Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 11

I – KHÁI NIỆM

1. Thế nào là hình chiếu trục đo?

Để dễ phân biệt hình dạng vật thể, trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình ba chiều như hình chiếu trục đo hoặc hình chiếu phối cảnh để bổ trợ cho những hình chiếu vuông góc .
Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo hay, ngắn gọn
Một vật thể gắn vào hệ trục toạ độ vuông góc OXYZ với những trục toạ độ đặt theo ba chiều dài, rộng, cao của vật thể .

Chiếu vật thể cùng hệ trục toạ độ vuông góc lên mặt phắng hình chiếu P’ theo phương chiếu l (l không song song với P’ và bất cứ trục toạ độ nào). Kết quả thu được V’ trên P’ – đó chính là hình chiếu trục đo của V.

Vậy Hình chiếu trục đo là hình trình diễn ba chiều của vật thể, được kiến thiết xây dựng bằng phép chiếu song song .

2. Thông số cơ bản của hình chiếu trục đo

a ) Góc trục đo
Trong phép chiếu trên, hình chiếu của những trục toạ độ là những trục O’X ’ ; O’Y ’ O’Z ’ gọi là những trục đo. Góc giữa những trục đo gọi là góc trục đo
b ) Hệ số biến dạng
Hệ số biến dạng là tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục toạ độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó .

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo hay, ngắn gọn
là hệ số biến dạng theo trục O’X’

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo hay, ngắn gọn
là hệ số biến dạng theo trục O’Y’

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo hay, ngắn gọn
là hệ số biến dạng theo trục O’Z’

Góc trục đo và thông số biến dạng là hai thông số kỹ thuật cơ bản của hình chiếu trục đo. Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hai loại hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân .

A. Lý thuyết

II – HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU

Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều, phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu và ba hệ số biến dạng bằng nhau.

1. Thông số cơ bản

a) Góc trục đo: Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo hay, ngắn gọn

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo hay, ngắn gọn
b ) Hệ số biến dạng : p = q = r
Để thuận tiện cho việc dựng hình, thường dùng thông số biến dạng quy ước p = q = r = l và trục O’Z ’ bộc lộ chiều cao được đặt thẳng đứng .

2. Hình chiếu trục đo của hình tròn

Hình chiếu trục đo vuông góc đều của một hình tròn trụ nằm trong những mặt phẳng song song với những mặt toạ độ là một hình Elip theo những hướng khác nhau .
Nếu vẽ theo thông số biến dạng quy ước ( p = q = r = 1 ) thì những elip đó có trục dài bằng 1,22 d và trục ngắn bằng 0,71 d ( d là đường kính của hình tròn trụ )
Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo hay, ngắn gọn
Hình chiếu trục đo vuông góc đều được ứng dụng để trình diễn những vật thể có những lỗ tròn .

II – HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN GÓC CÂN

Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân, phương chiếu không vuông góc với mặt phẳng chiếu, mặt phẳng toạ độ XOZ đặt song song với mặt phẳng hình chiếu ( XOZ / / ( P ’ ) ). Có những thông số kỹ thuật cơ bản sau :

1. Góc trục đo: Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo hay, ngắn gọn

Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo hay, ngắn gọn

2. Hệ số biến dạng: p = r = 1; q = 0.5

Trong hình chiếu trục đo xiên góc cân, các mặt của vật thể song song với mặt phẳng toạ độ XOZ không bị biến dạng.

Hình 5.6 là hình chiếu trục đo xiên góc cân của tấm đệm .

III – CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

Căn cứ vào đặc thù hình dạng của vật thể để chọn cách vẽ thích hợp
Để thuận tiện cho việc dựng hình, thường đặt những trục toạ độ theo chiều dài, chiều rộng và độ cao của vật thể, sau đó vẽ hình hộp ngoại tiếp theo những kích cỡ dài, rộng, cao của vật thể .
Lý thuyết Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo hay, ngắn gọn

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button