Hoá học ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch HCl và NaOH

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

Nội dung chính

  • Câu hỏi mới nhất
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl?
  • Câu hỏi liên quan
  • Video liên quan
  • chat nao sau day phan ung duoc voi dung dich hcl va naoh a717c09fd53c560264cf561b86dfe991

  • ask question

  • Cho những chất hữu cơ mạch hở : X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức ( MY > MZ ) ; T là este của X, Y, Z ( chỉ chứa chức este ). Đốt cháy trọn vẹn a gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9,072 lít CO2 ( đktc ) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tính năng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy trọn vẹn F thu được CO2 ; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy trọn vẹn G thu được 10,08 lít CO2 ( đktc ). Phần trăm khối lượng của Y có trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?
  • Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 ( đktc ), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình Na dư, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện kèm theo không có không khí, thu được 2,016 lít ( đktc ) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của những este là

Xem thêm »

Chọn đáp án D

Chất vừa phản ứng được với dung dịch HCl vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là NaHCO3 .Phương trình hóa học :HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 ↑ + H2ONaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH :
A. B. C. D. Theo A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là axit ?Dãy gồm có chất và ion đều là axit làDãy những chất và ion nào sau đây là bazơ ?

Chất nào trong các chất sau đây không phải là chất lưỡng tính

Dãy những chất và ion lưỡng tính làChất có tính lưỡng tính là :Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?Cho những chất : Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al ( OH ) 3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn ( OH ) 2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất có tính lưỡng tính là

Dãy gồm các chất tác dụng với cả hai dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

Trong những ion sau đây, ion nào tan trong nước cho môi trường tự nhiên trung tính ?Dung dịch nào sau đây có thiên nhiên và môi trường kiềmMuối nào sau đây là muối axit ?Dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ ?

Theo thuyết Bronsted thì câu trả lời nào dưới đây không đúng?

Xuất bản ngày 01/07/2020 – Tác giả: Dung Pham

Chất phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là KHCO3 do kali hiđrocacbonat có đặc thù lưỡng tính nên hoàn toàn có thể phản ứng với cả dung dịch axit và bazơ

Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl?

A. Ba ( NO₃ ) ₂ .B. MgCl₂ .C. KHCO₃ .D. K₂CO₃ .Đáp án : C. KHCO₃ .Chất phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là KHCO3

Giải thích

Phương trình phản ứng của KHCO3 với dung dịch NaOH và dung dịch HCl như sau2KHCO ₃ + 2N aOH → K₂CO₃ + Na₂CO₃ + 2H ₂OKHCO₃ + HCl → H₂O + CO₂ + KCl

Câu hỏi liên quan

1. Dung dịch NaOH công dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe ( OH ) 2 ?A. FeSO₄ .B. FeO .C. FeCl₃ .D. Fe₂O₃ .Đáp án : A. FeSO₄ .Chất tính năng với NaOH tạo ra kết tủa Fe ( OH ) ₂ là FeSO₄ .Xem lý giải đáp án câu 1 : Dung dịch NaOH công dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe ( OH ) 2

2. Điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. Để bảo quản dung dịch FeCl2 thu được không bị chuyển thành hợp chất sắt(III), người ta có thể cho thêm vào dung dịch lượng dư chất nào sau đây?

A. sắt .B. kēm .C. dung dịch HNO₃ .D. dung dịch HCl .Đáp án : A. sắt .Xem lý giải đáp án câu 2 : Điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe công dụng với dung dịch HCl3. Kim loại nào vừa công dụng với HCl, vừa công dụng với NaOHA. Mg .B. Fe .C. Cu .D. Al .Đáp án : D. Al .Kim loại nào vừa công dụng với HCl, vừa tính năng với NaOH là Al

Trên đây đáp án cho câu hỏi Chất nào phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

——–Tất cả những đáp án chúng tôi đưa ra đều mang đặc thù tìm hiểu thêm. Nếu bạn có góp ý xin vui vẻ gửi thư về địa chỉ để giúp chúng tôi hoàn thành xong câu vấn đáp. Trân trọng cảm ơn !

11/09/2020 346Câu hỏi Đáp án và lời giảiĐáp án và lời giảiđáp án đúng : BChất phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là Al ( OH ) 3. PTHH : Al ( OH ) 3 + NaOH → 2H2 O + NaAlO2Al ( OH ) 3 + 3HC l → AlCl3 + 3H2 O

Chu Huyền (Tổng hợp)

Video liên quan

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button