Các khái niệm cơ bản về bloc trong Flutter – Báo Flutter

Bloc – Business Logic Component

Bloc giúp thuận tiện tách biệt phần UI và Business logic, giúp code nhanh, dễ test và dễ sử dụng .
Để hiểu khá đầy đủ về bloc và những ví dụ bạn nên tìm hiểu thêm bloc libary .

Trong Fluttter có 3 thư viện để sử dụng bloc là bloc, flutter_bloc, angular_bloc

+ bloc: core bloc libary
+ flutter_bloc: giúp build nhanh ứng dụng di động reactive.
+ angular_bloc: giúp build nhanh ứng dụng web reactive.

Các khái niệm cốt lỗi trong thư viện bloc

unnamed file 3459

* Events
– Là đầu vào của bloc ví dụ : button presses

* State
– Là đầu ra của Bloc, biểu diễn trạng thái của ứng dụng. Từ các state mà có thể đưa ra các bloc cần thiết.

* Stream
– Là một chuỗi data bất đồng bộ ( async data ), có thể ví stream như những ống nước, ống là stream còn nước là data bất đồng bộ ( asynchronous data ).
Một số các biểu diễn :

123456

StreamlaySo(inttran)async*{

for(inti=0;i

/ / yield giống như return nhưng được dùng trong stream

yieldi;

}

}

1234567

FuturetinhTong(StreamstreamSo)async{

inttong=0;

awaitfor(intvalueinstream){

tong+ =value;

}

returntong;

}

* blocs

bloc được coi như bộ não với trách nhiệm quy đổi ( convert ) những nguồn vào là những stream Event thành những stream State ở đầu ra .
Sử dụng thư viện bloc, sau đó tạo class bloc thừa kế lớp Bloc từ thư viện bloc đã cài, Ví dụ :

12345

import’ package : bloc / bloc.dart ‘;

classDemBlocextendsBloc{

}

Ví dụ :
file counter_bloc. dart

1234567891011121314151617

18

1920

import’ package : bloc / bloc.dart ‘;

enumCounterEvent{increment,decrement}

classCounterBlocextendsBloc{

@override

intgetinitialState=>0;

@override

StreammapEventToState(CounterEventsự kiện)async*{

switch(sự kiện){

caseCounterEvent.decrement:

yieldstate-1;

break;

caseCounterEvent.increment:

yieldstate+1;

break;

}

}

}

( Source : https://bloclibrary.dev/#/coreconcepts )
Trong file main.dart

1234567

voidmain(){

CounterBlocbloc=CounterBloc();

for(inti=0;i<3;i+ +){

bloc.add(CounterEvent.increment);

}

}

( Source : https://bloclibrary.dev/#/coreconcepts )

Nêú có một số ít khái niệm trong bloc mà bạn chưa biết, những bạn hoàn toàn có thể hiểu cụ thể trong bloc libary .

Kết luận: Qua bài viết này các bạn có thể hiểu được bloc trong Flutter là gì, ý nghĩa của nó trong việc xây dựng kiến trúc ứng dụng. Khi làm việc với REST API và Firestore- Firebase, kiến trúc ứng dụng sử dụng bloc là rất cần thiết.
Còn về kiến trúc bloc trong Flutter là gì, bạn có thể xem ở bài viết tiếp theo trong chương này.

Cảm ơn những bạn đã theo dõi !

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button