Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Công nghệ 10 Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 10

A. Lý thuyết, Nội dung bài học

I – MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP

Căn cứ vào nguồn gốc, phân bón sử dụng trong nông, lâm nghiệp được chia làm 3 loại : phân hoá học, phân hữu cơ tự nhiên và phân vi sinh vật

1. Phân hoá học

Là loại phân bón được sản xuất theo quy trình công nghiệp. Trong quá trình sản xuất có sử dụng một số nguyên liệu tự nhiên hoặc tổng hợp

Phân hoá học hoàn toàn có thể là phân đạm, lân, kali, canxi, lưu huỳnh, bo …
Phân hoá học hoàn toàn có thể là phân đơn ( chứa 1 nguyên tố dinh dưỡng ), phân đa nguyên tố ( chứa 2 hoặc nhiều nguyên tố dinh dưỡng )

2. Phân hữu cơ

Phân hữu cơ là toàn bộ những chất hữu cơ vùi vào đất để duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất, bảo vệ cho cây xanh có hiệu suất cao, chất lượng tốt

3. Phân vi sinh vật

Là loại phân bón có chứa những loài vi sinh vật cố định và thắt chặt đạm, chuyển hóa lân hoặc vi sinh vật phân giải chất hữu cơ …

II – ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP

1. Đặc điểm của phân hoá học

Phân hoá học chứa ít nguyên tố dinh dưỡng, nhưng tỉ lệ chất dinh dưỡng cao
Phần lớn phân hoá học dễ hoà tan ( trừ phan lân ) nên cây dễ hấp thụ và cho hiệu suất cao nhanh
Bón nhiều phân hoá học, bón liên tục nhiều năm, đặc biệt quan trọng là phân đạm và phân kali dễ làm cho đất hoá chua

2. Đặc điểm của phân hữu cơ

Phân hữu cơ có chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng từ đại dương, trung lượng và vi lượng
Phân hữu cơ có thành phần và tỉ lệ chất dinh dưỡng không không thay đổi

Những chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ cây không sử dụng được ngay mà phải qua quá trình khoáng hoá cây mới sử dụng được. Vì vậy phân hữu cơ là loại phân bón có hiệu qua chậm

Bón phân hữu cơ nhiều năm không làm hại đất

3. Đặc điểm của phân vi sinh vật

Phân vi sinh vật là loại phân bón có chứa vi sinh vật sống. Khả năng sống và thời hạn sống sót của vi sinh vật phụ thuộc vào vào điều kiện kèm theo ngoại cảnh nên thời hạn sử dụng ngắn
Mỗi loại phân bón chỉ thích hợp với một hoặc một nhóm cây cối nhất định
Bón phân vi sinh vật liên tục nhiều năm không làm hại đất

III – KỸ THUẬT SỬ DỤNG

Để phân bón phát huy hiệu lực thực thi hiện hành, khi sử dụng cần quan tâm : Tính chất của phân bón, đặc thù của đất, đặc thù sinh học của cây cối và điều kiện kèm theo thời tiết

1. Sử dụng phân hoá học

Do tỉ lệ chất dinh dưỡng cao, dễ hoà tan và hiệu suất cao nhanh nên phân đạm, kali dùng để bón thúc là chính. Có thể dùng để bón lót nhưng phải bón với lượng nhỏ .
Phân lân khó tan nên thường dùng để bón lót
Bón phân đạm, kali nhiều năm liên tục đất bị chua hoá, cần bón vôi tái tạo đất .
Phân NPK sử dụng để bón lót hoặc bón thúc. Cung cấp cả ba nguyên tố nitơ, photpho và kali cho cây cối. Do mỗi loại đất, mỗi loại cây cối có lượng chứa và nhu yếu khác nhau nên phân NPK được sản xuất riêng cho từng loại đất .

2. Sử dụng phân hữu cơ

Phân hữu cơ dùng để bón lót là chính, nhưng trước khi sử dụng cần phải ủ cho hoai mục.

3. Sử dụng phân vi sinh vật

Phân vi sinh vật hoàn toàn có thể trộn hoặc tẩm vào hạt, rễ cây trước khi gieo trồng
Phân vi sinh vật hoàn toàn có thể bón trực tiếp vào đất để tăng số lượng vi sinh vật có ích cho đất

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button