Toán ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Toán tử logic trong python và giá trị True False

Hướng dẫn cách sử dụng toán tử logic trong python. Bạn sẽ học được các phép toán logic trong python được biểu diễn thông qua các toán tử logic trong python sau bài học này.

Bảng toán tử logic trong python python

Để thực hiện các phép toán logic trong python, chúng ta sử dụng các toán tử logic trong python được liệt kê trong bảng dưới đây:

Toán tử Biểu thức Ý nghĩa
AND X and Y True nếu cả X và Y đều đúng
OR X or Y True nếu ít nhất một trong hai vế X hoặc Y đúng
NOT not X True nếu X sai và False nếu X đúng

Phép toán logic trong python sẽ kiểm tra hai vế của toán tử logic là đúng hay sai và kết hợp chúng lại để đưa ra kết quả. Kết quả của phép toán logic trong python sẽ là kiểu boolean trong python với hai giá trị là True (đúng) hoặc False (sai).

Toán tử logic AND trong python

Toán tử logic AND hay còn gọi là toán tử logic tích trong python sẽ trả về kêt quả True nếu cả hai vế đều đúng và ngược lại là False nếu một trong hai vế là sai.

True  and True  = True
True  and False = False
False and True  = False
False and False = False

Về quy trình tiến độ giải quyết và xử lý, toán tử logic AND trong python sẽ kiểm tra biểu thức X bên vế trái trước. Nếu X True thì trả về giá trị của Y. Nếu X False thì trả về giá trị của X .

Ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử logic AND trong python như sau:

print(2 < 10 and 2 < 40)


print(2 < 10 and 2 > 40)

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic AND trong python với biến như sau:

num = 20

print((num > 10 and num < 40))


print((num > 10 and num > 40))

Toán tử logic OR trong python

Toán tử logic OR hay còn gọi là toán tử logic tổng trong python sẽ trả về kêt quả True nếu một trong hai vế đúng, và False nếu cả hai vế đều sai .

True  or True  = True
True  or False = True
False or True  = True
False or False = False

Về quy trình tiến độ giải quyết và xử lý, toán tử logic OR trong python sẽ ngược lại so với toán tử logic AND. Toán tử logic OR sẽ kiểm tra biểu thức X bên vế trái trước. Nếu X True thì trả về giá trị của X. Nếu X False thì trả về giá trị của Y .

Ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử logic OR trong python như sau:

print(2 < 10 or 2 < 40)


print(2 < 10 or 2 > 40)


print(2 > 10 or 2 > 40)

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic AND trong python với biến như sau:

num = 20

print((num > 10 or num < 40))


print((num > 10 or num > 40))


print((num < 10 or num > 40))

Toán tử logic NOT trong python

Toán tử logic NOT hay còn gọi là toán tử logic phủ đinh trong python sẽ trả về kêt quả True nếu một trong hai vế đúng, và False nếu cả hai vế đều sai.

not True  = False
not False = True

Ví dụ cụ thể về sử dụng toán tử logic NOT trong python như sau:

print(not 2 < 40) 


print(not 2 > 40)


print(not 2 > 40)

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử logic NOT trong python với biến như sau:

num = 20

print(not num < 20)


print(not num > 10)

Thứ tự ưu tiên toán tử logic trong python

Trong trường hợp có nhiều toán tử logic trong python cùng sống sót trong một biểu thức thì thứ tự ưu tiên giải quyết và xử lý của chúng như sau :

not > and > or

Nói cách khác, toán tử not có mức độ ưu tiên cao nhất trong các toán tử logic python.
Ví dụ:

print(not True or True and False)


print(True or True and False)

Để thay đổi thứ tự ưu tiên các toán tử này trong biểu thức, chúng ta sử dụng tới cặp dấu ngoặc () như sau:

print((True or True) and False)

Lại nữa, do các toán tử so sánh như < hoặc > có thứ tự ưu tiên cao hơn các toán tử logic trong python, nên bạn không cần sử dụng tới các dấu ngoặc khi viết chúng cùng trong một biểu thức.

print(0 < a and a < 100)

  • Về thứ tự ưu tiên của các toán tử trong python, bạn có thể tìm hiểu thêm tại bài viết Thứ tự ưu tiên toán tử trong python

Ứng dụng của toán tử logic trong python

Toán tử logic trong python thường được sử dụng trong những biểu thức điều kiện kèm theo trong những lệnh điều kiện kèm theo if hoặc là trong vòng lặp. Trong những bài tiếp theo về những chuyên đề này, tất cả chúng ta sẽ gặp chúng nhiều hơn .Còn sau đây là một số ít ví dụ đơn cử về sử dụng toán tử trong python để những bạn tìm hiểu thêm nhé .

Ví dụ 1: Sử dụng toán tử logic trong lệnh điều kiện if

old = 17
if (old > 15 and old <18):
print("Học sinh cấp ba");
elif (old >11 and old <=15):
print("Học sinh cấp hai");
else:
print("Học sinh cấp một");


Ví dụ 2: Sử dụng toán tử logic trong vòng lặp while

num = 1
while (num < 20):
num = num * 3
print(num);Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng toán tử logic trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu và khám phá những kiến thức và kỹ năng sâu hơn về python trong những bài học kinh nghiệm tiếp theo .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button