Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Trong hóa học thì các nguyên tố hay hợp chất hóa học chỉ có một trong hay tính chất là tính khử hoặc tính oxi hóa. Tuy nhiên, có một vài các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử, vậy đó là những chất gì? Hãy cùng thuvienhoidap.net tìm hiểu chủ đề hóa học thú vị này tính oxi hóa và tính khử nha.

Video chất nào vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử ?

Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là chất gì ?

Dưới đây là hợp chất vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa là : Có nhiều hợp chất vừa có tính khử mạnh và tính oxi hóa mạnh là H2O, H2O2 ( oxy già ), SO2 ( lưu huỳnh đioxit ), HNO2, H2SO3, NaNO2, Na2SO3 …

a – Nước – H2O

Nước là chất lưỡng tính vừa có tính oxi hóa và tính khử với nhiều hợp chất hóa học khác nhau.

Tính oxi hóa của nước

Nhiều nguyên tố hóa học có tính oxi hóa mạnh như Flo ( F ) hoàn toàn có thể oxi hóa nước thành oxi nguyên tử và axit Flohydric .

 • 4F + 2H2 O → 4HF + O2

Tính khử của nước

Các sắt kẽm kim loại hoạt động giải trí mạnh như Liti ( Li ), Natri ( Na ), Kali ( K ) hoàn toàn có thể khử nước thành hydro thuận tiện. Sản phẩm tạo thành là dung dịch bazơ và khí Hiđro

 • 2L i + 2H2 O → 2L iOH + H2
 • 2N a + 2H2 O → 2N aOH + H2
 • 2K + 2H2 O → 2KOH + H2

Từ những phản ứng trên ta thấy nước hoạt động giải trí giống như trong những phản ứng axit-bazơ, nên nước là một chất lưỡng tính. Khi xuất hiện chất khử mạnh thì nước đóng vai trò là chất oxi hóa. Khi xuất hiện chất chất oxi hóa mạnh nước đóng vai trò là chất khử .

Cách xác định chất khử, chất oxi hóa trong phản ứng hóa học hay, chi tiết | Hóa học lớp 10

Tuy nhiên nước là một chất oxy hóa hoặc chất khử khá yếu, thế cho nên không có nhiều chất khử hoặc oxi hóa nó. Do đó nó làm dung môi tốt cho những phản ứng oxi hóa khử .
Và nước cũng là một axit rất yếu và một bazơ rất yếu, nước hoàn toàn có thể tính năng với axit và bazơ nên nó là chất lưỡng tính .

Chất chỉ có tính oxi hóa là : Đó là F2

Chất vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa là : Một số chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử: Cl2, SO2, Fe2+, Mn2+,…

Tính oxi hóa mạnh la gì : Là chất có độ oxi hóa cao ăn mòn cao .

b – H2O2

Hợp chất hydrogen peroxide hay còn gọi là nước oxy già cũng là một chất lưỡng tính vừa có tính oxi hóa và tính khử. Oxi sống sót ở trạng thái oxi hóa – 1 nên nó hoàn toàn có thể đóng vai trò vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử .

Tính oxi hóa của H2O2

H2O2 có thể bị oxi hóa bởi hợp chất thuốc tím KMnO4 

 • 2KM nO4 + H2O2 → 2M nO2 + 2O2 + 2KOH

Hoặc H2O2 hoàn toàn có thể oxi hóa sắt II lên sắt II

 • 2F eCl2 + H2O2 + 2HC l → 2F eCl3 + 2H2 O

Tính khử của H2O2

H2O2 hoàn toàn có thể bị khử thành O2 và nước

 • 2H2 O2 → O2 + 2H2 O

H2O2 có tính oxi hóa mạnh hơn tính khử đặc biệt quan trọng là trong những dung dịch axit .

 • 4KM nO4 + 4H2 O2 + 6H2 SO4 → 3O2 + 4M nSO4 + 2K2 SO4 + 2H2 O

c – SO2 ( lưu huỳnh đioxit )

Trong hợp chất SO2, nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa +4, là số oxi hóa trung gian giữa các số oxi hóa -2 và + 6. Do vậy, khi tham gia phản ứng oxi hóa khử SO2 có thể bị khử hoặc bị oxi hóa.

Tính khử của SO2

SO2 công dụng với những chất oxi hóa mạnh như nhóm halogen, thuốc tím KMnO4

 • SO2 + Br2 + 2H2 O → 2HB r + H2SO4
 • 5SO2 + 2KM nO4 + 2H2 O → K2SO4 + 2M nSO4 + 2H2 SO4

Tính oxi hóa của SO2

Lưu huỳnh đioxit là chất oxi hóa khi tính năng với những chất khử mạnh hơn như H2S, Mg …

 • SO2 + H2S → S + H2O
 • SO2 + Mg → S + MgO

d – Những hợp chất vừa có tính oxi hóa và tính khử khác

Ngoài 3 hợp chất phổ biến nhất là nước, H2O2, SO2 thì các hợp chất sau cũng vừa có tính khử và tính oxi hóa là: HNO2, H2SO3, NaNO2, Na2SO3…

Lưu ý : Nếu một nguyên tố ở trạng thái oxi hóa trung gian trong một hợp chất, thì hợp chất đó hoàn toàn có thể vừa đóng vai trò là chất oxi hóa vừa là chất khử .

Kết luận: Đây là đáp án cho câu hỏi các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là những chất gì?

Từ khóa tìm kiếm : những chất có tính oxi hóa, những chất có tính oxi hóa là, chỉ có tính oxi hóa, những halogen vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử, vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa, hợp chất có tính khử mạnh, o2 có tính khử không, c vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử, hợp chất có tính oxi hóa mạnh nhất là, tính oxi hóa tính khử, h2o2 có tính khử, hợp chất nào có tính oxi hóa mạnh
Trong hóa học thì những nguyên tố hay hợp chất hóa học chỉ có một trong hay đặc thù là tính khử hoặc tính oxi hóa. Tuy nhiên, có một vài những chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử, vậy đó là những chất gì ? Hãy cùng thuvienhoidap.net khám phá chủ đề hóa học mê hoặc này tính oxi hóa và tính khử nha. Video chất nào vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử ? Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là chất gì ? Dưới đây là hợp chất vừa …
Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Hướng dẫn oke ạ !

Đánh Giá

Đánh Giá – 9.6

9.6

100

Hướng dẫn oke ạ !

User Rating:
5
( 1 votes)

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button