Vật lý ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Bài Tập Con Lắc Lò Xo Trên Mặt Phẳng Nghiêng Góc Α Thì Chu Kì Dao

Con lắc lò xo giao động trên mặt phẳng nằm nghiêng góc \ ( \ alpha = { 45 ^ 0 } \ ) có độ cứng \ ( 80N / m \ ), biên độ \ ( 8 cm \ ). Biết vật nặng có khối lượng \ ( 160 g \ ) và lấy \ ( g = 10 m / { s ^ 2 } \ ). Hướng và độ lớn lực đàn hồi của lò xo công dụng vào điểm treo lò xo khi vật đi qua VTCB .Bạn đang xem : Con lắc lò xo trên mặt phẳng nghiêng
+ Áp dụng biểu thức tính độ dãn tại vị trí cân đối của con lắc lò đặt nằm nghiêng : \ ( \ Delta l = \ dfrac { { mg \ sin \ alpha } } { k } \ )

+ Biểu thức tính lực đàn hồi: \({F_{dh}} = – k\Delta x\) (với \(\Delta x\): độ biến dạng của lò xo)

Phương pháp giải bài tập chiều dài CLLX – lực đàn hồi, lực hồi phục của con lắc lò xo — Xem chi tiết
Phương pháp giải bài tập chiều dài CLLX – lực đàn hồi, lực hồi sinh của con lắc lò xo — Xem chi tiết cụ thể+ Độ dãn của lò xo tại vị trí cân đối là : \ ( \ Delta l = \ dfrac { { mg \ sin \ alpha } } { k } = \ dfrac { { 0,16. 10. \ sin { { 45 } ^ 0 } } } { { 80 } } = 0,01 \ sqrt 2 m = \ sqrt 2 cm \ )+ Lực đàn hồi tại VTCB : \ ( \ left | { { F_ { dh } } } \ right | = k \ Delta l = 80.0,01 \ sqrt 2 = 0,8 \ sqrt 2 N \ approx 1,13 N \ )Tại vị trí cân đối, lò xo đang dãn mà lực đàn hồi có hướng chống lại sự dãn=> Lực đàn hồi hướng lên

****
****

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ xê dịch điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về công dụng vào vật luôn
Một con lắc lò xo giao động theo phương ngang với cơ năng giao động là 20 mJ và lực đàn hồi cực lớn là 2N. Biên độ xê dịch của con lắc là
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có khối lượng không đáng kể. Khi vật nằm cân đối, lò xo gian một đoạn \ ( ∆ l \ ). Tỉ số giữa lực đàn hồi cực lớn và cực tiểu trong quy trình vật xê dịch là $ \ dfrac { { { F_ { dhmax } } } } { { { F_ { dhmin } } } } = a $. Biên độ giao động của vật được tính bởi biểu thức nào dưới đây ?
Một chất điểm có khối lượng \ ( 500 g \ ) xê dịch điều hòa dưới công dụng của một lực kéo về có biểu thức \ ( F = – 0,8 cos4t ( N ) \ ). Biên độ xê dịch của chất điểm bằng
Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng USD m USD, lò xo có độ cứng k được treo thẳng đứng tại nơi có tần suất trọng trường là USD g USD. Kích thích cho con lắc xê dịch điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ. Khi vật đi qua vị trí cân đối thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn :
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng được kích thích cho giao động điều hòa. Thời gian quả cầu đi từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất là 0,15 s và tỉ số giữa độ lớn của lực đàn hồi lò xo và khối lượng quả cầu gắn ở đầu con lắc khi nó ở vị trí thấp nhất là 1,8. Lấy g = π2 m / s2. Biên độ giao động của con lắc là :

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng với biên độ \(8cm\). Khoảng thời gian từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu là \(\dfrac{T}{3}\), với \(T\) là chu kì dao động của con lắc.Xem thêm : Datasheet Là Gì ? Hướng Dẫn Viết Data View Datasheet Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt Tốc độ của vật nặng khi nó cách vị trí thấp nhất \(2cm\). Lấy\(g = {\pi ^2}\left( {m/{s^2}} \right)\).

Con lắc lò xo treo thẳng đứng, giao động điều hòa : \ ( x = 2 cos20t ( cm ) \ ). Chiều dài tự nhiên của lò xo là \ ( l_0 = 30 cm \ ), lấy \ ( g = 10 m / s ^ 2 \ ). Chiều dài nhỏ nhất và lớn nhất của lò xo trong quy trình giao động lần lượt là :
Một lò xo độ cứng \ ( k = 50 N / m \ ), một đầu cố định và thắt chặt, đầu còn lại treo vật nặng khối lượng \ ( m = 100 g \ ). Điểm treo lò xo chịu được lực tối đa không quá \ ( 4 N \ ). Lấy \ ( g = 10 m / s ^ 2 \ ). Để mạng lưới hệ thống không bị rơi thì vật nặng xê dịch theo phương thẳng đứng với biên độ không quá
Một con lắc lò xo xê dịch điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì $ 0,4 s USD và biên độ USD 8 cm USD. lấy USD g = 10 m / s ^ 2 $ và \ ( { \ pi ^ 2 } \ approx 10 \ ). Khoảng thời hạn ngắn nhất giữa hai lần hiệu suất tức thời của lực đàn hồi bằng USD 0 $ là :
Con lắc lò xo xê dịch trên mặt phẳng nằm nghiêng góc α = 300 có độ cứng 50N / m, biên độ 6 cm. Biết vật nặng có khối lượng 200 g và lấy g = 10 m / s2. Hướng và độ lớn lực đàn hồi của lò xo công dụng vào điểm treo vật của lò xo khi vật đi qua VTCB .
Một con lắc lò xo nằm ngang xê dịch theo phương trình x = 5 cos ( 2 πt – π / 3 ) ( cm ) ( x tính bằng cm ; t tính bằng s ). Kể từ t = 0, lực đàn hồi đổi chiều lần đầu tại thời gian :
Một vật xê dịch theo phương trình \ ( x = 20 \ cos ( 5 \ pi t / 3 – \ pi / 6 ) \ ) cm. Kể từ lúc \ ( t = 0 \ ) đến lúc vật đi qua vị trí \ ( x = – 10 cm \ ) lần thứ \ ( 2015 \ ) theo chiều âm thì lực hồi phục sinh công dương trong thời hạn :
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ nặng 500 g gắn với lò xo độ cứng 50N / m đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn. Từ vị trí cân đối truyền cho vật một tốc độ 1 m / s dọc theo trục lò xo để vật xê dịch điều hòa. Công suất cực lớn của lực đàn hồi lò xo trong quy trình giao động bằng :
Hai con lắc lò xo nằm ngang giao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Hai vật nặng có cùng khối lượng. Vị trí cân đối của hai giao động đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với trục Ox. Đồ thị ( 1 ), ( 2 ) lần lượt màn biểu diễn mối liên hệ giữa lực kéo về Fkv và li độ x của con lắc 1 và con lắc 2. Biết tại thời gian t, hai con lắc cùng qua vị trí cân đối theo cùng một chiều. Sau đó một khoảng chừng thời hạn ngắn nhất bằng 0,5 s con lắc 1 có động năng bằng 50% cơ năng của nó, thì thế năng của con lắc 2 khi đó có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?
*
Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g và lò xo có độ cứng k, đang xê dịch điều hòa theo phương thẳng đứng. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cần bằng, chiều dương hướng xuống dưới. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc vào của lực đàn hồi theo thời hạn được cho như hình vẽ. Biết F1 + 3F2 + 6F3 = 0. Lấy g = 10 m / s2. Tỉ số thời hạn lò xo giãn với thời hạn lò xo nén trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây ?
*

Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng \(m{\rm{ }} = {\rm{ }}1kg\) và lò xo có độ cứng k =100N.m. Vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ đi xuống không vận tốc ban đầu nhanh dần đều với gia tốc \(a = \dfrac{g}{5} = 2m/{s^2}\). Chọn phương án đúng:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Từ vị trí cân đối, nâng vật nhỏ của con lắc theo phương thẳng đứng lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi buông ra, đồng thời truyền cho vật tốc độ \ ( 10 \ pi \ sqrt 3 cm / s \ ) hướng về vị trí cân đối. Con lắc xê dịch điều hòa với tần số \ ( 5 Hz \ ). Lấy \ ( g = 10 m / s ^ 2 \ ) ; \ ( { \ pi ^ 2 = 10 } \ ). Trong một chu kì xê dịch, khoảng chừng thời hạn mà lực kéo về và lực đàn hồi của lò xo công dụng lên vật ngược hướng nhau là
Một chất điểm giao động điều hoà trên trục Ox. Lực kéo về công dụng lên chất điểm có độ lớn cực lớn khi chất điểm
Một con lắc lò xo xê dịch điều hoà theo phương thẳng đứng. Trong quy trình xê dịch của vật, chiều dài của lò xo biến hóa từ 20 cm đến 28 cm. Biên độ xê dịch của vật là

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button