Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nội dung CT hiện hành theo CT GDPT 2018 môn Kỹ thuật – lớp 5

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐIỀU CHỈNH MÔN KĨ THUẬT 5Theo kế hoạch tiến hành triển khai chương trình giáo dục phổ thông ( GDPT ) 2018, phát hành kèm theo Thông tư số 32 / TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( GDĐT ), chương trình GDPT 2018 mở màn được triển khai từ năm học 2020 – 2021 với hình thức cuốn chiếu theo từng cấp như sau ( Hình 1 ) :

2021 02 09 05 17 009

Hình 1. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • Năm học 2020 – 2021 : Thực hiện với lớp 1

 • Năm học 2021 – 2022 : Thực hiện với những lớp 1, 2 và lớp 6

 • Năm học 2022 – 2023 : Thực hiện với những lớp 1, 2, 3 ; lớp 6, 7 và lớp 10

 • Năm học 2023 – 2024 : Thực hiện với những lớp 1, 2, 3, 4 ; lớp 6, 7, 8 và lớp 10, 11

 • Năm học 2024 – 2025 : Thực hiện ở hàng loạt 12 lớp .

Như vậy, so với học viên lớp 5 trong những năm học 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023 và 2023 – 2024 có điểm chung là những em vẫn học tiểu học theo chương trình GDPT 2006 nhưng lên cấp trung học cơ sở ( trung học cơ sở ) sẽ học theo chương trình GDPT 2018 .So với chương trình GDPT 2006, môn Công nghệ trong chương trình GDPT 2018 có những thay đổi rõ ràng là : môn Công nghệ khởi đầu được triển khai từ lớp 3 cho đến lớp 12 ; thay đổi quan điểm giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lượng học viên ; thay đổi nội dung theo hướng văn minh ; thay đổi giải pháp dạy học và kiểm tra nhìn nhận theo hướng tích cực hóa hoạt động giải trí học tập của học viên và vì sự tăng trưởng phẩm chất, năng và sự văn minh của học viên .Như vậy, để học viên lớp 5 thuộc 4 khóa học kể trên chuyển từ học tiểu học theo chương trình GDPT 2006 sang học trung học cơ sở theo chương trình GDPT 2018 được thuận tiện, trong mấy năm tới, chương trình môn Kĩ thuật 5 cần có sự kiểm soát và điều chỉnh về tiềm năng, nội dung, chiêu thức dạy học và kiểm tra nhìn nhận .II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ĐIỀU CHỈNH MÔN KĨ THUẬT 5Theo chương trình GDPT 2006 ( phát hành theo quyết định hành động 16/2006 / QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ), môn Công nghệ ở tiểu học, theo tên gọi ở sách giáo khoa là : “ Thủ công ” được dạy ở khối lớp 1, 2 và 3 ; “ Kĩ thuật ” được dạy ở khối lớp 4 và 5. Vì vậy, sau đây hoàn toàn có thể gọi ngắn gọn là “ môn Kĩ thuật lớp 5 ” hoặc “ môn Kĩ thuật 5 ” .Còn theo chương trình GDPT 2018 – chương trình toàn diện và tổng thể ( phát hành kèm theo Thông tư số 32/2018 / TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ), môn Công nghệ ở tiểu học được ghép với môn Tin học thành môn “ Tin học và Công nghệ ” ( môn Tin học và Công nghệ gồm có hai phân môn : phân môn Tin học và phân môn Công nghệ ) và được dạy ở những khối lớp 3, 4 và 5. Sau đây hoàn toàn có thể gọi ngắn gọn “ phân môn Công nghệ lớp 5 ” là “ môn Công nghệ lớp 5 ” hoặc “ môn Công nghệ 5 ” ( tương ứng với cách gọi tên môn : “ môn Công nghệ 6 ”, “ môn Công nghệ 7 ” … “ môn Công nghệ 12 ” ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông ) .Để kiểm soát và điều chỉnh dạy học môn Kĩ thuật 5 về tiềm năng, nội dung, chiêu thức dạy học và kiểm tra nhìn nhận theo hướng tiếp cận chương trình GDPT 2018, trước hết cần so sánh hai chương trình GDPT về tiềm năng, nội dung và giải pháp dạy học .

Bảng 1.  Chương trình Thủ công, Kĩ thuật năm 2006

Mạch nội dung

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Thủ công, kĩ thuật

Xé, cắt, dán giấy X
Gấp, cắt, dán hình X X X
Làm đồ chơi đơn thuần X X
Cắt, dán vần âm đơn thuần X
Đan nan X
Lắp ghép quy mô kĩ thuật X X

Kinh tế gia đình và kĩ thuật phục vụ

May mặc trong mái ấm gia đình X X
Thêu, đan len X X
Nấu ăn X

Trồng trọt

Trồng lúa, cây ăn quả, rau, hoa X
Sâu bệnh hại cây xanh X

Chăn nuôi

Thức ăn vật nuôi X
Quy trình sản xuất, phòng trị bệnh và bảo vệ môi trường tự nhiên trong chăn nuôi X

Bảng 2. Chương trình môn Công nghệ ở tiểu học trong chương trình 2018

Mạch nội dung

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG
Tự nhiên và công nghệ X
Hoa và hoa lá cây cảnh X
Vai trò của công nghệ X
Nhà sáng tạo X
Sử dụng đèn học X
Sử dụng quạt điện X
Sử dụng máy thu thanh X
Sử dụng máy thu hình X
Trồng hoa và hoa lá cây cảnh trong chậu X
Sử dụng điện thoại thông minh X
Sử dụng tủ lạnh X
An toàn với thiên nhiên và môi trường công nghệ trong mái ấm gia đình X
THIẾT KẾ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
Làm vật dụng học tập X
Làm biển báo giao thông vận tải X
Làm đồ chơi X
Lắp ghép quy mô kĩ thuật X
Làm đồ chơi dân gian X
Lắp ráp quy mô xe điện chạy bằng pin X
Lắp ráp quy mô máy phát điện gió X
Lắp ráp quy mô điện mặt trời X
Tìm hiểu phong cách thiết kế X

Bảng 3. So sánh mạch nội dung môn Kĩ thuật 5 và môn Công nghệ 5

Mạch nội dung môn Kĩ thuật 5 trong Chương trình GDPT 2006

Mạch nội dung môn Công nghệ 5 trong Chương trình GDPT 2018

1. Thêu, đan len 1. Vai trò công nghệ
2. May mặc trong mái ấm gia đình 2. Nhà sáng chế
3. Nấu ăn 3. Tìm hiểu phong cách thiết kế
4. Thức ăn vật nuôi 4. Sử dụng điện thoại cảm ứng
5. Quy trình sản xuất, phòng trị bệnh và bảo vệ môi trường tự nhiên trong chăn nuôi 5. Sử dụng tủ lạnh

6. Lắp ghép mô hình kĩ thuật

6. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin

7. Lắp ráp mô hình máy phát điện gió

8. Lắp ráp mô hình điện mặt trời

Từ 3 bảng mạch nội dung như trên, hoàn toàn có thể rút ra 1 số ít nhận xét như sau :1 ) Chương trình GDPT 2018 có sự thừa kế và tăng trưởng chương trình GDPT 2006. Sự thừa kế đa phần nằm ở mạch nội dung về bằng tay thủ công, kĩ thuật .2 ) Chương trình Thủ công, Kĩ thuật đề cập tới nhiều nghành nghề dịch vụ như kinh tế tài chính mái ấm gia đình, công nghiệp, nông nghiệp, còn chương trình môn Công nghệ thiên về đề cập tới công nghệ nói chung và nghành nghề dịch vụ công nghiệp, mẫu sản phẩm công nghệ trong mái ấm gia đình .3 ) Riêng với môn Công nghệ 5 và môn Kĩ thuật 5 chỉ tựa như nhau ở nội dung về bằng tay thủ công kĩ thuật ( lắp ghép quy mô ) .4 ) Ở môn Công nghệ 5 có một số ít nội dung mang tính khởi đầu cho chương trình môn Công nghệ ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông ( trung học phổ thông ) là những nội dung : “ Vai trò công nghệ ” ; “ Nhà sáng chế ” và “ Tìm hiểu phong cách thiết kế ”. Những nội dung này không được đề cập trong chương trình môn Công nghệ 2006 .Trong chương trình GDPT 2006, tiềm năng của những chủ đề / nội dung được trình diễn dưới dạng “ Mức độ cần đạt ”, còn trong chương trình GDPT 2018 thì tiềm năng của những chủ đề / nội dung lại được trình diễn dưới dạng “ Yêu cầu cần đạt ”. Từ 2 chương trình trên, hoàn toàn có thể thấy tiềm năng ( mức độ / nhu yếu cần đạt ) của môn Kĩ thuật 5 ( Bảng 4 ) và môn “ Công nghệ 5 ” ( Bảng 5 ) như sau :

Bảng 4. Nội dung và mức độ cần đạt môn Kĩ thuật 5

Nội dung

Mức độ cần đạt

1. Khâu, thêu

Kiến thức: Biết cách đính khuy, thêu trang trí đơn giản và phối hợp cắt, khâu, thêu.

Kĩ năng: Làm được một số công việc khâu, thêu trang trí sản phẩm đơn giản.

Thái độ: Có tính kiên trì, cẩn thận và ý thức tự phục vụ.

2. Nấu ăn

Kiến thức

– Biết được 1 số ít việc làm nấu ăn trong mái ấm gia đình .- Biết cách sử dụng 1 số ít dụng cụ nấu ăn thường thì và thực thi 1 số ít việc làm nấu ăn đơn thuần trong mái ấm gia đình .

Kĩ năng: Làm được một số công việc nấu ăn đơn giản giúp gia đình.

Thái độ: Tích cực giúp đỡ gia đình trong công việc nấu ăn.

3. Nuôi gà

Kiến thức

– Biết được quyền lợi của việc nuôi gà .- Biết được một số ít loại thức ăn cho gà ; cách cho gà ăn, uống ; chăm nom, vệ sinh phòng dịch .

Kĩ năng: Phân loại được một số loại thức ăn nuôi gà.

Thái độ: Có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi và giữ vệ sinh môi trường.

4. Lắp ghép mô hình cơ khí

Kiến thức: Biết quy trình lắp ghép một số mô hình cơ khí.

Kĩ năng: Lắp ghép được một số mô hình cơ khí đúng quy trình, đúng kĩ thuật

Thái độ: Yêu thích lắp ghép mô hình cơ khí và có ý thức làm theo quy trình.

5. Lắp ghép mô hình điện

Kiến thức:

– Biết cách sử dụng những dụng cụ, chi tiết cụ thể trong bộ lắp ghép quy mô điện và quá trình lắp ghép 1 số ít mạch điện đơn thuần .- Biết được 1 số ít kiến thức và kỹ năng về bảo đảm an toàn điện .

Kĩ năng: Lắp ghép được một số mạch điện đơn giản đúng quy trình, đúng kĩ thuật.

Thái độ: Có ý thức thực hiện an toàn điện.

Bảng 5. Nội dung và yêu cầu cần đạt n Công nghệ 5

Nội dung

Yêu cầu cần đạt

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG

Vai trò của công nghệ

– Trình bày được vai trò của loại sản phẩm công nghệ trong đời sống .- Nhận biết được những mặt trái khi sử dụng công nghệ .

Nhà sáng chế

– Nêu được vai trò của sáng tạo trong đời sống và sự tăng trưởng của công nghệ .- Tóm tắt được thông tin về 1 số ít nhà sáng tạo điển hình nổi bật trong lịch sử vẻ vang loài người .- Nêu được lịch sử dân tộc sáng tạo ra loại sản phẩm công nghệ tiêu biểu vượt trội .- Nêu được một số ít đức tính cần có để trở thành nhà sáng tạo .

Tìm hiểu thiết kế

– Nhận thức được muốn tạo ra loại sản phẩm công nghệ cần phải phong cách thiết kế ; phong cách thiết kế là một quy trình phát minh sáng tạo .- Kể được tên những việc làm chính khi phong cách thiết kế .- Vẽ phác thảo, nêu được sáng tạo độc đáo phong cách thiết kế một mẫu sản phẩm công nghệ đơn thuần .- Thiết kế được một loại sản phẩm thủ công bằng tay kĩ thuật đơn thuần theo hướng dẫn .

Sử dụng điện thoại

– Trình bày được tính năng của điện thoại cảm ứng ; nhận ra được những bộ phận cơ bản của điện thoại cảm ứng ; phân biệt được những hình tượng thể hiện trạng thái và tính năng hoạt động giải trí của điện thoại thông minh .- Ghi nhớ, triển khai được cuộc gọi tới những số điện thoại cảm ứng của người thân trong gia đình và những số điện thoại cảm ứng khẩn cấp khi thiết yếu .- Sử dụng điện thoại cảm ứng bảo đảm an toàn, tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao và tương thích với quy tắc tiếp xúc .

Sử dụng tủ lạnh

– Trình bày được tính năng của tủ lạnh trong mái ấm gia đình .- Nhận biết được vị trí, vai trò những khoang khác nhau trong tủ lạnh .- Thực hiện được việc sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, bảo đảm an toàn .- Nhận ra được 1 số ít bộc lộ không bình thường của tủ lạnh trong quy trình sử dụng .
THỦ CÔNG KĨ THUẬT

Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin

– Kể tên, phân biệt được những cụ thể của bộ lắp ghép quy mô xe điện chạy bằng pin .- Lắp ráp, quản lý và vận hành được được quy mô xe điện chạy bằng pin .

Lắp ráp mô hình máy phát điện gió

– Mô tả được cách tạo ra điện từ gió .- Nhận biết và diễn đạt được những bộ phận chính của quy mô máy phát điện gió .- Lắp ráp được quy mô máy phát điện gió .- Kiểm tra được hoạt động giải trí của quy mô với những vận tốc gió khác nhau .

Lắp ráp mô hình điện mặt trời

– Mô tả được cách tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời .- Nhận biết và diễn đạt được những bộ phận chính của quy mô điện dùng nguồn năng lượng mặt trời .- Lắp ráp được quy mô điện mặt trời .- Kiểm tra được hoạt động giải trí của quy mô với những độ sáng mặt trời khác nhau .

     * Giống nhau:

Về mức độ cần đạt của hai chương trình tương tự nhau, hầu hết ở mức biết được ( kỹ năng và kiến thức ) và làm được ( kĩ năng, năng lượng ) .

     * Khác nhau:

– Mức độ cần đạt của Kĩ thuật 5 được trình diễn theo 3 nhóm tiềm năng : kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và thái độ. Còn nhu yếu cần đạt của môn Công nghệ 5 trình diễn theo diễn đạt tiềm năng năng lượng .- Về tiềm năng kỹ năng và kiến thức : Mức độ cần đạt của Kĩ thuật 5 đa phần diễn đạt bằng danh từ ( biết, hiểu ), còn nhu yếu cần đạt của môn Công nghệ 5 được diễn đạt bằng những động từ ( nêu, kể tên, trình diễn, diễn đạt … ). Cách diễn đạt bằng động từ có ưu điểm là xác lập được tiềm năng đơn cử hơn, dễ tiến hành triển khai dạy học và kiểm tra, nhìn nhận hơn .- Về tiềm năng kĩ năng, năng lượng : Mức độ cần đạt của Kĩ thuật 5 sử dụng động từ chung chung là “ làm ”, “ triển khai ” … Còn nhu yếu cần đạt của môn Công nghệ 5 được diễn đạt bằng những động từ đơn cử, sát thực hơn như là “ phong cách thiết kế ”, “ lắp ráp ”, “ quản lý và vận hành ”, “ kiểm tra ”, “ sử dụng ”, … Cách diễn đạt đơn cử, sát thực như vậy có ưu điểm là dễ xác lập hơn, dễ tiến hành thực thi dạy học hơn và nhìn nhận cũng đúng chuẩn hơn .Trong chương trình GDPT 2006, tiềm năng giáo dục được sử dụng và diễn đạt theo cách chia của B.S.Bloom. Đó là chia ra 3 loại tiềm năng : kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và thái độ. Trong mỗi loại lại chia ra một số ít mức khác nhau từ thấp đến cao .- Mục tiêu về KIẾN THỨC được chia ra 6 mức : Biết, Hiểu, Vận dụng, Phân tích, Tổng hợp và Đánh giá .

+ Biết: Người học chỉ nhận biết và nhớ lại được những thông tin đã được học; chỉ cần nhắc lại các sự kiện, hiện tượng,… mà không cần giải thích.

+ Hiểu: Người học nắm được ý nghĩa của tài liệu. Điều đó thông qua các khả năng như: người học có thể chuyển tải tài liệu từ dạng này sang dạng khác, có thể giải thích hoặc tóm tắt tài liệu, có thể diễn giải, mô tả,… được các thông tin đã thu thập được, qua đó thể hiện năng lực hiểu biết của họ.

  + Vận dụng: Người học sử dụng các thông tin đã thu được để giải quyết những tình huống khác với tình huống đã biết. 

+ Phân tích: Người học biết tách cái tổng thể thành các bộ phận, thấy được mối quan hệ giữa các bộ phận, biết sử dụng các thông tin để phân tích.

+ Tổng hợp: Người học biết kết hợp các bộ phận để tạo thành một tổng thể mới từ tổng thể cũ. Mức này đòi hỏi người học có khả năng phân tích đi đôi với tổng hợp, bắt đầu thể hiện tính sáng tạo của cá nhân.

 + Đánh giá: Đòi hỏi người học có những hành động hợp lí về quyết định, so sánh, phê phán, đánh giá hay chọn lọc trên cơ sở các tiêu chí; có khả năng tổng hợp để đánh giá.

– Mục tiêu về KĨ NĂNG hoàn toàn có thể được chia ra 5 mức : Bắt chước, Làm được, Làm thành thạo, Kĩ xảo và Sáng tạo .

+ Bắt chư­ớc đư­ợc: Quan sát và làm theo đư­ợc.

 + Làm đư­ợc (bư­ớc đầu hình thành kĩ năng): Tự hoàn thành đư­ợc công việc với sai sót nhỏ.

 + Làm đ­ược chính xác (có kĩ năng): Hoàn thành đ­ược công việc đạt chuẩn qui định.

+ Làm đư­ợc thuần thục (có kĩ xảo): Hoàn thành công việc đạt chuẩn, thuần thục.

+ Biến hóa đư­ợc (có sáng tạo): Hoàn thành công việc vư­ợt chuẩn, có cải tiến.

– Mục tiêu về THÁI ĐỘ cũng hoàn toàn có thể được chia ra những mức như : Chấp nhận, Hưởng ứng, Đánh giá, Cam kết triển khai, Thành thói quen của bản thân .

+ Chấp nhận: Thừa nhận một cách thụ động như­ng không phản kháng, chống đối.

+ H­ưởng ứng: Thừa nhận một cách tích cực, có quan tâm đến vấn đề.

+ Đánh giá: Đã nhập cuộc, có nhận xét về vấn đề đư­ợc đặt ra.

+ Cam kết thực hiện: Thực hiện một cách chủ động, tự nguyện.

+ Thành thói quen: Đã trở thành tác phong, lối sống của bản thân.

Về diễn đạt, như đã nêu trên, việc diễn đạt tiềm năng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng đa phần dùng danh từ .Thực hiện quan điểm thay đổi giáo dục phổ thông theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên, tiềm năng giáo dục của chương trình GDPT 2018 là tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên .Cách chia năng lượng và phẩm chất hầu hết chia ra những loại, những thành tố của năng lượng, của phẩm chất chứ không chia theo mức độ như cách chia tiềm năng của Bloom. Về mức độ, lúc bấy giờ chưa có hướng dẫn đơn cử nhưng đa phần vận dụng theo cách chia tiềm năng của A.J.Nitko, đó là chia ra ba mức : Biết, Hiểu, Vận dụng. Trong mức Vận dụng lại hoàn toàn có thể chia ra 2 mức : “ Vận dụng ” hoặc “ Vận dụng thấp ” ( vận dụng vào trường hợp, điều kiện kèm theo tựa như ) và “ Vận dụng cao ” ( vận dụng vào trường hợp mới, điều kiện kèm theo mới ). Như vậy cũng hoàn toàn có thể coi cách chia tiềm năng theo A.J.Nitko là chia ra 4 mức : Biết, Hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao. Có thể xem diễn đạt những mức của tiềm năng trong bảng 6 .

Bảng 6. Mô tả mức độ trong mục tiêu theo A.J.Nitko

Cấp độ mục tiêu

Mô tả cấp độ nhận thức

Nhớ/Biết

Học sinh nhớ được những khái niệm cơ bản của chủ đề và hoàn toàn có thể nêu hoặc nhận ra những khái niệm khi được nhu yếu .

Hiểu

Học sinh hiểu những khái niệm cơ bản và hoàn toàn có thể sử dụng khi câu hỏi được đặt ra gần với những ví dụ học viên đã được học trên lớp .

Vận dụng

Học sinh vượt qua Lever hiểu đơn thuần và hoàn toàn có thể sử dụng những khái niệm của chủ đề trong những trường hợp tương tự như nhưng không trọn vẹn giống như trường hợp đã gặp trên lớp .

Vận dụng

Cao

Học sinh có năng lực sử dụng những khái niệm cơ bản để xử lý một yếu tố mới hoặc không quen thuộc chưa từng được học hoặc thưởng thức trước đây, nhưng hoàn toàn có thể xử lý bằng những kĩ năng và kỹ năng và kiến thức đã được dạy ở mức độ tương tự. Các yếu tố này tựa như những trường hợp thực tiễn học viên sẽ gặp ngoài thiên nhiên và môi trường lớp học .

Bảng  7 Cách diễn đạt mục tiêu năng lực theo A.J.Nitko

Mục tiêu kiến thức, kĩ năng

Mục tiêu năng lực

Biết

Kể, Nêu, Liệt kê, Trình bày, Mô tả, Phân biệt, …

Hiểu

Giải thích, Diễn giải, Lí giải, So sánh, Sắp xếp, Tóm tắt, Khái quát, Lập luận …

Vận dụng

Thực hiện ( tháo, lắp, vẽ, lập, mắc, … ), Giải quyết, Biện luận, Chứng minh, … trong điều kiện kèm theo, trường hợp quen thuộc .

Vận dụng cao

Thực hiện ( tháo, lắp, vẽ, lập, mắc, … ), Giải quyết, … trong điều kiện kèm theo, trường hợp mới .

Thời gian gần đây, GDPT đã tiến hành vận dụng thang đo của A.J.Nitko và đã đưa ra bảng kê những thuật ngữ thường được sử dụng để diễn đạt những mức tiềm năng như trong bảng 7. Các thuật ngữ diễn đạt mức tiềm năng trong bảng này tương tự như như cách miêu tả nhu yếu cần đạt trong chương trình GDPT 2018. Như vậy, hoàn toàn có thể coi cách diễn đạt này như là diễn đạt tiềm năng năng lượng .Ngay từ khi mở màn tiến hành thiết kế xây dựng chương trình GDPT mới, Bộ GDĐT đã có những chỉ huy chuyển giải pháp dạy học và kiểm tra, nhìn nhận từ theo chuẩn kiến thức và kỹ năng kĩ năng sang theo khuynh hướng tăng trưởng năng lượng và phẩm chất học viên. Có thể kể đến 1 số ít văn bản chỉ huy của Bộ GDĐT về việc kiểm soát và điều chỉnh nội dung, chiêu thức dạy học và kiểm tra, nhìn nhận của giáo dục tiểu học nói chung và môn Thủ công, Kĩ thuật nói riêng như :- Ngày 10/9/2009, Bộ GDĐT đã có Công văn số 7975 / BGDĐT-GDTH về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học .- Ngày 28/8/2014, Bộ GDĐT đã có Thông tư số 30/2014 / TT-BGDĐT, phát hành pháp luật về nhìn nhận học viên tiểu học .- Ngày 22/9/2016, Bộ GDĐT phát hành Thông tư số : 22/2016 / TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ trợ 1 số ít lao lý trong Thông tư 30/2014 / TT-BGDĐT .- Ngày 16/4/2020, Bộ GDĐT phát hành Công văn số : 1315 / BGDĐT-GDTH về hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt trình độ triển khai chương trình GDPT cấp tiểu học để sẵn sàng chuẩn bị thực thi chương trình GDPT 2018 .- Ngày 04/9/2020, Bộ GDĐT phát hành Thông tư số : 27/2020 / TT-BGDĐT về lao lý nhìn nhận học viên tiểu học khi triển khai chương trình GDPT 2018. Theo đó, việc nhìn nhận học viên tiểu học gồm có nhìn nhận liên tục và nhìn nhận định kì .- Ngày 04/9/2020, Bộ GDĐT ra Thông tư số : 28/2020 / TT-BGDĐT phát hành Điều lệ Trường tiểu học .Các văn bản nêu trên đã nêu rõ quan điểm thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục phổ thông nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng theo hướng cơ bản, văn minh, tăng trưởng phẩm chất và năng lượng học viên. Quan điểm này cũng được bộc lộ rõ trong chương trình GDPT 2018 .Đặc biệt, trong Công văn số : 1315 / BGDĐT-GDTH và Thông tư số 27/2020 / TT-BGDĐT đã có những chỉ đạo cụ thể về hoạt động và sinh hoạt trình độ và pháp luật nhìn nhận học viên tiểu học khi triển khai chương trình GDPT 2018 .Theo Thông tư 27/2020 / TT-BGDĐT, có hiệu lực hiện hành từ ngày 20/10/2020, việc thay đổi nhìn nhận học viên tiểu học sẽ được vận dụng theo lộ trình sau :- Từ năm học 2020 – 2021 với học viên lớp 1 ;- Từ năm học 2021 – 2022 với học viên lớp 2 ;- Từ năm học 2022 – 2023 với học viên lớp 3 ;- Từ năm học 2023 – 2024 với học viên lớp 4 ;- Từ năm học 2024 – 2025 với học viên lớp 5 .Tuy nhiên, theo kế hoạch tiến hành chương trình GDPT 2018, từ năm học 2021 – 2022, lớp 6 ở cấp trung học cơ sở mở màn thực thi chương trình mới. Để bảo vệ sự chuyển tiếp từ học ở tiểu học theo chương trình GDPT 2006 sang học ở trung học cơ sở theo chương trình GDPT 2018 được thuận tiện, ngay từ năm học 2020 – 2021 này, học viên lớp 5 cần được tiếp cận với nội dung mới, chiêu thức dạy học mới và cách nhìn nhận mới của chương trình GDPT 2018 .Năng lực công nghệ gồm có 5 thành tố sau :

         a) Nhận thức công nghệ: là năng lực làm chủ kiến thức phổ thông cốt lõi về công nghệ trên các phương diện bản chất của công nghệ; mối quan hệ giữa công nghệ, con người, xã hội; một số công nghệ phổ biến, các quá trình sản xuất chủ yếu có ảnh hưởng và tác động lớn tới kinh tế, xã hội trong hiện tại và tương lai; phát triển và đổi mới công nghệ; nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ chủ yếu ở Việt Nam.

         b) Giao tiếp công nghệ: là năng lực lập, đọc, trao đổi tài liệu kĩ thuật về các sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ trong sử dụng, đánh giá công nghệ và thiết kế kĩ thuật.

c) Sử dụng công nghệ: là năng lực khai thác sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ đúng chức năng, đúng kĩ thuật, an toàn và hiệu quả; tạo ra sản phẩm công nghệ.

          d) Đánh giá công nghệ: là năng lực đưa ra những nhận định về một sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ với góc nhìn đa chiều về vai trò, chức năng, chất lượng, kinh tế – tài chính, tác động môi trường và những mặt trái của kĩ thuật, công nghệ.

          e) Thiết kế kĩ thuật: là năng lực phát hiện nhu cầu, vấn đề cần giải quyết, cần đổi mới trong thực tiễn; đề xuất giải pháp kĩ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu, giải quyết vấn đề đặt ra; hiện thực hoá giải pháp kĩ thuật, công nghệ; thử nghiệm và đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu, vấn đề đặt ra. Quá trình trên được thực hiện trên cơ sở xem xét đầy đủ các khía cạnh về tài nguyên, môi trường, kinh tế và nhân văn.

Mục tiêu phần Công nghệ cấp tiểu học được gọi là “ Yêu cầu cần đạt về năng lượng đặc trưng ” ở cấp tiểu học. Theo chương trình môn Công nghệ 2018 thì năng lượng đặc trưng của môn Công nghệ nói chung hay của phần Công nghệ ở tiểu học nói riêng là năng lượng công nghệ. Năng lực công nghệ có cấu trúc gồm 5 thành tố : nhận thức công nghệ, tiếp xúc công nghệ, sử dụng công nghệ, nhìn nhận công nghệ và phong cách thiết kế kĩ thuật. Yêu cầu cần đạt về năng lượng công nghệ ở cấp tiểu học theo 5 thành tố đơn cử như sau ( những thành tố được kí hiệu lần lượt là a, b, c, d, e ; mỗi tiêu chuẩn có 2 chữ số, chữ số thứ nhất chỉ cấp học ( tiểu học số 1, trung học cơ sở số 2 và THPT số 3 ), chữ số thứ hai chỉ số thứ tự của tiêu chuẩn trong thành tố đó ) :

     * Nhận thức công nghệ [a]

– [ a1. 1 ] : Nhận ra được sự độc lạ của môi trường tự nhiên tự nhiên và môi trường tự nhiên sống do con người tạo ra .- [ a1. 2 ] : Nêu được vai trò của những loại sản phẩm công nghệ trong đời sống mái ấm gia đình, nhà trường .- [ a1. 3 ] : Kể được về một số ít nhà sáng tạo tiêu biểu vượt trội cùng những loại sản phẩm sáng tạo nổi tiếng có tác động ảnh hưởng lớn tới đời sống của con người .- [ a1. 4 ] : Nhận biết được sở trường thích nghi, năng lực của bản thân so với những hoạt động giải trí kĩ thuật, công nghệ đơn thuần .- [ a1. 5 ] : Trình bày được quá trình làm một số ít loại sản phẩm bằng tay thủ công kĩ thuật đơn thuần .

     * Giao tiếp công nghệ [b]

– [ b1. 1 ] : Nói, vẽ hay viết để diễn đạt những thiết bị, loại sản phẩm công nghệ phổ cập trong mái ấm gia đình .- [ b1. 2 ] : Phác thảo bằng hình vẽ cho người khác hiểu được ý tưởng sáng tạo phong cách thiết kế một loại sản phẩm công nghệ đơn thuần .

     * Sử dụng công nghệ [c]

– [ c1. 1 ] : Thực hiện được 1 số ít thao tác kĩ thuật đơn thuần với những dụng cụ kĩ thuật .- [ c1. 2 ] : Sử dụng được 1 số ít mẫu sản phẩm công nghệ thông dụng trong mái ấm gia đình .- [ c1. 3 ] : Nhận biết và phòng tránh được những trường hợp nguy hại trong thiên nhiên và môi trường công nghệ ở mái ấm gia đình .- [ c1. 4 ] : Thực hiện được 1 số ít việc làm chăm nom hoa và hoa lá cây cảnh trong mái ấm gia đình .

     * Đánh giá công nghệ [d]

– [ d1. 1 ] : Đưa ra được lí do thích hay không thích một mẫu sản phẩm công nghệ .- [ d1. 2 ] : Bước đầu so sánh và nhận xét được về những mẫu sản phẩm công nghệ cùng công dụng .

     * Thiết kế kĩ thuật [e]

– [ e1. 1 ] : Nhận thức được : muốn tạo ra loại sản phẩm công nghệ cần phải phong cách thiết kế ; phong cách thiết kế là quy trình phát minh sáng tạo .- [ e1. 2 ] : Kể tên được những việc làm chính khi phong cách thiết kế .- [ e1. 3 ] : Nêu được sáng tạo độc đáo và làm được 1 số ít vật phẩm đơn thuần từ những vật tư thông dụng theo gợi ý, hướng dẫn .Khoa học và công nghệ tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ đã đặt ra nhu yếu và có tác động ảnh hưởng lớn đến mọi mặt từ khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống đến đời sống xã hội. Điều đó khiến nội dung giáo dục cần có sự biến hóa cho tương thích. Một số nội dung dạy học lỗi thời, không còn tương thích cần được sửa chữa thay thế bằng những nội dung mới văn minh, tương thích hơn. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để kiểm soát và điều chỉnh nội dung dạy học, nhất là so với những nội dung dạy học về khoa học, công nghệ, kĩ thuật .III. ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN KĨ THUẬT 5Căn cứ vào tiềm năng năng lượng và phẩm chất, trong đó có năng lượng chung và năng lượng công nghệ ( năng lượng đặc trưng của môn Công nghệ ) ; địa thế căn cứ vào nhu yếu cần đạt của môn Công nghệ 5 ( Chương trình 2018 ) và mức độ cần đạt của môn Kĩ thuật 5 ( Chương trình 2006 ) ; địa thế căn cứ vào điều kiện kèm theo cơ sở vật chất nhà trường, với những cơ sở khoa học để kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng, nội dung, giải pháp dạy học nêu trên, hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng môn Kĩ thuật 5 theo hướng tiếp cận chương trình GDPT 2018 như sau :Trên cơ sở bảng 4 và bảng 5, xét dưới góc nhìn kiểm soát và điều chỉnh để học viên thích ứng với chương trình trung học cơ sở mới, hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng môn Kĩ thuật 5 theo hướng : Với chương trình Kĩ thuật 5, bỏ nội dung và mức độ cần đạt về “ Khâu, thêu ”, “ Nuôi gà ” và “ Lắp ghép quy mô điện ”. Với chương trình phần Công nghệ 5 hoàn toàn có thể chọn 1 số ít nội dung và nhu yếu cần đạt về : “ Nhà sáng chế ”, “ Sử dụng điện thoại cảm ứng ” và “ Sử dụng tủ lạnh ” .Như vậy, hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng ( nhu yếu cần đạt ) môn Kĩ thuật 5 theo hướng tiếp cận với môn Công nghệ 5 như sau ( bảng 8 ) :

Bảng 8. Mục tiêu (yêu cầu cần đạt) môn Kĩ thuật 5 sau điều chỉnh

Nội dung

Yêu cầu cần đạt

1. Nấu ăn

– Nêu được 1 số ít việc làm nấu ăn trong mái ấm gia đình .- Nêu được cách sử dụng một số ít dụng cụ nấu ăn thường thì và triển khai một số ít việc làm nấu ăn đơn thuần trong mái ấm gia đình .

Làm được một số công việc nấu ăn đơn giản giúp gia đình.

Tích cực giúp đỡ gia đình trong công việc nấu ăn.

2. Nhà sáng chế

– Nêu được vai trò của sáng tạo trong đời sống và sự tăng trưởng của công nghệ .- Tóm tắt được thông tin về một số ít nhà sáng tạo nổi tiếng- Nêu được lịch sử dân tộc sáng tạo ra loại sản phẩm công nghệ tiêu biểu vượt trội- Nêu được 1 số ít đức tính cần có để trở thành nhà sáng tạo .

3. Sử dụng điện thoại

– Trình bày được công dụng của điện thoại thông minh ; phân biệt được những bộ phận cơ bản của điện thoại cảm ứng ; nhận ra được những hình tượng thể hiện trạng thái và tính năng hoạt động giải trí của điện thoại thông minh .- Ghi nhớ, thực thi được cuộc gọi tới những số điện thoại cảm ứng của người thân trong gia đình và những số điện thoại thông minh khẩn cấp khi thiết yếu .- Sử dụng điện thoại cảm ứng bảo đảm an toàn, tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao và tương thích với quy tắc tiếp xúc .

4. Sử dụng tủ lạnh

– Trình bày được tính năng của tủ lạnh trong mái ấm gia đình .- Nhận biết được vị trí, vai trò những khoang khác nhau trong tủ lạnh .- Thực hiện được việc sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, bảo đảm an toàn .- Nhận ra được 1 số ít biểu lộ không bình thường của tủ lạnh trong quy trình sử dụng .

5. Lắp ghép mô hình cơ khí

Nêu được quy trình lắp ghép một số mô hình cơ khí.

Lắp ghép được một số mô hình cơ khí đúng quy trình, đúng kĩ thuật

Yêu thích lắp ghép mô hình cơ khí và có ý thức làm theo quy trình.

– Chương trình môn Kĩ thuật 5 trong chương trình GDPT 2006 .- Công văn 7975 / BGDĐT-GDTH về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học, phát hành ngày ngày 10 tháng 9 năm 2009 .- Chương trình phần Công nghệ cấp tiểu học và môn Công nghệ cấp trung học cơ sở trong chương trình GDPT 2018- Công văn 1125 / BGDĐT-GDTH về việc Hướng dẫn triển khai kiểm soát và điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019 – 2020, phát hành ngày ngày 31 tháng 3 năm 2020 .- Mục tiêu môn Kĩ thuật 5 sau khi đã kiểm soát và điều chỉnh ( Bảng 8 ) .Theo chương trình GDPT 2018, nội dung và nhu yếu cần đạt của môn Công nghệ 6 như sau ( Bảng 9 ) :

Bảng 9. Nội dung và yêu cầu cần đạt của môn Công nghệ 6

Nội dung

Yêu cầu cần đạt

Nhà ở – Nêu được vai trò và đặc thù chung của nhà tại ; một số ít kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Nước Ta .- Kể được tên một số ít vật tư, miêu tả những bước chính để kiến thiết xây dựng một ngôi nhà .- Mô tả, nhận diện được những đặc thù của ngôi nhà mưu trí .- Thực hiện được 1 số ít giải pháp sử dụng nguồn năng lượng trong mái ấm gia đình tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao .
Bảo quản và chế biến thực phẩm – Nhận biết được 1 số ít nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa so với sức khoẻ con người .- Nêu được vai trò và ý nghĩa của dữ gìn và bảo vệ và chế biến thực phẩm .- Trình bày được một số ít giải pháp dữ gìn và bảo vệ, chế biến thực phẩm thông dụng .- Lựa chọn và chế biến được một món ăn đơn thuần theo giải pháp không sử dụng nhiệt .- Hình thành thói quen ăn, uống khoa học ; chế biến thực phẩm bảo vệ bảo đảm an toàn vệ sinh .- Tính toán được dinh dưỡng, ngân sách kinh tế tài chính cho một bữa ăn mái ấm gia đình .
Trang phục và thời trang – Nhận biết được vai trò, sự phong phú của phục trang trong đời sống ; những loại vải thông dụng được dùng để may phục trang .- Trình bày được những kỹ năng và kiến thức cơ bản về thời trang, nhận ra xu thế thời trang của bản thân .- Lựa chọn được phục trang tương thích với đặc thù và sở trường thích nghi của bản thân, đặc thù việc làm và điều kiện kèm theo kinh tế tài chính của mái ấm gia đình .- Sử dụng và dữ gìn và bảo vệ được 1 số ít loại phục trang thông dụng .
Đồ dùng điện trong mái ấm gia đình – Nhận biết và nêu được tính năng của những bộ phận chính, diễn đạt được nguyên lí thao tác và hiệu quả của vật dụng loại điện nhiệt, điện quang, điện cơ ( nồi cơm điện, nhà bếp điện, đèn điện, quạt điện, máy điều hoà, … ) .- Sử dụng được 1 số ít vật dụng điện trong mái ấm gia đình đúng cách, tiết kiệm ngân sách và chi phí và bảo đảm an toàn .- Lựa chọn được vật dụng điện tiết kiệm ngân sách và chi phí nguồn năng lượng, tương thích với điều kiện kèm theo mái ấm gia đình .

Với những cơ sở và lập luận như trên, hoàn toàn có thể yêu cầu kiểm soát và điều chỉnh nội dung môn Kĩ thuật 5 như sau ( Bảng 10 ) :

Bảng 10. Điều chỉnh nội dung môn Kĩ thuật 5

TT

Chương trình 2006

Chương trình điều chỉnh

Tên bài

Số tiết

Tên bài

Số tiết

1 Đính khuy hai lỗ 2 Đính khuy hai lỗ 2
2 Thêu dấu nhân 2 Thêu dấu nhân 2
3 Một số dụng cụ nấu ăn và siêu thị nhà hàng trong mái ấm gia đình 1 Một số dụng cụ nấu ăn và nhà hàng trong mái ấm gia đình 1
4 Chuẩn bị nấu ăn 1 Chuẩn bị nấu ăn 1
5 Nấu cơm 2 Nấu cơm 2
6 Luộc rau 1 Luộc rau 1
7 Bày dọn bữa ăn trong mái ấm gia đình 1 Bày dọn bữa ăn trong mái ấm gia đình 1
8 Rửa dụng cụ nấu ăn và nhà hàng 1 Rửa dụng cụ nấu ăn và nhà hàng siêu thị 1
9 Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn 3 Nấu ăn tự chọn 3
10 Lợi ích của việc nuôi gà 1 Tích hợp thành chủ đề “ Kỹ thuật nuôi gà ”, nên tập trung chuyên sâu vào Nuôi dưỡng, Chăm sóc và Vệ sinh phòng bệnh cho gà 3
11 Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta 1
12 Thức ăn nuôi gà 2
13 Nuôi dưỡng gà 1
14 Chăm sóc gà 1
15 Vệ sinh phòng bệnh cho gà 1
16 Lắp xe cần cẩu 2 Lắp xe cần cẩu 2
17 Lắp xe ben 3 Lắp xe ben 3
18 Lắp máy bay trực thăng 3 Lắp máy bay trực thăng 3
19 Lắp rô bốt 3 Lắp rô bốt 3
20 Lắp ghép quy mô tự chọn 3 Lắp ghép quy mô tự chọn 3
21 Sử dụng điện thoại thông minh 2
22 Sử dụng tủ lạnh 2

Tổng số tiết

35

Tổng số tiết

35

Như vậy, để tiếp cận với chương trình mới, chương trình môn Kĩ thuật 5 sẽ kiểm soát và điều chỉnh 1 số ít nội dung là :- Lược bỏ một số ít nội dung về nuôi gà. Tích hợp thành chủ đề “ Kỹ thuât nuôi gà ” với thời lượng 2 tiết và tập trung chuyên sâu vào nội dung Nuôi dưỡng, Chăm sóc và Vệ sinh phòng bệnh cho gà .- Bổ sung những nội dung vừa văn minh vừa chính là nội dung của môn Công nghệ 5 ( Chương trình 2018 ) mà tới đây giáo viên tiểu học sẽ phải giảng dạy và học viên tiểu học sẽ phải học. Đó là một số ít nội dung như : “ Sử dụng điện thoại cảm ứng ” và “ Sử dụng tủ lạnh ”. Những nội dung này có thuận tiện trong việc tăng hứng thú học tập cho học viên .Từ đó, ta hoàn toàn có thể lập được bảng nội dung môn Kĩ thuật 5 ( Chương trình 2006 ) sau khi đã kiểm soát và điều chỉnh như sau ( Bảng 11 ) :

Bảng 11. Nội dung môn Kĩ thuật 5 sau khi đã điều chỉnh.

STT

Tên bài

Số tiết

Ghi chú

1 Đính khuy hai lỗ 2
2 Thêu dấu nhân 2
3 Một số dụng cụ nấu ăn và nhà hàng siêu thị trong mái ấm gia đình 1
4 Chuẩn bị nấu ăn 1
5 Nấu cơm 2
6 Luộc rau 1
7 Bày dọn bữa ăn trong mái ấm gia đình 1
8 Rửa dụng cụ nấu ăn và ẩm thực ăn uống 1
9 Nấu ăn tự chọn 3
10 “ Kỹ thuật nuôi gà ” ( nên tập trung chuyên sâu vào một số ít nội dung như Nuôi dưỡng, Chăm sóc và Vệ sinh phòng bệnh cho gà ) 3 Chủ đề tích hợp
11 Lắp xe cần cẩu 2
12 Lắp xe ben 3
13 Lắp máy bay trực thăng 3
14 Lắp rô bốt 3
15 Lắp ghép quy mô tự chọn 3
16 Sử dụng điện thoại cảm ứng 2 Bài mới
17 Sử dụng tủ lạnh 2 Bài mới

          Lưu ý:

– Riêng với năm học 2020 – 2021, do học kì I đã triển khai xong nên nếu những nội dung về khâu, thêu và một phần nuôi gà đã triển khai rồi thì phần nội dung còn lại của nuôi gà ( Chăm sóc gà – 1 tiết, Vệ sinh phòng bệnh cho gà – 1 tiết ) hướng dẫn học viên tự khám phá để dành thời lượng triển khai một trong hai bài mới ( Sử dụng tủ lạnh và Sử dụng điện thoại thông minh ) .- Nội dung hai bài mới ( Sử dụng tủ lạnh và Sử dụng điện thoại cảm ứng ) có tính độc lập nên thời gian dạy tùy thuộc vào kế hoạch dạy học của giáo viên .

          – Số tiết của những nội dung mới nêu trên có thể không hoàn toàn tương ứng với số tiết dự kiến của nội dung đó trong chương trình GDPT 2018. Vì vậy, khi xác định mục tiêu (yêu cầu cần đạt) của các nội dung này không bắt buộc phải đúng theo yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT 2018.

Để tích cực hóa hoạt động giải trí học tập của học viên, kế hoạch dạy học chủ đề / bài học kinh nghiệm cần được kiến thiết xây dựng dưới dạng tổ chức triển khai những hoạt động học của học viên. Có thể tìm hiểu thêm cách tổ chức triển khai hoạt động học theo những hoạt động giải trí cơ bản sau :

          * Hoạt động khởi động: Mục đích của hoạt động này là tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp học sinh ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài mới. Giáo viên sẽ tạo tình huống học tập dựa trên việc huy động kiến thức, kinh nghiệm của bản thân học sinh có liên quan đến vấn đề xuất hiện trong tài liệu hướng dẫn học; làm bộc lộ “cái” học sinh đã biết, bổ khuyết những gì cá nhân học sinh còn thiếu, giúp học sinh nhận ra “cái” chưa biết và muốn biết thông qua hoạt động này. Từ đó, giúp học sinh suy nghĩ và xuất hiện những quan niệm ban đầu của mình về vấn đề sắp tìm hiểu, học tập.

          * Hoạt động hình thành kiến thức: Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh lĩnh hội được kiến thức, kĩ năng mới và đưa các kiến thức, kĩ năng mới vào hệ thống kiến thức, kĩ năng của bản thân. Giáo viên sẽ giúp học sinh xây dựng kiến thức mới của bản thân trên cơ sở đối chiếu kiến thức, kinh nghiệm sẵn có với những hiểu biết mới; kết nối/sắp xếp kiến thức cũ và kiến thức mới dựa trên việc phát biểu, viết ra các kết luận/ khái niệm/ công thức mới,…

          * Hoạt động luyện tập/thực hành: Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh vận dụng những kiến thức vừa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể. Qua đó củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng vừa lĩnh hội được, đồng thời, giáo viên xem học sinh đã nắm được kiến thức hay chưa, ở mức độ nào. Phương thức hoạt động là học sinh hoạt động cá nhân hoặc nhóm để hoàn thành các câu hỏi, bài tập, bài thực hành… Kết thúc hoạt động, học sinh báo cáo, giáo viên nhận xét, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh v.v…

Lưu ý :- Nếu bài học kinh nghiệm lí thuyết thì câu hỏi, bài tập có vai trò củng cố, khắc sâu, làm rõ kiến thức và kỹ năng lí thuyết ( trình diễn, lý giải, ví dụ minh họa … ) ; rèn luyện kĩ năng vận dụng công thức, quy tắc, tiến trình để xử lý trách nhiệm đơn cử .- Nếu bài học kinh nghiệm thực hành thực tế thì hoạt động giải trí này tựa như tiến trình hướng dẫn tiếp tục .

          * Hoạt động vận dụng: Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống hoặc vấn đề mới, không giống với những tình huống/vấn đề đã được hướng dẫn hay đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống/vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. Giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh  kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học giải quyết thành công tình huống/vấn đề tương tự tình huống/vấn đề đã học. Đây có thể là những hoạt động mang tính nghiên cứu, sáng tạo, vì thế cần giúp học sinh gần gũi với gia đình, địa phương, tranh thủ sự hướng dẫn của gia đình, địa phương để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Trước một vấn đề, học sinh có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau.

Hoạt động vận dụng hoàn toàn có thể không triển khai tại lớp nên giáo viên cần có hướng dẫn đơn cử như : chuyển giao trách nhiệm, hướng dẫn cách thực thi và báo cáo giải trình hiệu quả triển khai trách nhiệm. Giáo viên quan tâm không giao cho học viên triển khai những việc làm không bảo vệ bảo đảm an toàn cho học viên .Với tiềm năng tăng trưởng năng lượng cá thể mỗi học viên, đồng thời góp thêm phần tăng trưởng năng lượng tiếp xúc và hợp tác của những em, giáo viên nên tăng cường hình thức tổ chức triển khai dạy học theo nhóm, sử dụng những kĩ thuật dạy học theo nhóm một cách tương thích ( khăn trải bàn, những mảnh ghép ). Khi tổ chức triển khai dạy học theo nhóm, hoàn toàn có thể khai thác những hình thức hoạt động giải trí của học viên như sau :

                   * Hoạt động cá nhân: Loại hoạt động này yêu cầu học sinh thực hiện các bài tập/nhiệm vụ một cách độc lập nhằm tăng cường khả năng làm việc độc lập của học sinh. Giáo viên cần đặc biệt coi trọng hoạt động cá nhân vì nếu thiếu nó, nhận thức của học sinh sẽ không đạt tới mức độ sâu sắc và chắc chắn cần thiết, cũng như các kĩ năng sẽ không được rèn luyện một cách tập trung.

                   * Hoạt động cặp đôi và hoạt động nhóm: Loại hoạt động này nhằm giúp học sinh phát triển năng lực hợp tác, tăng cường sự chia sẻ và tính cộng đồng. Thông thường, hình thức hoạt động cặp đôi được sử dụng trong những trường hợp các bài tập/ nhiệm vụ cần sự chia sẻ như kể cho nhau nghe, nói với nhau một nội dung nào đó, đổi bài cho nhau để đánh giá chéo,…; còn hình thức hoạt động nhóm được sử dụng trong trường hợp tương tự, nhưng nghiêng về sự hợp tác, thảo luận với số lượng thành viên nhiều hơn.

           * Hoạt động chung cả lớp: Hình thức hoạt động này phù hợp với số đông học sinh, nhằm tăng cường tính cộng đồng, giáo dục tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ, tinh thần chung sống hài hoà. Hoạt động chung cả lớp thường được vận dụng trong các tình huống như: giáo viên hướng dẫn chung, nhắc nhở, tổng kết, rút kinh nghiệm; học sinh luyện tập trình bày miệng trước tập thể lớp,…

                   * Hoạt động với cộng đồng: Hoạt động với cộng đồng là hình thức hoạt động của học sinh trong mối tương tác với xã hội, bao gồm các hình thức, từ đơn giản như: nói chuyện với bạn bè, hỏi người thân trong gia đình,… đến những hình thức phức tạp hơn như: tham gia bảo vệ môi trường, tìm hiểu các di tích văn hoá, lịch sử ở địa phương,…

Năng lực chỉ hình thành và tăng trưởng trải qua hoạt động giải trí và bằng chính hoạt động giải trí của chủ thể ; có năng lượng có nghĩa là “ làm được ”. Vì vậy, với tiềm năng tăng trưởng năng lượng công nghệ, trong dạy học cần tăng cường gắn bài học kinh nghiệm với thực tiễn, tăng cường dạy học thực hành thực tế .- Đặc điểm đặc trưng của nội dung kiến thức và kỹ năng môn Công nghệ là tính thực tiễn khá rõ ràng. Các loại sản phẩm công nghệ như dụng cụ nấu ăn, máy thu thanh, điện thoại thông minh, tủ lạnh, đèn điện … đều là những đồ vật quen thuộc so với học viên trong đời sống. Trong những hoạt động học kể trên có hoạt động giải trí “ Vận dụng ”. Chính do đó, trong dạy học Công nghệ nói chung hay trong dạy học Kĩ thuật 5 nói riêng, giáo viên cần chú trọng tới việc gắn bài học kinh nghiệm với thực tiễn. Điều đó mang lại tính năng kép là vừa tạo hứng thú cho học viên, giúp những em thấy được ý nghĩa của việc học tập, vừa giúp những em hình thành và tăng trưởng năng lượng xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo, năng lượng sử dụng và nhìn nhận công nghệ v.v …- Thông thường, tất cả chúng ta coi trọng giờ lí thuyết hơn là giờ thực hành thực tế. Và nhiều lúc vì lí do nào đó mà giáo viên giao trách nhiệm thực hành thực tế cho học viên làm ở nhà, buổi sau mang mẫu sản phẩm đến nộp. Điều đó không sai nhưng có hạn chế là giáo viên không giám sát được học viên thực thi có đúng tiến trình hay không, thao tác kĩ thuật có đúng hay không, thậm chí còn có phải do chính bản thân những em làm ra hay không. Sản phẩm không phải là mục tiêu dạy học duy nhất mà nhiều lúc thao tác để làm ra mẫu sản phẩm đó quan trọng hơn. Vì vậy, để hình thành và tăng trưởng năng lượng cho học viên, giáo viên cần chú trọng những giờ thực hành thực tế trên lớp, chú ý quan tâm đến việc thực thi theo quá trình, chú ý quan tâm đến những thao tác của học viên và cả tới ý thức bảo vệ an toàn lao động, tính kỉ luật, niềm tin tương hỗ lẫn nhau, … của học viên .Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học có ảnh hưởng tác động lớn tới hình thức tổ chức triển khai dạy học, giải pháp dạy học và tới quy trình hình thành, tăng trưởng năng lượng của học viên. Mặt khác, đặc thù đặc trưng của môn Công nghệ nói chung, Kĩ thuật 5 nói riêng yên cầu phải có điều kiện kèm theo nhất định về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Vì vậy, cùng với thay đổi giải pháp dạy học, giáo viên cần chú trọng tới khâu này. Trong điều kiện kèm theo còn khó khăn vất vả, hạn chế về kinh phí đầu tư của nhà trường, một trong những giải pháp hữu hiệu là giáo viên chú trọng tới việc tự chế vật dụng dạy học. Giáo viên hoàn toàn có thể tự phong cách thiết kế, sản xuất hoặc kêu gọi tiềm năng của địa phương, của cha mẹ học viên. Tất nhiên, khi thực thi giải pháp này cần quan tâm tránh sự lạm dụng, ép buộc so với hội đồng .Ngoài thực thi hoạt động và sinh hoạt tổ / nhóm trình độ theo lao lý hiện hành, cần tích cực nghiên cứu và điều tra và tiến hành thay đổi hoạt động và sinh hoạt trình độ theo tinh thần Công văn số 1315 / BGDĐT-GDTH về hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt trình độ thực thi chương trình GDPT cấp tiểu học của Bộ GDĐT, phát hành ngày 16/4/2020 .Về nhìn nhận học viên tiểu học, ngay từ năm năm trước và năm nay, Bộ GDĐT đã có Thông tư 30 và Thông tư 22 pháp luật về hình thức, chiêu thức nhìn nhận học viên tiểu học. Tinh thần của những Thông tư này vẫn tương thích và hữu hiệu khi thực thi chương trình GDPT 2018, đó là nhìn nhận năng lượng và phẩm chất học viên, nhìn nhận vì sự văn minh của học viên .Bên cạnh đó, ngày 04/9/2020, Bộ GDĐT đã phát hành Thông tư số 27/2020 / TT-BGDĐT về lao lý nhìn nhận học viên tiểu học khi triển khai chương trình GDPT 2018. Vì vậy, nhà trường, tổ / nhóm trình độ và mỗi giáo viên cần tích cực điều tra và nghiên cứu và tiến hành thực thi .Việc kiểm tra, nhìn nhận học viên trong dạy học môn Kĩ thuật 5 về cơ bản vẫn theo hướng dẫn trong ba Thông tư nói trên và giáo viên cần chú trọng 1 số ít điểm sau ;- Theo dõi, kiểm tra quy trình và từng hiệu quả thực thi trách nhiệm của học viên / nhóm học viên theo tiến trình dạy học ; chăm sóc quy trình tiến độ triển khai xong từng trách nhiệm của học viên để vận dụng giải pháp đơn cử, kịp thời trợ giúp học viên vượt qua khó khăn vất vả. Chấp nhận sự khác nhau về thời hạn và mức độ triển khai xong trách nhiệm của những học viên ; những học viên triển khai xong trách nhiệm nhanh hơn tiến trình chung thì được giao thêm trách nhiệm học tập hoặc giúp sức bạn. Hằng tuần, giáo viên quan tâm đến những học viên có trách nhiệm chưa hoàn thành xong, trợ giúp kịp thời để học viên biết cách triển khai xong trách nhiệm .- Nếu có nhận xét đặc biệt quan trọng, giáo viên ghi vào phiếu, vở, loại sản phẩm học tập … của học viên về những hiệu quả đã làm được hoặc chưa làm được, mức độ hiểu biết và năng lượng vận dụng kiến thức và kỹ năng, mức độ thành thạo những thao tác, kĩ năng thiết yếu …- Đánh giá sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của học viên : Giáo viên quan sát những biểu lộ trong quy trình học tập, hoạt động và sinh hoạt và tham gia những hoạt động giải trí tập thể để nhận xét sự hình thành và tăng trưởng một số ít phẩm chất, năng lượng của học viên ; từ đó động viên, khuyến khích, giúp học viên khắc phục khó khăn vất vả ; phát huy ưu điểm và những phẩm chất, năng lượng riêng ; kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí, ứng xử để tân tiến .- Khuyến khích và hướng dẫn học viên tự nhìn nhận và tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn. Khi tổ chức triển khai học viên triển khai tự nhìn nhận và nhìn nhận đồng đẳng, giáo viên cần chú ý quan tâm giúp học viên mấy điểm sau :+ Học sinh tự rút kinh nghiệm tay nghề ngay trong quy trình hoặc sau khi triển khai từng trách nhiệm học tập, hoạt động giải trí giáo dục khác ; trao đổi với giáo viên để được góp ý, hướng dẫn .+ Học sinh tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn ngay trong quy trình thực thi những trách nhiệm học tập môn học và hoạt động giải trí giáo dục ; đàm đạo, hướng dẫn, trợ giúp bạn triển khai xong trách nhiệm .- Khuyến khích và hướng dẫn cha mẹ học viên tham gia nhìn nhận. Cha mẹ học viên được khuyến khích phối hợp với giáo viên và nhà trường động viên, giúp sức học viên học tập, rèn luyện ; được giáo viên hướng dẫn tham gia, quan sát, tương hỗ những hoạt động giải trí của học viên ; trao đổi với giáo viên bằng những hình thức tương thích như gặp gỡ trực tiếp, trao đổi qua điện thoại cảm ứng, viết thư … về những nhận xét, những giải pháp trợ giúp học viên. Giáo viên kịp thời trao đổi với cha mẹ học viên và những người có nghĩa vụ và trách nhiệm để có thêm thông tin và phối hợp giúp cho sự hình thành và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng của học viên được tốt hơn .- Giáo viên không nhìn nhận bằng cho điểm mà nhìn nhận bằng nhận xét quy trình và tác dụng học tập của học viên ; hầu hết dùng lời nói để động viên, góp ý, hướng dẫn học viên, đồng thời ghi lại những nhận xét đáng quan tâm nhất vào ” Sổ tay lên lớp ” như : những hiệu quả học viên đã đạt được hoặc chưa đạt được ; những bộc lộ đơn cử về sự hình thành và tăng trưởng năng lượng, phẩm chất của học viên ; những giải pháp đã vận dụng và những điều cần đặc biệt quan trọng quan tâm để giúp cho quy trình theo dõi, giáo dục so với cá thể hoặc nhóm học viên trong học tập, rèn luyện .- Để đạt hiệu suất cao cao trong việc động viên, khuyến khích học viên, giáo viên cần đặc biệt quan trọng chăm sóc đến đặc điểm tâm sinh lí, thực trạng riêng … của từng học viên để có những nhận xét thỏa đáng ; biểu dương, khen ngợi kịp thời so với từng thành tích, tân tiến giúp học viên tự tin vươn lên ; tuyệt đối tránh những nhận xét có tính xúc phạm, làm tổn thương tâm lí học viên .IV. XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ / BÀI HỌCNhư đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh nội dung trong mục 3.3.2, mà đơn cử là trong bảng 11, để giúp học sinh học chương trình tiểu học hiện hành thuận tiện khi học theo chương trình GDPT 2018 ở cấp trung học cơ sở, trong chương trình môn Kĩ thuật 5 sẽ có một số ít chủ đề mới. Trong toàn cảnh lúc bấy giờ chưa có sách giáo khoa môn Công nghệ 5, nhà trường hoàn toàn có thể chỉ huy tổ / nhóm trình độ kiến thiết xây dựng nội dung chủ đề / bài học kinh nghiệm và kiến thiết xây dựng kế hoạch dạy học những chủ đề / bài học kinh nghiệm đó. Khi kiến thiết xây dựng cần địa thế căn cứ vào Chương trình môn Công nghệ 2018 và điều kiện kèm theo thực thi của nhà trường .Để giúp giáo viên thuận tiện hơn trong việc thiết kế xây dựng chủ đề / bài học kinh nghiệm và thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề / bài học kinh nghiệm về những nội dung mới, mục này xin ra mắt kế hoạch dạy học một số ít bài học kinh nghiệm thuộc những nội dung mới được nêu trong bảng 11. ( Tên bài học kinh nghiệm là tên nội dung trong bảng 11 và số thứ tự của những bài mới này cũng được đặt theo số thứ tự trong bảng 11. Khi sử dụng trong thực tiễn, tùy theo sự kiểm soát và điều chỉnh nội dung đơn cử hoặc kế hoạch giáo dục mà mỗi trường hoàn toàn có thể xếp lại số thứ tự của những bài trong chương trình ) .Bài “ Sử dụng điện thoại thông minh ” thuộc nội dung “ Sử dụng điện thoại cảm ứng ” thuộc chương trình phần Công nghệ 5 trong chương trình GDPT 2018 và ở đây được thực thi trong 2 tiết trên lớp. Số thứ tự của bài “ Sử dụng điện thoại thông minh ” trong bảng 11 là 16 nên ở đây đặt bài này là bài 16 .

Bài 16. SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

(2 tiết)

* YÊU CẦU CẦN ĐẠT- Trình bày được tính năng của điện thoại cảm ứng ; nhận ra được những bộ phận cơ bản của điện thoại cảm ứng ; phân biệt được những hình tượng thể hiện trạng thái và công dụng hoạt động giải trí của điện thoại cảm ứng .- Ghi nhớ được những số điện thoại thông minh của người thân trong gia đình và những số điện thoại thông minh khẩn cấp khi thiết yếu .- Sử dụng điện thoại thông minh bảo đảm an toàn, tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao và tương thích với quy tắc tiếp xúc .I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

* Phẩm chất:

          – Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được về điện thoại để sử dụng trong đời sống hằng ngày.

* Năng lực chung:

          – Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nhận ra được ý nghĩa của giao tiếp qua điện thoại trong việc đáp ứng các nhu cầu trao đổi thông tin liên lạc của bản thân.

 * Năng lực công nghệ:

          Trình bày được tác dụng của điện thoại;

– Nhận biết được những bộ phận cơ bản của điện thoại cảm ứng ;- Nhận biết được những hình tượng thể hiện trạng trạng thái và công dụng hoạt động giải trí của điện thoại thông minh

          – Ghi nhớ được số điện thoại của người thân trong gia đình và những số điện thoại khẩn cấp;

– Sử dụng điện thoại thông minh bảo đảm an toàn, tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao và tương thích với quy tắc tiếp xúc .II. CHUẨN BỊ BÀI HỌC

1. Giáo viên

– Nghiên cứu nhu yếu cần đạt, lựa chọn nội dung dạy học .- Chuẩn bị phiếu học tập, thiết bị dạy học tương thích với những hoạt động giải trí của bài học kinh nghiệm như 1 số ít trường hợp tiếp xúc trong điện thoại thông minh, thẻ quy trình tiến độ gọi điện thoại cảm ứng, tranh vẽ, hình vẽ những loại điện thoại thông minh thông dụng. Clip trường hợp sử dụng điện thoại thông minh ; 02 điện thoại cảm ứng ( di động, cố định và thắt chặt ) hoặc quy mô điện thoại thông minh .- GV cũng chuẩn bị sẵn sàng hạng mục số điện thoại cảm ứng của cha, mẹ học viên .

2. Học sinh

Thực hiện trách nhiệm, nhu yếu mà GV giao cho từ cuối giờ học trước : quan sát điện thoại thông minh cố định và thắt chặt ở mái ấm gia đình, điện thoại di động của người thân trong gia đình ( ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, … ) để khám phá trước về một sô tính năng của điện thoại cảm ứng .III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động tạo tâm thế tìm hiểu cách sử dụng điện thoại

          – Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập, kích thích sự tò mò tìm hiểu kĩ hơn về các tính năng, công dụng và cách sử dụng điện thoại hiệu quả, an toàn.

          – Nội dung: Nhận biết và xử lý một số tình huống sử dụng điện thoại trong gia đình.

          – Sản phẩm: Ý tưởng, giải pháp của học sinh cho tình huống.

          – Cách thức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV nêu trường hợp về nhu yếu, phương pháp liên lạc trong đời sống để HS phát biểu về những cách liên lạc và hiệu suất cao của từng cách .( hoàn toàn có thể nêu trường hợp, hoặc sử dụng giải pháp kể chuyện trải qua hình, clip … ) .

Bố Minh công tác xa nhà, phải mấy tháng bố mới về một lần. Tối nay Minh rất nhớ Bố và muốn khoe với về việc tốt chiều nay Minh đã làm khi nhặt được chiếc ví đánh rơi và trả lại cho người bị mất. Theo em có cách nào để Minh có thể kể với Bố về việc làm tốt đó?

GV gợi ý để HS hoàn toàn có thể đưa ra rất nhiều sáng tạo độc đáo, phương pháp để Minh liên lạc với Bố, tuy nhiên cách mà hiệu suất cao và nhanh nhất lúc bấy giờ đó chính là sử dụng điện thoại thông minh để liên lạc ( gọi điện thông thường, gọi hình ảnh … )

GV?: Em có biết các tính năng của điện thoại, cách sử dụng nó như thế nào cho hiệu quả?

GV dẫn dắt học sinh sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề “Sử dụng điện thoại

HS quan sát, lắng nghe trường hợp, vận dụng hiểu biết bản thân để đưa ra những giải pháo cho trường hợp mà GV nêu .HS đưa ra những cách liên lạc hoàn toàn có thể thực thi được và tìm ra được cách hiệu suất cao nhất đó là sử dụng điện thoại thông minh .HS tâm lý về điện thoại thông minh .HS hoàn toàn có thể không vấn đáp được hoặc vấn đáp không khá đầy đủ, tạo hứng thú tìm hiểu và khám phá ở nội dung tiếp theo

n HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu về tác dụng và các bộ phận cơ bản của điện thoại

          – Mục tiêu:

            + Trình bày được tác dụng của điện thoại;

+ Nhận biết được những bộ phận cơ bản của điện thoại cảm ứng ;

          – Nội dung: Quan sát hình ảnh và nhận xét tác dụng của điện thoại, các bộ phân cơ bản của điện thoại

2021 02 09 05 17 0010

2021 02 09 05 17 0011

2021 02 09 05 17 0012

2021 02 09 05 17 0013

2021 02 09 05 17 0014

2021 02 09 05 17 0015

Một số hình ảnh điện thoại giáo viên có thể dùng cho hoạt động (với mỗi hình nêu chú thích các bộ phận để học sinh nhận diện về các bộ phần cơ bản của điện thoại .)

+ Điện thoại là một phương tiện đi lại để liên lạc, hoàn toàn có thể để bàn ( điện thoại cảm ứng cố định và thắt chặt ) hoặc đem theo người ( điện thoại di động ) .+ Điện thoại giúp ta hoàn toàn có thể thuận tiện liên lạc với người khác khi họ không ở gần .+ Ngoài tính năng chính là liên lạc, điện thoại thông minh còn có công dụng xem ngày giờ, vui chơi, tìm kiếm thông tin, liên hệ thư điện tử … khi điện thoại thông minh được liên kết internet so với điện thoại di động+ Các bộ phận cơ bản của điện thoại thông minh là : bộ phận nghe ( loa ), bộ phận nói ( micro ), bộ phận thân ( phím, màn hình hiển thị ) nối giữ phần nghe và nói .

          – Sản phẩm: Bản ghi chép của từng cá nhân và bản báo cáo kết quả làm việc và thảo luận nhóm.

          – Cách thức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV chia nhóm học viên hoàn toàn có thể theo bàn hoặc nhóm lớn ( sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để khám phá kỹ năng và kiến thức về công dụng của điện thoại cảm ứng ) :

 1. Nhiệm vụ 1 :

  N

  hóm hãy luận bàn và liệt kê tổng thể những tính năng của điện thoại thông minh mà em biết .

GV chốt lại 1 số ít tính năng chính của điện thoại thông minh ( chú ý quan tâm : phân biệt điện thoại thông minh cố định và thắt chặt và điện thoại di động ), ngoài những những tính năng khác mà học viên nêu hoàn toàn có thể coi là công dụng phụ của điện thoại cảm ứng và ngày càng được tăng trưởng khi công nghệ tăng trưởng .

 1. Nhiệm vụ 2 : Thực hiện trách nhiệm khám phá về những bộ phận cơ bản của điện thoại thông minh

GV phát cho mỗi nhóm học viên một ảnh của một loại điện thoại thông minh và nhu yếu học viên đàm đạo, nối tên những bộ phận với vị trí tương ứng .GV cho những nhóm dán hiệu quả lên bảng và nhận xét, chốt lại nội dung kỹ năng và kiến thức về cấu trúc của điện thoại cảm ứng. ( Lưu ý chỉ trình làng những bộ phần bên ngoài tương quan tới sử dụng điện thoại thông minh ) .GV quan tâm lan rộng ra thêm về những tính năng và và sự phong phú về cấu trúc, mẫu mã của điện thoại cảm ứng ( tuỳ theo điều kiện kèm theo địa phương ) .

HS thao tác theo nhóm .Nhóm bàn luận, liệt kê tổng thể những công dụng của điện thoại cảm ứng mà những em biết đến .Đại diện nhóm báo cáo giải trình hiệu quả của nhóm .Học sinh triển khai trách nhiệm dựa trên vận dụng hiểu biết của cá thể về những loại điện thoại cảm ứng khác nhau .Học sinh lắng nghe và ghi nhớ kỹ năng và kiến thức .

HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu về các biểu tượng và các chức năng hoạt động của điện thoại

          – Mục tiêu: Nhận biết được những biểu tượng thể hiện trạng trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại

          – Nội dung: Hoàn thiện Phiếu học tập về các biểu tượng và chức năng hoạt động của điện thoại (GV lựa chọn giới thiệu các biểu tượng, tính năng tuỳ thuộc vào đặc điểm của loại điện thoại giới thiệu).

+ Đối với điện thoại thông minh để bàn thì ít tính năng hơn. Cơ bản chỉ bộc lộ trải qua tín hiệu âm thanh khi nhấc máy. Hiện nay một số ít loại điện thoại thông minh bàn cũng có tính năng ghi âm cuộc gọi, để lại tin nhắn thoại … tuỳ thuộc vào loại điện thoại thông minh đó ( phần này GV lan rộng ra tuỳ theo điều kiện kèm theo đơn cử ) .+ Đối với điện thoại di động thì có nhiều hình tượng và những công dụng hoạt động giải trí của điện thoại thông minh hơn : cuộc gọi, máy ảnh, trạng thái pin, danh bạ … ( 1 số ít gợi ý trong phiếu học tập ) .

          – Sản phẩm: Câu trả lời có trong phiếu học tập về nhận diện các biểu tượng và chức năng hoạt động của điện thoại.

          – Cách thức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV sử dụng 1 số ít câu hỏi để học viên phát hiện ra những tín hiệu, hình tượng trang thái của điện thoại thông minhMột số câu hỏi gợi ý :

Khi nhấc điện thoại bàn lên các em nghe thấy âm thanh gì?

Sau khi bấm số điện thoại để thực hiện cuộc gọi sẽ có âm thanh như thế nào?

Để thực hiện cuộc gọi thì cần bấm vào biểu tượng nào trên điện thoại?

Để tìm số điện thoại được lưu trong điện thoại thì vào biểu tượng nào?

GV phát phiếu học tập số 1 và nhu yếu học viên triển khai, sau đó GV thực thi triển khai xong phiếu để cả lớp cùng quan sát ( hoàn toàn có thể dùng máy chiếu hoặc GV gọi từng học viên nêu tác dụng ). Mỗi đáp án ghép nối, giáo viên gợi ý để học viên nêu được ý nghĩa của hình tượng hay trạng thái điện thoại thông minh đó .

(GV tuỳ vào điều kiện vùng miền mà lựa chọn nội dung cung cấp cho học sinh cho phù hợp. Cơ bản có 2 loại: điện thoại cố định và điện thoại di động.)

HS vận dụng, liên tưởng trong thực tiễn để vấn đáp những câu hỏi theo gợi ý của GVHS hoàn thành xong phiếu học tập theo hiểu biết của mình .HS vận dụng kỹ năng và kiến thức để vấn đáp thắc mắc của GV .

HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu các số điện thoại của người thân và số khẩn cấp

          – Mục tiêu: Ghi nhớ được các số điện thoại của người thân và các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết.

          – Nội dung: Quan sát hình ảnh giới thiệu các số điện thoại khẩn cấp, ghi nhớ một số số điện thoại khẩn cấp và tìm hiểu cách thực hiện cuộc gọi.

2021 02 09 05 17 0016

Số điện thoại thông minh người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình học viên cần nhớ như số điện thoại thông minh của : bố, mẹ, ông, bà, cô, chú, anh, chị, …

          – Sản phẩm: Danh sách ghi số điện thoại mà học sinh nhớ được, ý kiến của học sinh về các số điện thoại khẩn mà em biết.

          – Cách thức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Yêu cầu HS ghi nhanh số điện thoại cảm ứng của người thân trong gia đình mà em nhớ được vào giấy .Kiểm tra xem HS nào nhớ được nhiều số điện thoại cảm ứng của người thân trong gia đình nhất, HS nào chưa nhớ được một số ít nào .Hỏi :

Tại sao chúng ta nên nhớ được ít nhất 1 số điện thoại của người thân trong gia đình?

Các em có biết số điện thoại nào không phải của người thân nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ không?

GV chiếu hình ảnh những số điện thoại cảm ứng khẩn cấp và nhu yếu HS nêu trường hợp gọi điện đến những số điện thoại cảm ứng đó ( hoặc ngược lại ) .GV nêu ý nghĩa và nhấn mạnh vấn đề vai trò của từng số điện thoại thông minh khẩn cấp để học viên nhớ được ( theo nội dung ) .

HS ghi số điện thoại cảm ứng những thành viên trong mái ấm gia đình mà mình nhớ được vào giấy .HS tâm lý, vấn đáp thắc mắc của giáo viên .HS vận dụng kỹ năng và kiến thức, nhớ lại và vấn đáp thắc mắc của GV- HS ghi nhớ những số điện thoại thông minh khẩn và trường hợp sử dụng chúng .

HOẠT ĐỘNG 5: Thực hành

          – Mục tiêu: Sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp.         

– Nội dung: Thực hành đóng vai thực hiện tình huống giả định khi sử dụng điện thoại.

          – Sản phẩm: Cách giao tiếp điện thoại tuỳ theo tình huống.

          – Cách thức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV chia lớp thành những nhóm, sử dụng giải pháp “ Đóng vai ”

Luật chơi: mỗi nhóm sẽ được bốc một thẻ màu (thẻ màu 1 mặt trong có đánh số 1 hoặc 2), mỗi thẻ màu tượng trưng cho 1 tình huống mà GV đã chuẩn bị trong file bài giảng, GV chiếu các tình huống tương ứng với thẻ màu của các đội.

2 nhóm bốc được cùng màu sẽ đóng vai trong trường hợp tương ứng màu đó, nhóm có số 1 sẽ đóng vai người gọi điện thoại cảm ứng, nhóm có số 2 đóng vai người vấn đáp điện thoại cảm ứng. Mỗi nhóm có 2 phút để đàm đạo và sẵn sàng chuẩn bị. Mỗi nhóm sẽ cử 1 bạn đại diện thay mặt để đóng vai diễn đạt lại ý tưởng sáng tạo của cả nhóm

Yêu cầu: trước khi đóng vai đội 1 nêu rõ tình huống này sẽ gọi cho ai, số điện thoại như thế nào?

Trong khi hai nhóm đóng vai, GV nhu yếu những nhóm còn lại ghi lại lời thoại của những nhóm theo phân công để nhận xét .Kết thúc trường hợp GV nhu yếu đại diện thay mặt những nhóm còn lại nhận xét và bổ trợ ( nếu có )GV nhận xét, nhìn nhận những nhóm về cách giải quyết và xử lý trường hợp, cách gọi điện thoại cảm ứng, cách vấn đáp cũng như tiếp xúc trong điện thoại cảm ứng .GV ghi nhớ với học viên một số ít điểm chú ý quan tâm trong khi thực thi những cuộc gọi trong những trường hợp khẩn cấp .

Học sinh chia nhóm theo nhu yếu của GV.Học sinh tích cực tham gia game show, tranh luận và đưa ra quan điểm trong trường hợp mà nhóm mình bốc phải tương thích với vai đóng theo số ( 1 – người gọi điện, 2 – người vấn đáp điện thoại cảm ứng ) .Học sinh lắng nghe và ghi chép, đàm đạo và nhận xét đoạn hội thoại, đưa ra quan điểm của mình về đoạn hội thoại .Học sinh lắng nghe, rút kinh nghiệm tay nghề

HOẠT ĐỘNG 6: Vận dụng

          – Mục tiêu: Thực hiện được cuộc gọi tới các số điện thoại của người thân an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp

          – Nội dung: Cùng người thân trong gia đình thực hành sử dụng điện thoại

          – Cách thức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV nhu yếu HS về nhà cùng cha mẹ, ông bà tiếp thục thực hành thực tế những trường hợp sử dụng điện thoại di động, báo cáo giải trình tác dụng thực hành thực tế vào buổi học sau HS thực thi tại nhà, cùng những người thân trong gia đình thực hành thực tế sử dụng điện thoại thông minh sao cho bảo đảm an toàn, tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao và tương thích với quy tắc tiếp xúc

Phụ lục

PHIẾU HỌC TẬP

Hãy ghép nối cột A và B cho tương thích với những hình tượng, trạng thái điện thoại cảm ứng

Cột A Cột B

2021 02 09 05 17 0018

Chế độ máy bay

2021 02 09 05 17 0019

Biểu tượng máy ảnh

2021 02 09 05 17 0020

Trạng thái pin yếu

2021 02 09 05 17 0021

Biểu tượng danh bạ điện thoại cảm ứng

2021 02 09 05 17 0022

Biểu tượng mức sóng điện thoại thông minh

2021 02 09 05 17 0023

Biểu tượng cuộc gọi

2021 02 09 05 17 0024

Trạng thái điện thoại cảm ứng đang sạc pin

2021 02 09 05 17 0025

Biểu tượng mức sóng wifi

Bài “ Sử dụng tủ lạnh ” thuộc nội dung “ Sử dụng tủ lạnh ” thuộc chương trình phần Công nghệ 5 trong chương trình GDPT 2018 và ở đây được triển khai trong 2 tiết trên lớp. Số thứ tự của bài “ Sử dụng tủ lạnh ” trong bảng 11 là 17 nên ở đây đặt bài này là bài 17 .

Bài 17. SỬ DỤNG TỦ LẠNH

(2 tiết)

* YÊU CẦU CẦN ĐẠT- Trình bày được tính năng của tủ lạnh trong mái ấm gia đình .- Nhận biết được vị trí, vai trò những khoang khác nhau trong tủ lạnh .- Thực hiện được việc sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, bảo đảm an toàn .I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

* Phẩm chất:

          – Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở về sử dụng tủ lạnh vào trong đời sống hằng ngày.

* Năng lực chung:

          – Năng lực giao tiếp và hợp tác: Xác định được trách nhiệm và hoạt động của bản thân cần nhanh chóng lựa chọn và xếp thẻ thực phẩm vào đúng vị trí trong tủ lạnh nhanh nhất theo hướng dẫn phân công nhóm.

* Năng lực công nghệ:

          –  Trình bày được tác dụng của tủ lạnh trong gia đình;

– Nhận biết được vị trí, vai trò những khoang khác nhau trong tủ lạnh ;- Thực hiện được việc sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, bảo đảm an toàn .II. CHUẨN BỊ BÀI HỌC

1. Giáo viên

– Chuẩn bị hình ảnh về 1 số ít tủ lạnh được sử dụng trong mái ấm gia đình, nhà hàng siêu thị .- Chuẩn bị phiếu học tập tương thích với hoạt động giải trí .

2. Học sinh

Thực hiện trách nhiệm được giao cho từ cuối giờ học trước : Quan sát tủ lạnh ở mái ấm gia đình để khám phá tác đụng và những khoang chứa khác nhau của tủ lạnh .III. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

n HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động tạo hứng thú nhận thức tìm hiểu công dụng của tủ lạnh trong gia đình

          – Mục tiêu: Khởi động tư duy, tạo tâm thế học tập để tìm hiểu cách thức sử dụng tủ lạnh

          – Nội dung: Tìm hiểu các cách bảo quản thực phẩm thường dùng trong gia đình

          – Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi

          – Cách thức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV đưa ra 1 số ít hình ảnh những cách bản quản thức ăn. Yêu cầu HS quan sát và vấn đáp thắc mắc :

2021 02 09 05 17 0026H12021 02 09 05 17 0027 H2

2021 02 09 05 17 0028 H3  2021 02 09 05 17 0029 H4

(1) Kể tên được cách bảo quả thức ăn trong hình

Quan sát hình ảnh, kể tên cách dữ gìn và bảo vệ thức ănH1 : Sấy khô ( phơi khô )H2 : Tủ lạnh ( dữ gìn và bảo vệ lạnh )H3 : Tủ đông ( dữ gìn và bảo vệ lạnhH4 : Đóng hộp

(2) Sau khi đi chợ về, các thực phẩm tươi như thịt, cá, rau hoa quả tươi muốn để được lâu dài thì gia đình em thường bảo quản như thế nào?

(3) Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh ở vị trí nào giúp thức ăn được tươi ngon, giữ được lâu?

GV dẫn dẫn HS tìm hiểu câu trả lời thông qua tham gia các hoạt động học tập tiếp theo

HS : dữ gìn và bảo vệ bằng tủ lạnh ( dữ gìn và bảo vệ rau, thịt cá, … )HS hoàn toàn có thể không vấn đáp được, hoặc vấn đáp không rất đầy đủ. Tạo hứng thú khám phá nội dung phần sau .

n HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu tác dụng và các khoang chứa khác nhau của tủ lạnh trong gia đình

          – Mục tiêu:

+ Trình bày được công dụng của tủ lạnh trong mái ấm gia đình .+ Nhận biết được vị trí, vai trò những khoang khác nhau trong tủ lạnh

          – Nội dung: Quan sát hình ảnh và nhận xét tác dụng của tủ lạnh trong gia đình. Sắp xếp các thẻ tên gọi các khoang khác nhau trong tủ lạnh vào đúng vị trí.

          – Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi.

          – Cách thức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV ? : Em hãy quan sát hình và cho biết tủ lạnh hoàn toàn có thể dữ gìn và bảo vệ được những thực phẩm như thế nào ? HS : Bảo quản những thực phẩm tươi như thịt, cá, rau hoa quả. Bảo quản thức ăn đã chế biến chưa sử dụng hết
– GV phát tranh câm ( không chú thích nội dung ) về những khoang đựng thực phẩm khác nhau trong tủ lạnh, chỉ đánh số thứ tự những khoang từ 1 đến 8 .

2021 02 09 05 17 0031

Vị trí các khoang chứa khác nhau trong tủ lạnh

– GV phát cho mỗi nhóm các thẻ học tập (nhóm từ 3 đến 6 học sinh/ 1 bộ thẻ), gồm các thẻ tên gọi các khoang chứa khá nhau trong tủ lạnh và thông tin về vai trò các khoang chứa

Tủ lạnh thường có nhiều ngăn chứa thực phẩm với nhiệt độ làm lạnh khác nhau :

– Ngăn làm đá: giúp tạo ra những viên đá lanh, để riêng tách với khu chứa thực phẩm sống.

– Ngăn tủ đá: bảo quản thực phẩm tươi sống như thịt, cá, hải sản dài ngày.

– Ngăn tủ mát: giữ thực phẩm tươi sống hoặc thức ăn bảo quản cho bữa ăn sau, sử dụng ngắn ngày.

– Ngăn đựng rau củ: giúp bảo quản rau củ quả được tươi lâu

Ngăn đựng trứng: bảo quản các loại trứng gia cầm

– Ngăn đựng chai lọ ở khay cửa ngăn mát: thường xuyên lấy như nước, sữa.

– Yêu cầu nhóm HS quan sát vị trí những khoang chứa khác nhau trong tủ để xác lập được tên gọi những khoang chứa .

Nhóm HS quan sát vị trí những khoang chứa khác nhau trong tủ để xác lập được tên gọi những khoang chứa .

 1. Ngăn làm đá
  Ngăn đá
  Ngăn rau quả
  Khay đựng trứng
  Khay cửa ngăn mát chai lọ
  Ngăn mát
  Ngăn mát thực phẩm sống
  Khay cửa ngăn đá

  ( 1 )

 1. ( 2 )

 1. ( 8 )

 1. ( 3 )

 1. ( 5 )

 1. ( 7 )

 1. ( 6 )

( 4 )

Tổng kết chốt lại kiến thức và kỹ năng về vai trò và vị trí những khoang chứa khác nhau trong tủ lạnh Ghi vào vở

HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu cách sử dụng tủ lạnh đúng cách và an toàn

          – Mục tiêu: Trình bày được cách sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.

          – Nội dung: Xác định các hành động sử dụng tủ lạnh đúng cách và an toàn.

          – Sản phẩm: Câu trả lời có trong Phiếu học tập số 1.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Em hãy xác định thao tác sử dụng tủ lạnh ĐÚNG (Đ)/ SAI (S). Giải thích vì sao?

1 ) o Đóng Open tủ lạnh nhiều lần khi không có nhu yếu sử dụng

2 ) o Để tự do, rất nhiều đồ trong những ngăn lạnh

2021 02 09 05 17 0032

3 ) o Sắp xếp lượng thực phẩm vừa phải ngăn nắp ở những khu vực khác nhau của tủ lạnh
4 ) oTủ lạnh phải vệ sinh liên tục

2021 02 09 05 17 0034

5 ) o Tủ lạnh không cần vệ sinh liên tục, vài năm làm một lần

2021 02 09 05 17 0035

6 ) oNên dữ gìn và bảo vệ đồ ăn trong hộp kín hoặc dùng màng bọc thực phẩm để tránh thực phẩm bị lẫn mùi

2021 02 09 05 17 0036

     

         – Cách thức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV phát cho mỗi nhóm Phiếu học tập số 1 .+ Yên cầu nhóm bàn luận cách sử dụng tủ lạnh bảo đảm an toàn và tiết kiệm ngân sách và chi phí+ Giải thích vì sao đó là thao tác sử dụng chưa đúng và bảo đảm an toàn Nhóm HS luận bàn từng trường hợp ,+ Xác định thao tác sử dụng ĐÚNG ( Đ ) / SAI ( S )+ Giải thíchTH1-S TH2 – S TH3 – ĐTH4 – Đ TH5-S TH6-Đ
– GV tổ chức triển khai cho nhóm báo cáo giải trình tác dụng bàn luận. Mời đại diện thay mặt 1 nhóm lên báo cáo giải trình tác dụng .- Tổ chức tranh luận, tổng kết chốt lại kỹ năng và kiến thức về sử dụng tủ lạnh đúng cách và bảo đảm an toàn :+ Sắp xếp thực phẩm ngăn nắp trong những hộp kín hoặc dùng màng bọc thực phẩm :+ Tùy loại thực phẩm mà đặt ở những khoang khác nhau của tủ lạnh ;+ Tủ lạnh phải vệ sinh liên tục để tránh bị lẫn mùi . – Đại diện nhóm báo cáo giải trình tác dụng. Giải thích vì sao đó là cách sử dụng chưa hợp lý .- Nhóm khác nhận xét và bổ trợ- HS ghi vào vở kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ

n HOẠT ĐỘNG 4: Luyện tập

          – Mục tiêu: Thực hiện được việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.

          – Nội dung: Nhận biết tên gọi các loại thực phẩm và sắp xếp, bảo quản chúng vào trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.

          – Sản phẩm: Hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

          – Cách thức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV đưa 1 số ít thẻ hình ảnh về những loại thực phẩm, thức ăn phổ cập trong mái ấm gia đình ( một thẻ hoàn toàn có thể được sử dụng nhiều lần ) .Yêu cầu nhóm HS gọi tên thực phẩm đó, xác lập vị trí tương thích đặt trong những khoang chứa của tủ lạnh – Nhóm HS nhận những thẻ hình ảnh, kể tên những loại thực phẩmNhận xét loại thực phẩm này nên dữ gìn và bảo vệ ở vị trí nào

2021 02 09 05 17 0037

– Nhóm thông nhất câu vấn đáp

+ Cá/ cánh gà: có thể để ngăn đá (2) nếu cần bảo quản lâu dài hoặc để ở ngăn mát thực phẩm sống (3) nếu sử dụng trong ngày.

+ Sữa, nước cam, tương ớt… để ở khau cửa ngăn mát (6)

+ Sữa chua, bánh mì, thức ăn đã chế biến.. để ở ngăn mát (4)

+ Trứng để ở khay đựng trứng (7)

+ Hoa quả, rau củ quả để ở  ngăn đựng rau quả (5)

+ Đá viên… để ở ngăn làm đá (1)

– GV chia lớp làm 4 đội chơi có tên do đội tự chọn. Trong thời giam 5 phút, nhu yếu những nhóm chạy tiếp sức và đặt những thẻ thực phẩm vào đúng vị trí khoang chứa tủ lạnh tương thích .- GV đếm số thẻ thực phẩm để đúng vị trí của nhóm, khen thưởng đội thắng lợi . Mỗi thành viên của đội bốc thăm lấy 1 thẻ thực phẩm, chuyển dời nhanh lên bảng đặt vào vị trí khoang chứa tương thích rồi quay trở lại điểm xuất phát để bạn tiếp theo chơi .

n HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng

          – Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức đã học vào quá trình sử dụng tủ lạnh trong gia đình đảm bảo đúng cách và an toàn.

          – Nội dung: Tình huống sử dụng tủ lạnh trong gia đình.

          – Sản phẩm: Giải quyết các tình huống sử dụng tủ lạnh trong cuộc sống.

          – Cách thức thực hiện:

+ GV đưa ra những trường hợp sử dụng tủ lạnh trong trong thực tiễn để nhóm HS tranh luận và đưa ra giải pháp xử lí tương thích .

      a. Hoa và Dũng giúp mẹ cất thực phẩm vừa đi chợ vào trong tủ lạnh. Hai anh em tranh luận cách sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh.

2021 02 09 05 17 0038

Dũng: Cứ cho hết thực phẩm vào trong tủ lạnh vì chỗ nào nhiệt độ cũng như nhau nên không ảnh hưởng.

2021 02 09 05 17 0039

Hoa: Phải bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp có nắp, rồi mới  để thực phẩm vào  những khu vực riêng

Theo em quan điểm của bạn nào hợp lý, lý giải ?

      b. Các loại thực phẩm nặng mùi như mít, sầu riêng nên bảo quản trong tủ lạnh như thế nào?

2021 02 09 05 17 0040

Các nhóm HS tranh luận và đưa ra những giải pháp xử lý của mình. Trình bày trước lớp những xử lý .+ Yêu cầu HS về nhà trao đổi với người thân trong gia đình phương pháp sử dụng tủ lạnh sao cho đúng cách và bảo đảm an toàn. Cùng người thân trong gia đình tìm hiểu và khám phá 1 số ít cách khử mùi hôi trong tủ lạnh. Buổi sau sẽ san sẻ với những bạn về những cách mình đã tìm hiểu và khám phá được .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ 2006, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Hà Nội – 2006

 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn Số: 7975/BGDĐT-GDTH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Bội GDĐT về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học. Hà Nội – 2009.

 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Số: 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bội GDĐT về việc Quy định đánh giá học sinh Tiểu học. Hà Nội – 2014.

 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Số: 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bội GDĐT

  về sửa đổi, bổ trợ một số ít lao lý trong Thông tư 30

  .

  Thành Phố Hà Nội – năm nay .

 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, ban hành kèm theo Thông tư số 32/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT.

  TP. Hà Nội – 2018 .

 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020. Hà Nội- 2020.

 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16 tháng 4 năm 220 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học. Hà Nội- 2020.

 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 27/2020/TT-BGD ĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 Ban hành qui định đánh giá học sinh tiểu học. Hà Nội- 2020.

 9. Sách giáo khoa Kĩ thuật 4 ; sách giáo khoa Kĩ thuật 5 và một số ít tài liệu tương quan .

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button