Review

Đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh năm 2022

Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể ĐK mã số thuế cho địa điểm kinh doanh bằng hình thức nào ?Cơ quan nào có thẩm quyền ĐK mã số thuế cho địa điểm kinh doanh ?7. Một số câu hỏi thường gặp về ĐK mã số thuế cho địa điểm kinh doanh

5.Dịch vụ đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh của Công ty Luật ACC có lợi ích gì?

Trước đây, Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ cho phép doanh nghiệp thành lập các địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh với mục đích dễ dàng cho việc quản lý thuế. Tuy nhiên, quy định này đã hạn chế việc mở rộng thị trường của doanh nghiệp, vì nếu doanh nghiệp muốn mở địa điểm kinh doanh ở tỉnh, thành khác không phải trụ sở chính phải thông qua thủ tục thành lập chi nhánh gây mất thời gian, cồng kềnh về thủ tục. Tuy nhiên với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn, các doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh tại những tỉnh, thành phố khác tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính mà không nhất cần thiết phải lập chi nhánh, nhờ đó doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường kinh doanh qua một thủ tục tinh gọn hơn. Tuy nhiên, việc thành lập địa điểm kinh doanh ở khác tỉnh, thành phố với doanh nghiệp trong điều kiện được pháp luật quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau như:  Luật Doanh nghiệp và pháp luật về thuế đã gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và thực hiện nghĩa vụ thuế cho địa điểm kinh doanh. Vậy hãy cùng Công ty Luật ACC tìm hiểu về đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh.

1.Địa điểm kinh doanh là gì?

Theo định nghĩa tại Khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh được coi là nơi doanh nghiệp triển khai hoạt động giải trí kinh doanh đơn cử. Và theo pháp lý hiện hành, doanh nghiệp hoàn toàn có thể xây dựng địa điểm kinh doanh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với trụ sở chính của công ty .
Có thể nhận thấy một số ít ưu điểm khi ĐK địa điểm kinh doanh so với văn phòng đại diện thay mặt như sau :
Địa điểm có triển khai tính năng kinh doanh. Khi doanh nghiệp không có nhu yếu kinh doanh lại địa điểm kinh doanh thì việc làm thủ tục chấm hết hoạt động giải trí kinh doanh thì thủ tục sẽ rất gọn nhẹ, nhanh gọn thường thì chỉ từ 05-07 ngày thao tác thực thi tại Cơ quan ĐK kinh doanh đặt trụ sở, không phải làm thủ tục chốt thuế, trả con dấu chấm hết hoạt động giải trí như Trụ sở, Văn phòng đại diện thay mặt .

2.Lợi thế của địa điểm kinh doanh so với văn phòng đại diện, chi nhánh

– Địa điểm kinh doanh có 1 số ít lợi thế so với văn phòng đại diện thay mặt như sau :
+ Địa điểm kinh doanh được phát sinh, thực thi tính năng kinh doanh .
+ Khi doanh nghiệp không có nhu yếu kinh doanh tại địa điểm kinh doanh thì hoàn toàn có thể làm thủ tục chấm hết hoạt động giải trí kinh doanh nhanh gọn, gọn nhẹ hơn so với Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt .
– Địa điểm kinh doanh cùng tỉnh có tính ưu việt hơn Trụ sở à hoàn toàn có thể kê khai thuế và nộp thuế chung với công ty mẹ .
– Nếu như văn phòng đại diện thay mặt, Trụ sở phải khắc con dấu riêng thì doanh nghiệp không cần khắc con dấu riêng cho địa điểm kinh doanh, điều này cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí ngân sách .

3.Thủ tục thông báo địa điểm kinh doanh

Theo Khoản 5 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020, và Khoản 2 Điều 31 NĐ 01/2021 / NĐ-CP, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định hành động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp thông tin địa điểm kinh doanh đến Cơ quan ĐK kinh doanh ( đơn cử trong trường hợp này là : Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. )
Thông báo lập địa điểm kinh doanh được pháp luật chi tiết cụ thể tại Phụ lục II-7 phát hành kèm theo thông tư 01/2021 / TT-BKHĐT với những nội dung chính như sau :
– Tên doanh nghiệp
– Mã số doanh nghiệp ;
– Tên địa điểm kinh doanh :
– Địa chỉ của địa điểm kinh doanh : Tương tự như trụ sở công ty, địa chỉ của Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thì địa chỉ ĐK địa điểm kinh doanh cũng cần ghi chi tiết cụ thể từ Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố / tổ / xóm / ấp / thôn ; Xã / P. / Thị trấn ; Quận / Huyện / Thị xã / Thành phố thuộc tỉnh ; Tỉnh / Thành phố ;
– Ngành, nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh : Chỉ được kinh doanh theo khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí của công ty mẹ ;
– tin tức của người đứng đầu địa điểm kinh doanh, hoặc Trụ sở chủ quản trong trường hợp ĐK hoạt động giải trí địa điểm kinh doanh thường trực Trụ sở ;
– Họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp so với trường hợp địa điểm kinh doanh thường trực doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu Trụ sở so với trường hợp địa điểm kinh doanh thường trực Trụ sở .
Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh update thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở tài liệu vương quốc về ĐK doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu yếu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận ĐK địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông tin bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ trợ cho doanh nghiệp .

4.Thủ tục đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh

4.1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ

Căn cứ trách nhiệm thu ngân sách và tình hình quản trị thuế trên địa phận, Cục Thuế triển khai phân công cơ quan thuế quản trị thuế so với những địa điểm kinh doanh trên cơ sở thông tin ĐK của địa điểm kinh doanh tại Danh sách địa điểm kinh doanh có doanh nghiệp, hoặc Trụ sở của doanh nghiệp ( là đơn vị chức năng chủ quản của địa điểm kinh doanh ) đóng trụ sở tại địa phương cấp tỉnh khác trên mạng lưới hệ thống TMS và thông tin bằng văn bản cho cơ quan thuế được phân công quản trị thuế biết .

4.2. Thời hạn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

– Đối với hồ sơ ĐK thuế bằng giấy :
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chậm nhất là 3 ngày thao tác kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ ĐK thuế rất đầy đủ theo lao lý của người nộp thuế thì hồ sơ sẽ được xử lý .
+ Nếu hồ sơ ĐK cần bổ trợ thì cơ quan thuế phải thông tin cho người nộp thuế ngay trong ngày thao tác ( so với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế ) ; trong thời hạn 2 ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ ( so với hồ sơ gửi qua đường bưu chính ) .
– Đối với hồ sơ ĐK thuế điện tử
+ Doanh nghiệp truy vấn vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để khai và nộp hồ sơ ĐK thuế lần đầu .

+ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận, đối chiếu thông tin và gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện cho người nộp thuế chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế vào địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế, thông báo nêu rõ thời gian, địa điểm trả kết quả, đồng thời yêu cầu người nộp thuế mang hồ sơ giấy đến trụ sở cơ quan thuế.

Trường hợp hồ sơ ĐK thuế không đủ điều kiện kèm theo cấp mã số thuế theo lao lý, trong thời hạn 02 ngày thao tác kể từ ngày tiếp đón hồ sơ ghi trên Thông báo đảm nhiệm hồ sơ ĐK thuế điện tử, cơ quan thuế gửi Thông báo không gật đầu hồ sơ ĐK cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế .

4.3. Hồ sơ đăng ký thuế của địa điểm kinh doanh

– Tờ khai ĐK thuế mẫu số 01 – ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư 105 / 2020 / TT-BTC ;
– Bảng kê địa điểm kinh doanh mẫu số BK03-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tư 105 / 2020 / TT-BTC ;
– Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt triển khai thủ tục .
– Bản sao giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí của địa điểm kinh

4.4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thuế được giao trách nhiệm quản trị thuế so với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp địa thế căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản trị thuế trên địa phận, thực thi ĐK thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông tin mã số thuế ( mẫu số 11 – MST ) cho đơn vị chức năng chủ quản của địa điểm kinh doanh và địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh. Mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh không triển khai liên thông với cơ quan ĐK kinh doanh .
Khi địa điểm kinh doanh có biến hóa thông tin ĐK, tạm ngừng kinh doanh, chấm hết hoạt động giải trí theo thông tin cơ quan ĐK kinh doanh truyền sang, cơ quan thuế được phân công quản trị thuế địa thế căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản trị thuế trên địa phận update thông tin ĐK của mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh tương ứng vào mạng lưới hệ thống TMS để thực thi quản trị thuế theo lao lý. Hồ sơ xây dựng địa điểm kinh doanh khác tỉnh .

5.Dịch vụ đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh của Công ty Luật ACC có lợi ích gì?

– Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị chức năng số 1 về những thủ tục tương quan đến thuế .
– Luôn làm giá trọn gói và không phát sinh những ngân sách khác .
– Quý khách hàng không phải đi lại nhiều ( từ khâu tư vấn, làm giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ ) .
– Quý khách hàng chỉ cần phân phối hồ sơ đơn thuần, phần còn lại Công ty Luật ACC thay mặt đại diện hành khách soạn thảo .
– Luôn hướng dẫn Quý khách hàng tuân thủ lao lý của pháp lý với ngân sách hài hòa và hợp lý, tiết kiệm chi phí .

7. Một số câu hỏi thường gặp về đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh

Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh?

Căn cứ trách nhiệm thu ngân sách và tình hình quản trị thuế trên địa phận, Cục Thuế triển khai phân công cơ quan thuế quản trị thuế so với những địa điểm kinh doanh trên địa phận mình quản trị .

Thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh là bao lâu?

Thời gian cơ quan có thẩm quyền cấp mã số thuế cho địa điểm kinh doanh thường là từ 03 – 05 ngày kể từ ngày nộp khá đầy đủ hồ sơ hợp lệ .

Công ty nào cung cấp dịch vụ đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh uy tín, chất lượng?

Công ty Luật ACC có kinh nghiệm tay nghề trong nghành pháp lý cùng đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ cao cam kết cung ứng dịch vụ ĐK mã số thuế cho địa điểm kinh doanh uy tín, chất lượng, nhanh gọn với ngân sách hài hòa và hợp lý .

Các doanh nghiệp có thể đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh bằng hình thức nào?

Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể ĐK mã số thuế cho địa điểm kinh doanh bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp hoặc ĐK thuế điện tử .

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Công ty Luật ACC về việc “Đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh năm 2022”. Nếu trên thực tế, Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc trong quá trình tìm hiểu cũng như thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề này có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giúp đỡ một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.

✅ Dịch vụ:⭕ Đăng ký mã số thuế
✅ Cập nhật:⭐ 2022
✅ Zalo:⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ:⭐ Toàn quốc
✅ Hotline:⭕ 1900.3330

Đánh giá post

Source: https://vietlike.vn
Category: Review

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button