Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k=100n/m và vật nặng khối lượng m=100g

Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k = 100 N/m và vật nặng khối lượng m = 100 g. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3 cm rồi truyền cho nó vận tốc cm/s hướng lên. Lấy, g = 10 m/s2. Trong khoảng thời gian 0,25 chu kì quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là ?

A .4,00 cm .Nội dung chính

 • Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k = 100 N/m và vật nặng khối lượng m = 100 g. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3 cm rồi truyền cho nó vận tốc cm/s hướng lên. Lấy, g = 10 m/s2. Trong khoảng thời gian 0,25 chu kì quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là ?
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Con lắc lò xo – Dao động cơ – Vật Lý 12 – Đề số 19
 • Video liên quan

B.

8,00 cm .C .5,46 cm .D .2,54 cm .Đáp án và lời giải

Đáp án :C

Lời giải :

Phân tích: Tần số góc của dao động img1 rad/s. + Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng img2 cm. + Kéo vật đến vị trí lò xo giãn 3 cm x0 = 2 cm. biên độ dao động img3cm. Ban đầu vật đi qua vị trí x = 0,5A theo chiều âm quãng đường vật đi được trong 0,25T là img4cm. (lưu ý hai li độ trong trường hợp này vuông pha nhau).

Vậy đáp án đúng là C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Con lắc lò xo – Dao động cơ – Vật Lý 12 – Đề số 19

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Một con lắc lò xo xê dịch với tần số riêng là 20 rad / s chịu công dụng của ngoại lực cưỡng bức biến thiên tuần hoàn. Thay đổi tần số góc của ngoại lực thì biên độ cưỡng bức biến hóa. Khi tần số góc của ngoại lực cưỡng bức lần lượt là 10 rad / s và 15 rad / s thì biên độ lần lượt là A1 và A2. So sánh A1 và A2 ?
 • Trong dao động điều hòa khi vận tốc của vật cực tiểu thì

 • Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N / m, đầu trên gắn cố định và thắt chặt, đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1 kg sao cho vật hoàn toàn có thể giao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dung giá nằm ngang đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho giá đỡ hoạt động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với tần suất 2 m / s2. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy tần suất trọng trường g = 10 m / s2. Khi m rời khỏi giá đỡ nó xê dịch điều hòa. Biên độ giao động điều hòa là :
 • Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 200 g, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 80 N / m ; đặt trên sàn nằm ngang. Người ta kéo vật ra khỏi vị trí cân đối đoạn 3 cm và truyền cho nó tốc độ 80 cm / s. Cho g = 10 m / s2. Do có lực ma sát nên vật giao động tắt dần, sau khi triển khai được 10 dao động vật dừng lại. Hệ số ma sát giữa vật và sàn là ?
 • Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng 100g, tích điện q = 20 µC và lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m. Khi vật dang qua vị trí cân bằng với vận tốc 20img1cm/s theo chiều dương trên mặt bàn nhẵn cách điện thì xuất hiện tức thời một điện trường đều trong không gian xung quanh. Biết điện trường cùng chiều dương của trục tọa độ và có cường độ E = 104 V/m. Năng lượng dao động của con lắc sau khi xuất hiện điện trường là:

 • Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà, người ta thấy từ thời điểm img1 đến thời điểm img2 (s), động năng của vật tăng từ giá trị 180 mJ đến cực đại và giảm dần về giá trị 320 mJ. Biết vào thời điểm img3, thế năng của lò xo có giá trị 320 mJ (gốc thế năng ở vị trí cân bằng của vật). Khối lượng của vật nặng có giá trị là

 • Một con lắc lò xo nằm ngàng gồm vậtimg1được nối với lò xo độ cứng k = 100N/m. Đầu kia lò xo gắn với điểm cố định. Từ vị trí cân bằng, đẩy vật cho là lò xo nén img2cm rồi buông nhẹ. Khi vật qua vị trí cân bằng lần đầu tiên thì tác dụng lên vật lực F không đổi cùng chiếu với vận tốc và có độ lớn F = 2N, khi đó vật dao động với biên độ A1. Biết rằng lực F chỉ xuất hiện trong thời gian 1/30s và sau khi lực F ngừng tác dụng, vật dao động điều hòa với biên độ A2. Biết trong quá trình dao động, lò xo luôn nằm trong giới hạn đàn hồi. Bỏ qua ma sát. Tỷ số img3 bằng:

 • Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ bằng 50g dao động điều hòa theo một trục cốđịnh nằm ngang với phương trình img1 Lần đầu tiên động năng của vật bằng 3 lần thế năng ở thời điểm img2 Lấy img3Lò xo của con lắc cóđộ cứng bằng:

 • Chấtđiểmdaođộngđiềuhòavớiphươngtrìnhimg1Chiềudàiquỹđạodaođộngcủachấtđiểmlà:

 • Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 5cm. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để vật m có độ lớn gia tốc không vượt quá 1 m/s2 là một phần ba chu kỳ T. Cho img1m/s2. Chu kỳ dao động T của con lắc trên là?

 • Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng K = 50N / m, vật có khối lượng m = 500 g. Từ vị trí cân đối dời vật đoạn 12 cm theo phương lò xo rồi buông cho giao động điều hòa. Tính biên độ xê dịch của vật và lực đàn hồi cực tiểu công dụng vào vật. Cho g = 10 m / s2 .
 • Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với chiều dài quỹ đạo là 14 cm, tần số góc ω = 2π rad/s. Tốc độ của vật khi pha dao động bằng img1 rad là:

 • Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân bằng. Khi vật qua vị trí có li độ img1 thì động năng của vật là:

 • Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 ( N / m ) và vật có khối lượng m = 250 ( g ), giao động điều hòa với biên độ A = 6 ( cm ). Chọn gốc thời hạn t = 0, lúc vật qua vị trí cân đối. Quãng đường vật đi được trong 10 π ( s ) tiên phong là :
 • Một con lắc lò xo khối lượng 100 g, xê dịch điều hòa với biên độ 4 cm và tần số 5 Hz. Lấy π² = 10. Lực kéo về tính năng lên vật nhỏ của con lò xo có độ lớn cực đại bằng :
 • Một con lắc lò xo có khối lượng m dao động điều hòa trên mặt ngang. Khi li độ của con lắc là 2,5 cm thì vận tốc của nó là img1 cm/s. Khi li độ là img2 cm thì vận tốc là 25 cm/s. Đúng lúc quả cầu qua vị trí cân bằng thì một quả cầu nhỏ cùng khối lượng chuyển động ngược chiều với vận tốc 1m/s đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với quả cầu con lắc. Chọn gốc thời gian là lúc va chạm vào thời điểm mà độ lớn vận tốc của 2 quả cầu bằng nhau lần thứ nhất thì hai quả cầu cách nhau bao nhiêu:

 • Cho con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với img1là độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng. Chỉ ra công thức đúng về chu kì dao động.

 • img1cm/s. Lấy img1 Khi vật qua vị trí có li độ img1 thì động năng của con lắc là:
  Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo có độ cứng 20 N / m xê dịch điều hòa với chu kì 2 s. Khi pha giao động là 0,5 π thì tốc độ của vật làcm / s. LấyKhi vật qua vị trí có li độthì động năng của con lắc là :
 • Con lắc lò xo giao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm. Tỉ số giữa độ lớn cực lớn của lực đàn hồi và của lực kéo về bằng 4. Lấy g = 10 m / s2, chu kì xê dịch của con lắc gần nhất với giá trị nào dưới đây ?
 • Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 20 N/m và vật nặng có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và img1 m/s2. Biên độ dao động của viên bi là ?

 • Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và img1 m/s2. Biên độ dao động của viên bi là ?

 • Một vật nhỏ khối lượng 100 g giao động theo phương trình x = 6 cos10t ( x tính bằng cm, t tính bằng s ). Chọn gốc thế năng tại vị trí cân đối của vật. Giá trị cực lớn của thế năng bằng :
 • Một vật nặng có khối lượng m, điện tích q = 5.10 – 5 C được gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 N / m tạo thành một con lắc lò xo nằm ngang. Điện tích trên vật nặng không đổi khác khi con lắc xê dịch và bỏ lỡ mọi ma sát trong quy trình giao động. Kích thích con lắc xê dịch với biên độ 5 cm. Tại thời gian vật nặng đi qua vị trí cân đối và có tốc độ hướng ra xa điểm treo lò xo, người ta bật một điện trường đều có cường độ E = 104 V / m, cùng hướng với tốc độ của vật. Khi đó, biên độ xê dịch của con lắc lò xo là :
 • Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosimg1t. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy π2 =10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng:

 • Một vật có khối lượng m xê dịch điều hòa với biên độ A.Khi chu kì tăng 3 lần thì nguồn năng lượng của vật đổi khác như thế nào ?
 • Một con lắc lò xo, gồm lò xo có độ cứng k, vật có khối lượng 200g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox theo phương ngang với phương trình img1. Tính độ lớn lực phục hồi của lò xo ở thời điểm t = 0,4(s).

 • Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có g =10m/s2 đang dao động điều hòa trên trục Ox thẳng đứng hướng lên. Cho đồ thị biểu diễn độ lớn của lực đàn hồi lò xo vào thời gian như hình vẽ. Độ cứng lò xo và khối lượng vật nặng lần lượt bằng:img1

 • Một con lắc lò xo giao động điều hòa với phương trình x = Acos ( ωt + φ ). Lò xo có độ cứng k. Công thức của lực kéo tính năng vào con lắc lò xo là ?
 • Một con lắclò xo treothẳngđứngdaođộngđiềuhòa, lò xo cóđộcứng 100N/m, vậtnặngcókhốilượng 400 g. Mốcthếnăngtạivịtrícânbằng, lấy g = 10 m/s2vàimg1. Gọi Q làđầucốđịnhcủalò xo. Khilựctácdụngcủalò xo lên Q bằng 0, tốcđộcủavậtimg2. Thờigianngắnnhấtđểvậtđihếtquãngđườngimg3 cm là:

 • Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ. Sau khoảng thời gian nhỏ nhất tương ứng làΔt1, Δt2 thì lực hồi phục và lực đàn hồi của lò xo triệt tiêu, với img1. Lấy img2 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là:

 • Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k = 100 N/m và vật nặng khối lượng m = 100 g. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3 cm rồi truyền cho nó vận tốc img1 cm/s hướng lên. Lấy img2, g = 10 m/s2. Trong khoảng thời gian 0,25 chu kì quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là ?

 • img1 Một chất điểm dao động điều hòa có sự phụ thuộc của li độ x theo thời gian t được biểu diễn như hình vẽ. Tại thời điểm ban đầu img2, gia tốc của chất điểm có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • Một con lắc lò xo đang xê dịch tắt dần. Độ giảm cơ năng sau một thời hạn là 14 %. Tính độ giảm biên độ trong thời hạn đó .
 • Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng

 • Một con lắc lò xo dao động điều hòa tự do co phương trình: x=Acosπtπ2cm. Thời điểm nào sau đây không phải là thời điểm động năng bằng thế năng?

 • Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, gốc O ở VTCB. Tại các thời điểm t1, t2, t3 lò xo dãn a cm, 2a cm, 3a cm tương ứng với tốc độ của vật là vimg1cm/ s, vimg2cm/ s, vimg3cm/ s. Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo dãn trong một chu kỳ gần với giá trị nào nhất:

 • Con lắc lò xo xê dịch điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm. Tỉ số giữa độ lớn cực lớn của lực đàn hồi và của lực kéo về bằng 4. Lấy g = 10 m / s2, chu kì giao động của con lắc gần nhất với giá trị nào dưới đây ?
 • Một con lắc lò xo có khối lượng 1 kg dao động điều hòa với cơ năng là 0,125J. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc 0,25m/s và gia tốc là img1. Gọi T là chu kỳ dao động của vật. Động năng của con lắc tại thời điểm t = 7,25 T là ?

 • Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, một đầu cố định và thắt chặt một đầu gắn thêm một viên bi nhỏ có khối lượng m. Con lắc xê dịch điều hòa có cơ năng :

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Ngoài việc cung ứng gỗ quý, rừng còn có tính năng gì cho môi trường tự nhiên sống của con người .
 • Đối với chất thải công nghiệp và hoạt động và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường tự nhiên pháp luật :
 • Bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã cần ngăn ngừa những hành vi nào dưới đây .
 • Giữ gìn vạn vật thiên nhiên hoang dã là :
 • Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh :
 • Muốn triển khai quan hệ hợp tác giữa những vương quốc trong những nghành cần có :
 • Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp lý về :
 • Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của ai sau đây?

 • Ngăn chặn và tiêu diệt những tệ nạn xã hội được pháp lý pháp luật trong luật nào dưới đây :
 • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

Video liên quan

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button