Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Công nghệ 6 Bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình – Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Công nghệ lớp 6 Bài 2 : Sử dụng nguồn năng lượng trong mái ấm gia đình chi tiết cụ thể bám sát nội dung sgk Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo giúp học viên thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Công nghệ 6. Mời những bạn đón xem :

Mục lục Giải bài tập Công nghệ 6 Bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình

Câu hỏi giữa bài

Câu hỏi 1 trang 15 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Hãy quan sát Hình 2.1 và cho biết những nguồn năng lượng nào…

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 15 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Hãy kể những nguồn năng lượng được sử dụng để thực hiện…

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 16 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Em hãy quan sát Hình 2.2. và trả lời các câu hỏi sau…

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 16 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Vì sao những việc làm trong Hình 2.3 lại gây lãng phí điện năng…

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 16 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Làm cách nào để tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình …

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 17 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Trong những trường hợp ở Hình 2.2, giả sử cùng chế biến một món ăn…

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 17 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Hãy kể thêm những biện pháp tiết kiệm chất đốt khác mà em biết…

Xem lời giải

Luyện tập

Luyện tập 1 trang 17 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Em hãy cho biết nguồn năng lượng nào được sử dụng …

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 17 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Ngoài các đồ dùng trên, em hãy kể thêm những đồ dùng sử dụng…

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 17 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Em hãy nêu những biện pháp tiết kiệm điện khi sử dụng…

Xem lời giải

Luyện tập 4 trang 17 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo:Vì sao những cách làm dưới đây giúp tiết kiệm chất đốt…

Xem lời giải

Vận dụng

Vận dụng 1 trang 17 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Em hãy kể những đồ dùng sử dụng năng lượng điện …

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 18 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Hãy kể những biện pháp tiết kiệm điện mà em đã thực hiện…

Xem lời giải

Vận dụng 3 trang 17 Công nghệ lớp 6 – Chân trời sáng tạo: 3. Gia đình em đã sử dụng tiết kiệm chất đốt như thế nào…

Xem lời giải

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button