Toán ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 4 (có đáp án): Sử dụng các hàm để tính toán

Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 4 (có đáp án): Sử dụng các hàm để tính toán

Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 4 (có đáp án): Sử dụng các hàm để tính toán

Câu 1: Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là?

A. Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi

B. Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số

C. Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số

D. Nhập sai dữ liệu.

Hiển thị đáp án
Nếu trong 1 ô tính có những ký hiệu # # # # # # # #, điều đó có nghĩa là Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ sốĐáp án : C

Câu 2: Hàm AVERAGE là hàm dùng để:

A. Tính tổng

B. Tìm số nhỏ nhất

C. Tìm số trung bình cộng

D. Tìm số lớn nhất

Hiển thị đáp án
Hàm AVERAGE là hàm dùng để tìm số trung bình cộng của những số trong dãy .
Đáp án : C

Câu 3: Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), trong đó: A1= 5; A2=39; A3=52

A. 96

B. 89

C. 95

D. d.Không thực hiện được

Hiển thị đáp án
Hàm SUM là hàm tính tổng. Kết quả của hàm : = SUM ( A1 : A3 ) = SUM ( A1, A2, A3 ) = 5 + 39 + 52 = 96
Đáp án : A

Câu 4: Kết quả của hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), trong đó: A1=16; A2=29; A3= 24 ; A4=15

A. 23

B. 21

C. 20

D. Không thực hiện được

Hiển thị đáp án
Kết quả của hàm : = AVERAGE ( A1 : A4 ) = AVERAGE ( A1, A2, A3, A4 ) = ( 16 + 29 + 24 + 15 ) / 4 = 21
Đáp án : B

Câu 5: Kết quả của hàm sau : =MAX(A1,A5), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2

A. 2

B. 10

C. 5

D. 34

Hiển thị đáp án
Hàm Max là hàm tìm giá trị lớn nhất. Kết quả của hàm : = MAX ( A1, A5 ) = MAX ( 5, 2 ) = 5
Đáp án : C

Câu 6: Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2 kết quả phép tính nào sau đây đúng:

A. =MAX(A1,B5,15) cho kết quả là 15

B. =MAX(A1:B5, 15) cho kết quả là 27

C. =MAX(A1:B5) cho kết quả là 27

D. Tất cả đều đúng.

Hiển thị đáp án

Hàm Max là hàm tìm giá trị lớn nhất trong dãy các số. Ô tính B5 không có giá trị thì sẽ được bỏ qua vì vậy hàm MAX(A1,B5,15) chính là tìm giá trị lớn nhất của 10 và 15 là 15. Hàm MAX(A1:B5, 15) là tìm giá trị lớn nhất của 10, 7, 9, 27, 2, 15 -> 27 (B1, B2, B3, B4, B5 bỏ qua). MAX(A1:B5) cho kết quả là 27.

Đáp án : D

Câu 7: Kết quả của hàm =Average(3,8,10) là:

A. 21

B. 7

C. 10

D. 3

Hiển thị đáp án
Kết quả của hàm = Average ( 3,8,10 ) là ( 3 + 8 + 10 ) / 3 = 7 .
Đáp án : B

Câu 8: Để tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 các cách tính nào sau đâu là đúng:

A. =Sum ( A1+B1+C1)

B. =Average(A1,B1,C1)

C. =Average (A1,B1,C1)

D. Cả A, B, C đều đúng

Hiển thị đáp án
hàm AVERAGE là hàm tính trung bình cộng của 1 dãy những số. Vậy để tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 trong Excel ta gõ = Average ( A1, B1, C1 ) .Đáp án : B

Câu 9: Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?

A. Tính tổng của ô A5 và ô A10

B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10

C. Tính tổng từ ô A5 đến ô A10

D. Tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10

Hiển thị đáp án
hàm = Sum ( A5 : A10 ) để thực thi tính tổng từ ô A5 đến ô A10 gồm A5, A6, A7, A8, A9 VÀ A10 .
Đáp án : C

Câu 10: Trong Excel, giả sử một ô tính được nhập nội dung:

= SUM ( 1,2 ) + MAX ( 3,4 ) + MIN ( 5,6 ) Vậy kết quả của ô tính là bao nhiêu sau khi ấn phím Enter ?

A. 11

B. 12

C. 13

D. Một kết quả khác

Hiển thị đáp án
Hàm SUM, MAX, MIN là hàm tính tổng, giá trị lớn nhất, giả trị nhỏ nhất của một dãy những số. Nên SUM ( 1,2 ) + MAX ( 3,4 ) + MIN ( 5,6 ) = 3 + 4 + 5 = 12Đáp án : B
Xem thêm những bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 7 có đáp án hay khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Tin học 7 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 7 | Soạn Tin học 7 | Trả lời câu hỏi Tin học 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tin học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ly-thuyet-trac-nghiem-tin-hoc-7.jsp

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button