45 và b = 36 ;
c ) a = 16 m và b = 10 m .

Hướng dẫn giải:

a ) a = 32 và b = 20 thì a – b = 32 – 20 = 12
b ) a = 45 và b = 36 thì a – b = 45 – 36 = 9
c ) a = 16 m và b = 10 m thì a – b = 18 m – 10 m = 8 m

Bài 3 SGK Toán lớp 4 trang 42

a x b và a : b là những biểu thức có chứa hai chữ :
Viết giá trị biểu thức vào ô trống theo mẫu :

a 12 28 60 70
b 3 4 6 10
axb 36
a : b 4

 

Hướng dẫn giải:

a 12 28 60 70
b 3 4 6 10
axb 36 112 360 700
a : b 4 7 10 7

Giải bài 4 SGK toán lớp 4 trang 42

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống :

Giải toán 4 trang 42 SGK

Hướng dẫn giải:

Giải toán lớp 4 trang 42

Lý thuyết Biểu thức có chứa hai chữ lớp 4

a + b là biểu thức có chứa hai chữ
Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b
Ví dụ : Hai bạn bè cùng câu cá. Anh câu được … con cá. Em câu được … con cá. Cả hai đồng đội câu được … con cá .
Số cá câu được hoàn toàn có thể là :

Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ

a + b là biểu thức có chứa hai chữ .

– Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức a + b.

– Nếu a = 4 và b = 4 thì a + b = 4 + 0 = 4 ; 4 là một giá trị của biểu thức a + b .
– Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1 ; 1 là một giá trị của biểu thức a + b .

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải giải toán lớp 4 trang 41 42 file word, pdf hoàn toàn miễn phí

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button