Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Lý thuyết con lắc lò xo – https://vietlike.vn

I. Con lắc lò xo

– Con lắc lò xo gồm một vật nặng m gắn vào một đầu của lò xo có độ cứng k và có khối lượng không đáng kể .- Con lắc có một vị trí cân đối mà khi ta thả vật ra, vật sẽ đứng yên mãi. Nếu kéo vật ra khỏi vị trí cân đối buông ra vật sẽ xê dịch quanh vị trí cân đối giữa hai biên .

Video mô phỏng chuyển động của con lắc lò xo


II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học

– Xét vật ở li độ x, lò xo giãn một đoạn \ ( \ Delta l = x \ ), lực đàn hồi của lò xo \ ( F = – k \ Delta l \ )Phương trình xê dịch của con lắc lò xo về mặt động lực học là :\ ( F = ma = – k { \ rm { x } } \ ) hay \ ( a = – \ frac { k } { m } x \ )Trong đó :F : là lực tính năng lên m ( N )x : là li độ của vật ( m )k : độ cứng của lò xo ( N / m )dấu ( – ) chỉ ra rằng lực \ ( \ overrightarrow F \ ) luôn hướng về vị trí cân đối .- Đặt \ ( { \ omega ^ 2 } = \ frac { k } { m } \ Rightarrow a + { \ omega ^ 2 } x = 0 \ )- Dao động của con lắc lò xo là giao động điều hòa :+ Tần số góc : \ ( \ omega = \ sqrt { \ frac { k } { m } } \ )+ Chu kì : \ ( T = 2 \ pi \ sqrt { \ frac { m } { k } } \ )- Lực luôn hướng về vị trí cân đối gọi là lực kéo về. Nó có độ lớn tỉ lệ với li độ và là lực gây ra tần suất cho vật xê dịch điều hòa .

* Tổng hợp các dạng con lắc lò xo

lt1

III. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt năng lượng

1. Động năng của con lắc lò xo

– Động năng của con lắc lò xo là động năng của vật m :\ ( { W_d } = \ frac { 1 } { 2 } m { v ^ 2 } \ left ( J \ right ) \ ) \ ( = \ frac { 1 } { 4 } K { A ^ 2 } – \ frac { 1 } { 4 } K { A ^ 2 } \ cos ( 2 \ omega t + 2 \ varphi ) \ )

2. Thế năng của con lắc lò xo

\ ( { { \ rm { W } } _t } = \ frac { 1 } { 2 } k { { \ rm { x } } ^ 2 } \ left ( J \ right ) \ ) \ ( = \ frac { 1 } { 4 } K { A ^ 2 } + \ frac { 1 } { 4 } K { A ^ 2 } \ cos ( 2 \ omega t + 2 \ varphi ) \ )

3. Cơ năng của con lắc lò xo. Sự bảo toàn cơ năng

– Cơ năng của con lắc :\ ( { \ rm { W } } = \ frac { 1 } { 2 } m { v ^ 2 } + \ frac { 1 } { 2 } k { { \ rm { x } } ^ 2 } \ left ( J \ right ) \ )- Khi không có ma sát thì cơ năng của con lắc được bảo toàn. Nó chỉ đổi khác từ thế năng sang động năng và ngược lại .\ ( { \ rm { W } } = \ frac { 1 } { 2 } k { A ^ 2 } = \ frac { 1 } { 2 } m { \ omega ^ 2 } { A ^ 2 } = const \ )

*Nhận xét:

– Động năng và thế năng của con lắc lò xo biến thiên điều hòa cùng tần số góc \ ( 2 \ omega \ ), tần số \ ( 2 f \ ), chu kì \ ( \ frac { T } { 2 } \ ) .

– Thời gian liên tiếp giữa hai lần động năng bằng thế năng là \(\frac{T}{4}\)

– Cơ năng của con lắc lò xo luôn được bảo toàn và tỉ lệ với bình phương biên độ giao động .

Sơ đồ tư duy về con lắc lò xo

con lac lo xo chinh thuc

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button