Review

Địa điểm kinh doanh kê khai thuế như thế nào? – Thành lập công ty ở Bình Định – Tư Vấn Doanh Nghiệp Blue

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp triển khai hoạt động giải trí kinh doanh đơn cử không có công dụng đại diện thay mặt theo ủy quyền cho quyền lợi của doanh nghiệp và bảo vệ các quyền lợi đó. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể lập địa điểm kinh doanh ở trong hoặc ngoài địa chỉ ĐK trụ sở chính, địa điểm kinh doanh hoàn toàn có thể đặt trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với trụ sở chính của doanh nghiệp. dia diem kinh doanh ke khai thue nhu nao

  1. Hồ sơ thành lập địa điểm đăng ký kinh doanh

Hồ sơ xây dựng địa điểm ĐK kinh doanh gồm có :

  • Thông báo lập địa điểm kinh doanh: thông báp lập địa điểm kinh doanh phải có các thông tin sau:

O Mã số doanh nghiệp ;

O Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh

O Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh ;O Lĩnh vực hoạt động giải trí của địa điểm kinh doanh ;

O Thông tin của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

O Họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp hoặc của người đứng đầu Trụ sở so với trường hợp địa điểm kinh doanh thường trực Trụ sở

  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKKD.
  1. Kê khai thuế cho địa điểm kinh doanh
  • Về chế độ kế toán: Địa điểm kinh doanh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân. Địa điểm kinh doanh hạch toán phụ thuộc, không phải nộp thuế GTGT, tuy nhiên vẫn phải nộp thuế môn bài;
  • Địa điểm kinh doanh phải nộp mức thuế môn bài là 1.000.000 đồng/1 năm. Đối với địa điểm kinh doanh được lập cùng tỉnh với công ty mẹ thì nơi kê khai, nộp thuê môn bài cũng chính là Chi cục thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, được kê khai cùng với công ty mẹ. Đối với các địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính sẽ chịu sự quản lý thuế của Chi cục thuế cấp quận nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở mà không phải là cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và kê khai theo mã số thuế phụ thuộc.
  • Đăng ký mã số thuế phụ thuộc cho địa điểm kinh doanh:

Trường hợp địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc chi nhánh (đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh) Cục thuế thực hiện cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh.

Cơ quan thuế được giao trách nhiệm quản trị Thuế so với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp địa thế căn cứ thông tin tại Danh sách địa địa điểm kinh doanh đã được Cục thuế phân công quản trị thuế trên địa phận, triển khai ĐK thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh …. Mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh không liên thông với Cơ quan ĐK kinh doanh .

  • Địa điểm kinh doanh không có con dấu, do đó trong trường hợp cần ký hợp đồng, xuất hóa đơn, hoặc ghi nhận chi phí bằng hóa đơn thì công ty mẹ sẽ thực hiện thay. Do đó về bản chất địa điểm kinh doanh không được ký kết hợp đồng và không được xuất hóa đơn.

Đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chức năng chủ quan cho từng địa điểm kinh doanh, gửi Thông báo phát hành hóa đơn của từng địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế được phân công quản trị thuế địa điểm kinh doanh .Địa điểm kinh doanh là một trong những đơn vị chức năng phụ thuộc vào của doanh nghiệp. Quý khách cần quan tâm đến những lao lý pháp lý doanh nghiệp và thuế tương quan để hoàn toàn có thể triển khai xây dựng, hoạt động giải trí, kê khai thuế đúng lao lý. Để hiểu rõ hơn về những lao lý so với địa điểm kinh doanh của công ty, hành khách hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể .

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button