Bất động sản ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán, chuyển nhượng nhà đất năm 2020

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán, chuyển nhượng nhà đất năm 2020. Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản.

Hiện nay, cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế thị trường, thị trường bất động sản cũng trở nên sôi động, các thanh toán giao dịch về chuyển nhượng ủy quyền nhà đất Open cũng trở nên thông dụng. Nhà, đất là những gia tài bất động sản có giá trị lớn, nên các bên trong thanh toán giao dịch mua và bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà, đất rất thận trọng trong việc thực thi quan hệ mua và bán. Bên cạnh các yếu tố như thực trạng pháp lý của nhà đất, sách vở ghi nhận nhà đất, chủ sở hữu của nhà, đất … thì yếu tố nộp thuế và cách tính thuế thu nhập cá nhân cũng là một yếu tố mà được nhiều người chăm sóc khi triển khai thanh toán giao dịch mua, bán đất. Để xử lý về yếu tố này, trong khoanh vùng phạm vi bài viết, đội ngũ luật sư và nhân viên Luật Dương gia sẽ đề cập về cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua và bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà đất theo pháp luật của pháp lý hiện hành.

Dưới đây là bài phân tích mới nhất của Luật Dương Gia về cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán, chuyển nhượng nhà đất theo quy định mới nhất năm 2021. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật về thuế khác, vui lòng liên hệ: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Hiện nay nội dung về thuế thu nhập cá nhân và cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất được quy định cụ thể trong Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Nghị định 65/2013/NĐ-CP; Thông tư 111/2013/TT-BTC, Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014, Thông tư 92/2015/TT-BTC. Cụ thể:

Thứ nhất, khái quát chung về thuế thu nhập cá nhân

Trước hết, về khái niệm “ thuế thu nhập cá nhân ”. Hiện nay, trong các văn bản pháp lý hiện hành không có pháp luật đơn cử về khái niệm “ thuế thu nhập cá nhân ”. Tuy nhiên địa thế căn cứ theo định nghĩa về khái niệm “ thuế ” trong từ điển Tiếng Việt trực tuyến, hoàn toàn có thể hiểu : Thuế thu nhập cá nhân là một khoản thuế – khoản góp phần bằng tiền, xác lập bằng một số tiền đơn cử mà cá nhân có phát sinh thu nhập phải trích nộp vào Chi tiêu nhà nước nhằm mục đích tạo nguồn thu bảo vệ tiêu tốn của Nhà nước trong việc thực thi các tính năng, quyền hạn của mình. Nộp thuế thu nhập cá nhân là một nghĩa vụ và trách nhiệm bắt buộc của các đối tượng người tiêu dùng nộp thuế so với nhà nước. Về đối tượng người dùng nộp thuế thu nhập cá nhân : Căn cứ theo pháp luật của pháp lý hiện hành, đơn cử tại Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Điều 2 Nghị định 65/2013 / NĐ-CP, Điều 1 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC được xác lập là gồm có :

Xem thêm: Thuế thu nhập hoãn lại là gì? Đặc điểm và ví dụ về thuế thu nhập hoãn lại

  • Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

Cá nhân cư trú ở đây là những người, hoàn toàn có thể là công dân Nước Ta cũng hoàn toàn có thể là người quốc tế, nhưng phân phối cả hai điều kiện kèm theo sau : – Đã đến Nước Ta trong khoảng chừng thời hạn từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục, kể từ ngày người đó có đến Nước Ta. – Có nơi ở tiếp tục tại Nước Ta. Nơi ở liên tục này gồm có cả trường hợp nơi ở đã được ĐK thường trú hoặc có nhà đã thuê để ở tại Nước Ta theo pháp luật của pháp lý về nhà ở mà thời hạn của hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế. Có thể thấy, nếu một cá nhân hoàn toàn phân phối cả hai điều kiện kèm theo trên thì họ được xác lập là cá nhân cư trú. Tuy nhiên so với 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng, cá nhân mặc dầu có nơi ở tiếp tục tại Nước Ta nhưng hiện hữu trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta dưới 183 ngày trong năm tính thuế ( tức là không phân phối điều kiện kèm theo về thời hạn xuất hiện tại Nước Ta của đối tượng người dùng cá nhân cư trú theo pháp luật nêu trên ) thì trường hợp này, họ vẫn được xác lập là cá nhân cư trú tại Nước Ta nếu không có địa thế căn cứ nào chứng tỏ được người này là đối tượng người dùng cư trú của nước nào khác.

  • Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

Như đã nghiên cứu và phân tích, nếu một cá nhân phát sinh thu nhập trọn vẹn phân phối cả hai điều kiện kèm theo về thời hạn xuất hiện tại Nước Ta và điều kiện kèm theo về nơi ở liên tục tại Nước Ta thì sẽ được xác lập là cá nhân cư trú. Vậy thì, nếu một cá nhân không cung ứng điều kiện kèm theo để được xác lập là cá nhân cư trú như nghiên cứu và phân tích nêu trên, thì những cá nhân này được xác lập là cá nhân không cư trú. Như vậy, hiểu đơn thuần, cá nhân không cư trú là cá nhân không phân phối điều kiện kèm theo để trở thành cá nhân cư trú. Không phân biệt nơi trả – nhận thu nhập của cá nhân không cư trú ở đâu thì thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân chỉ được xác lập là những thu nhập được phát sinh tại Nước Ta. Về thu nhập chịu thuế : Dù đối tượng người tiêu dùng nộp thuế là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú thì khi họ có thu nhập được xác lập là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của các Luật về thuế năm năm trước, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 thì họ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, trừ các loại thu nhập được miễn thuế pháp luật tại Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của các Luật về thuế năm năm trước, thì thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây :

Xem thêm: Mẫu uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN)

– Thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, gồm thu nhập phát sinh từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, hàng hoá, dịch vụ ; thu nhập từ hoạt động giải trí hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng từ hành nghề theo pháp luật. Nguồn thu nhập chịu thuế này sẽ không tính đến ( không gồm có ) thu nhập của cá nhân kinh doanh thương mại mà lệch giá của cá nhân đó có được từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ít hơn hoặc bằng 100 triệu đồng / năm. – Thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công. Khoản thu nhập này gồm có các khoản tiền lương, tiền công, hoặc các khoản khác mang đặc thù của tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp, trợ cấp theo đặc thù việc làm, có đặc thù theo tiền lương. Trong đó, các khoản phụ cấp, trợ cấp không được tính đến trong thu nhập chịu thuế phát sinh từ tiền lương, tiền công gồm : Phụ cấp, trợ cấp khuyến mại của người có công ; phụ cấp bảo mật an ninh quốc phòng ; phụ cấp nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn ; phụ cấp lôi cuốn, phụ cấp khu vực ; 1 số ít khoản trợ cấp từ chính sách của bảo hiểm xã hội như trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động – bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp do suy giảm năng lực lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng ; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm ; Trợ cấp khó khăn vất vả đột xuất và những khoản trợ cấp mang đặc thù bảo trợ xã hội hay những khoản trợ cấp không có đặc thù tiền lương, tiền công. – Thu nhập từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư vốn. Nguồn thu nhập này vận dụng so với các khoản như tiền lãi cho vay, cống phẩm CP ; và các nguồn thu nhập từ việc góp vốn đầu tư vốn dưới hình thức khác như trái phiếu, tín phiếu, và các sách vở có giá khác do các tổ chức triển khai trong nước phát hành, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu nhà nước. – Thu nhập từ hoạt động giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn, như từ hoạt động giải trí chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc các tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác, từ chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán, từ hình thức chuyển nhượng ủy quyền vốn khác. – Thu nhập phát sinh từ hoạt động giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản. Bất động sản ở đây gồm có : đất đai, nhà – khu công trình kiến thiết xây dựng gắn liền với đất đai, và các gia tài khác theo pháp luật của pháp lý. Do vậy các trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất, hay chuyển nhượng ủy quyền lại quyền thuê đất, quyền thue mặt nước và 1 số ít hình thức chuyển nhượng ủy quyền gia tài khác được xác lập là địa thế căn cứ phát sinh nguồn thu nhập từ hoạt động giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản. – Thu nhập phát sinh từ hoạt động giải trí trúng thưởng ( gồm trúng thưởng từ xổ số kiến thiết, khuyến mại ; hoặc trúng thưởng trong các hình thức cá cược ) .

Xem thêm: Quy định về cách tính thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn, chứng khoán

– Thu nhập từ phát sinh từ các hoạt động giải trí tương quan đến bản quyền như chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng người dùng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến. – Thu nhập phát sinh từ hoạt động giải trí nhượng quyền thương mại. – Thu nhập có được do cá nhân này nhận thừa kế gia tài, mà di sản thừa kế là sàn chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức triển khai kinh tế tài chính và cơ sở kinh doanh thương mại, bất động sản ( đất đai, nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng … ) và các gia tài khác phải ĐK quyền sở hữu hoặc ĐK sử dụng, ví dụ như xe cộ, tàu bay, tàu hoả … – Thu nhập phát sinh do cá nhân này được khuyến mãi ngay quàg mà quà Tặng Kèm là sàn chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức triển khai kinh tế tài chính và cơ sở kinh doanh thương mại, bất động sản ( đất đai, nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng … ) và các gia tài khác phải ĐK quyền sở hữu hoặc ĐK sử dụng, ví dụ như xe cộ, tàu bay, tàu hoả … Từ nội dung được nghiên cứu và phân tích nêu trên, hoàn toàn có thể thấy, nguồn thu nhập mà cá nhân có được khi bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà đất là một trong những nguồn thu nhập chịu thuế theo pháp luật tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, được sửa đổi, bổ trợ bởi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của các Luật về thuế năm năm trước, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 nêu trên. Do vậy, cá nhân phát sinh thu nhập khi bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà đất ( ở đây hiểu là người bán, người chuyển nhượng ủy quyền ) sẽ cần xác lập cụ thể cách tính thuế thu nhập cá nhân để hiểu, và xác lập rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình so với Nhà nước. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào người phát sinh thu nhập từ hoạt động giải trí bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà đất cũng thuộc đối tượng người dùng phải nộp thuế. Bởi địa thế căn cứ theo pháp luật tại Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 thì 1 số ít trường hợp thu nhập từ hoạt động giải trí bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà đất sẽ được miễn thuế, đơn cử gồm các trường hợp :

– Thu nhập từ việc chuyển nhượng nhà, đất (bất động sản) giữa vợ – chồng; cha mẹ đẻ với con đẻ; cha mẹ chồng với con dâu; cha mẹ vợ với con rể; cha mẹ nuôi với con nuôi; ông bà nội với cháu nội; ông bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

– Thu nhập từ việc bán nhà tại, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất ở và các gia tài khác gắn liền với đất ở của cá nhân mà cá nhân này chỉ có một nhà tại, đất ở duy nhất .

Xem thêm: Thu nhập chịu thuế là gì? Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?

Do vậy, nếu cá nhân phát sinh thu nhập từ hoạt động giải trí bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà đất thuộc một trong hai trường hợp miễn thuế nêu trên thì cá nhân này sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thứ hai, cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán, chuyển nhượng nhà đất

Về cách tính thuế thu nhập cá nhân so với những cá nhân khi bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà đất đều được xác lập dựa trên hai địa thế căn cứ tính thuế là giá chuyển nhượng ủy quyền và thuế suất. Cụ thể : Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng ủy quyền x thuế suất. Mặc dù cách tính thuế theo công thức chung được xác lập ở trên, tuy nhiên, tùy thuộc vào việc người nộp thuế là cá nhân cư trú hay là cá nhân không cư trú mà việc xác lập các yếu tố như “ giá chuyển nhượng ủy quyền ”, “ thuế suất ” khi tính thuế thu nhập cá nhân cũng khác nhau. Cụ thể như sau :

  • Trường hợp người nộp thuế là cá nhân cư trú .

Đối với trường hợp người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú thì địa thế căn cứ theo lao lý tại Điều 14 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của các Luật về thuế năm năm trước ; Điều 18 Nghị định 65/2013 / NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 2 Nghị định 12/2015 / NĐ-CP ; Điều 12 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT – BTC, thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính như sau : Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ( nhà, đất ) từng lần x thuế suất 2 %. Trong đó :

Xem thêm: Bán tài sản thừa kế thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

– Giá chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ( nhà, đất ) : được xác lập là giá chuyển nhượng ủy quyền từng lần, và là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền. Cụ thể như sau : + Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất không gắn liền với nhà tại, hoặc khu công trình kiến thiết xây dựng trên đất : Trường hợp này, giá chuyển nhượng ủy quyền khi tính thuế thu nhập cá nhân so với cá nhân cư trú được xác lập là giá chuyển nhượng ủy quyền được ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền. Nếu giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất theo nội dung thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng mua và bán, chuyển nhượng ủy quyền trọn vẹn thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành tương ứng với diện tích quy hoạnh đất này tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền hoặc không có địa thế căn cứ nào để xác lập giá chuyển nhượng ủy quyền do trong hợp đồng không ghi về giá thì trường hợp này sẽ tính thuế thu nhập cá nhân theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất lao lý tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền. + Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất gắn liền với nhà tại và khu công trình thiết kế xây dựng khác ở trên đất, gồm có cả khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Trường hợp này, sẽ tính thuế thu nhập cá nhân theo giá thỏa thuận hợp tác được ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền. Tuy nhiên, nếu trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và gia tài khác gắn liền với đất không có ghi giá đất chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá đất ghi trên hợp đồng này thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh lao lý so với diện tích quy hoạnh đất này tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền thì trường hợp này, giá chuyển nhượng ủy quyền đất sẽ được vận dụng theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh pháp luật tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền. Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng khác gắn liền với đất thì phần giá trị nhà, khu công trình kiến thiết xây dựng gắn liền với đất thì được xác lập theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân tỉnh pháp luật. Nếu Ủy ban nhân dân tỉnh không quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì sẽ tính thuế thu nhập cá nhân trên cơ sở giá trị tính trên phân loại nhà, tiêu chuẩn, định mức kiến thiết xây dựng nhà, giá trị của khu công trình này mà Bộ Xây dựng pháp luật. Còn các khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai, giá chuyển nhượng ủy quyền dùng để tính thuế thu nhập cá nhân sẽ được xác lập theo giá do Ủy ban nhân dân Tỉnh pháp luật x ( nhân ) tỷ suất góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nếu thuộc một trong các trường hợp : Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền không ghi giá chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá chuyển nhượng ủy quyền thấp hơn mức tỷ suất góp vốn / tổng giá trị hợp đồng x ( nhân ) giá đất hoặc giá chuyển nhượng ủy quyền thấp hơn giá tính lệ phí trước bạc khu công trình thiết kế xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh pháp luật. + Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền quyền thuê đất, thuê mặt nước Trường hợp này, giá chuyển nhượng ủy quyền dùng để tính thuế thu nhập cá nhân sẽ được xác lập là giá mà các bên đã thỏa thuận hợp tác và được ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền tại thời gian chuyển nhượng ủy quyền quyền thuê mặt đất, thuê mặt nước. Nếu giá cho thuê lại, chuyển nhượng ủy quyền quyền thuê đất được thỏa thuận hợp tác trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền thuê đất, thuê mặt nước thấp hơn rất nhiều so với giá do Ủy ban nhân dân tỉnh lao lý tại thời gian cho thuê lại thì giá cho thuê lại làm địa thế căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân sẽ được xác lập theo Bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh pháp luật. – Thuế suất : Khi tính thuế thu nhập cá nhân so với thu nhập từ hoạt động giải trí chuyển nhượng ủy quyền, bán nhà, đất so với cá nhân cư trú thì sẽ vận dụng thuế suất 2 % trên giá chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá cho thuê lại. – Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân so với thu nhập từ hoạt động giải trí chuyển nhượng ủy quyền, bán nhà, đất so với cá nhân cư trú được xác lập như sau : + Thời điểm tính thuế được xác lập là thời gian hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền nhà đất có hiệu lực thực thi hiện hành nếu trong hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, hai bên không thỏa thuận hợp tác người mua là người nộp thuế thay cho người bán. + Thời điểm tính thuế được xác lập là thời gian làm thủ tục ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất ( nếu nhà đất là bất động sản hiện hữu, đã hình thành ) ; hoặc là thời gian cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế ( nếu nhà tại là nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất gắn với khu công trình kiến thiết xây dựng trong tương lai ), vận dụng so với những trường hợp mà trong hợp đồng bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà đất có thỏa thuận hợp tác về việc bên mua là người nộp thuế cho bên bán.

  • Trường hợp người nộp thuế là cá nhân không cư trú :

Khi tính thuế thu nhập cá nhân so với khoản thu nhập từ hoạt động giải trí bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà đất của cá nhân nộp thuế là cá nhân không cư trú thì địa thế căn cứ theo pháp luật tại Điều 29 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Điều 21 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC thì thuế thu nhập cá nhân được tính như sau : Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = giá chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ( nhà đất ) x ( nhân ) thuế suất 2 %. Trong đó : – Giá chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ( nhà, đất ) so với cá nhân không cư trú được hiểu là hàng loạt thu nhập mà cá nhân này nhận được trải qua việc bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà đất mà không trừ bất kể khoản ngân sách nào, cũng không kể giá vốn.

Giá chuyển nhượng bất động sản (nhà, đất) này trong từng trường hợp cụ thể sẽ được xác định như giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú.

– Thuế suất được vận dụng là 2 % tính trên trên giá chuyển nhượng ủy quyền hoặc giá cho thuê lại. – Thời điểm xác lập thu nhập từ hoạt động giải trí bán, chuyển nhượng ủy quyền nhà đất so với cá nhân không cư trú được xác lập là thời gian làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

Như vậy, dù là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú, nhưng khi phát sinh thu nhập từ hoạt động bán, chuyển nhượng nhà đất mà không thuộc trường hợp được miễn thuế thì đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế thu nhập cá nhân được xác định dựa trên giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 2%. Tuy nhiên, tùy vào việc cá nhân nộp thuế là cá nhân cư trú hay không cư trú thì cách xác định giá chuyển nhượng và thời điểm xác định thu nhập chịu thuế sẽ khác nhau. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định là nghĩa vụ của cá nhân đối với Nhà nước khi phát sinh thu nhập chịu thuế.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button