Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Con lắc lò xo treo thẳng đứng tại vị trí cân bằng lò xo dãn

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn là ∆ ℓo. Kích thích để quả nặngdao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T / 4. Biên độ xê dịch của vật bằng
*

A -A -Δlo M N O

Lò xo nén khi : \ ( xBiểu diễn xê dịch bằng véc tơ quay, trong 1 chu kì lò xo bị nén ứng với véc tơ quay từ M đến N\ ( t = T / 4 \ ) \ ( \ Rightarrow \ alpha = 90 ^ 0 \ )\ ( \ Rightarrow \ Delta \ ell_0 = A \ cos45 ^ 0 \ Rightarrow A = \ sqrt 2 \ Delta \ ell_0 \ )Chọn B .Bạn đang xem : Con lắc lò xo treo thẳng đứng tại vị trí cân bằng lò xo dãn
*
Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn là ∆ l. Kích thích để quả nặng giao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T / 4. Biên độ giao động của vật bằng

A. 3 2 ∆ l 0

B. 2 ∆ l 0

C. 3 2 ∆ l 0

D. 2 ∆ l 0

con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo giãnΔl. kích thích để quả nặng xê dịch điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T. thời hạn lò xo nén trong một chu kì là T / 4. biên độ xê dịch của vật là
+ Trọng lực và lựcđàn hồi công dụng cùng chiều với nhau khiến lò xo bị nén .Trong 1 chiều chuyểnđộng thời hạn nén là :\ ( \ frac { T } { 8 } = \ frac { A } { \ sqrt { 2 } } = \ Delta1 \ Rightarrow A = \ sqrt { 2 } \ Delta1 \ )
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật ở vị trí cân bằng O, lò xo giãn 4 cm. Kích thích cho vật xê dịch điều hòa với chu kỳ luân hồi T theo phương thẳng đứng quanh O thì thấy thời hạn lò xo ở trạng thái bị nén trong một chu kì là T / 3. Biên độ xê dịch của con lắc bằng

A. 6 cm.

B. 2 cm.

C. 16 cm.

D. 8 cm.

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật ở vị trí cân bằng O, lò xo giãn 4 cm. Kích thích cho vật giao động điều hòa với chu kỳ luân hồi T theo phương thẳng đứng quanh O thì thấy thời hạn lò xo ở trạng thái bị nén trong một chu kì là T 3. Biên độ giao động của con lắc bằng

A. 6 cm

B. 2 cm

C. 16 cm

D. 8 cm

Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Kích thích để quả nặng xê dịch điều hoà theo phương thẳng đứng với cho kì T. Trong một chu kỳ luân hồi khoảng chừng thời hạn để trọng tải và lực đàn hồi tính năng vào vật cùng chiều với nhau là T / 4. Biên độ xê dịch của vật là

*

**

*

Đáp án A

*

Trọng lực và lực đàn hồi công dụng vào vật cùng chiều với nhau khi lò xo bị nén. Trong 1 chiều hoạt động thời hạn nén là *
Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Kích thích để quả nặng giao động điều hoà theo phương thẳng đứng với cho kì T. Trong một chu kỳ luân hồi khoảng chừng thời hạn để trọng tải và lực đàn hồi công dụng vào vật cùng chiều với nhau là T / 4. Biên độ giao động của vật là

A. 3 2 Δl

B. 2Δl

C.Xem thêm : Hoàng Thùy Linh Sinh Năm – Hoàng Thùy Linh Giàu Có Cỡ Nào Ở Tuổi 30 2 Δl

D. 1,5Δl

Chọn đáp án C

*Trọng lực và lực đàn hồi tính năng vào vật cùng chiều với nhau khi lò xo bị nén. Trong 1 chiều hoạt động thời hạn nén là T / 8 → A / 2 = l → A = 2 Δl
Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Kích thích để quả nặng giao động điều hoà theo phương thẳng đứng với cho kì T. Trong một chu kỳ luân hồi khoảng chừng thời hạn để trọng tải và lực đàn hồi công dụng vào vật cùng chiều với nhau là T / 4. Biên độ xê dịch của vật là

A. 2 Δ l

B. 1, 5 Δ l

C. 3 2 Δ l

D. 2 Δ l

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi cân bằng lò xo giãn 3 cm. Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật giao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì thấy thời hạn lò xo bị nén trong một chu kì là T 3 ( T là chu kì xê dịch của vật ). Biên độ xê dịch của vật bằng :

A. 3 2 cm

B. 6 cm.

C. 2 3 cm

D. 3 cm.

Đáp án B

*

+ Lò xo bị nén khi con lắc vận động và di chuyển giữa khoảng chừng từ vị trí lò xo không biến dạng đến vị trí biên trên .+ Từ hình vẽ ta thấy rằng A = 2 Δ l 0 = 6 cm
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi cân bằng lò xo giãn 3 cm. Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật xê dịch điều hòa theo phương thẳng đứng thì thấy thời hạn lò xo bị nén trong một chu kì là T 3 ( T là chu kì giao động của vật ). Biên độ xê dịch của vật bằng :

A. 3 2 c m

B. 6 cm.

C. 2 3 c m

D. 3 cm

+ Lò xo bị nén khi con lắc chuyển dời giữa khoảng chừng từ vị trí lò xo không biến dạng đến vị trí biên trên .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button