Giải Bài ✅ (ĐÃ XÁC MINH)

Giải SGK Công Nghệ 7 Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường

Hướng dẫn giải bài tập SGK Công Nghệ 7 Bài 9 : Cách sử dụng và dữ gìn và bảo vệ những loại phân bón thường thì có đáp án và giải thuật cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu bám sát những nhu yếu nội dung trong sách giáo khoa. Nhằm giúp học viên tiếp thu bài học kinh nghiệm và ôn luyện hiệu suất cao trong học tập.

Trả lời câu hỏi SGK Bài 9 Công nghệ 7 trang 20

Câu 1 (trang 20 SGK Công nghệ 7):

Quan sát hình vẽ 7, 8, 9, 10, em hãy cho biết tên của những cách bón phân. Em hãy chọn những câu dưới đây để nêu ưu, điểm yếu kém của từng cách bón và ghi vào vở bài tập :

1. Cây dễ sử dụng.

2. Phân bón không bị chuyển thành chất khó tan do không tiếp xúc với đất. 3. Phân bón hoàn toàn có thể bị chuyển thành chất khó tan do có tiếp xúc với đất. 4. Phân bón dễ bị chuyển than chất khó tan do tiếp xúc nhiều với đất. 5. Tiết kiệm phân bón. 6. Dễ thực thi, cần ít công lao động. 7. Chỉ bón được lượng nhỏ phân bón. 8. Cần có dụng cụ, máy móc phức tạp. 9. Chỉ cần dụng cụ đơn thuần.

Trả lời:

Giải bàu tập SGK Công nghệ 7

Bón theo hốc : Ưu điểm : Cây dễ sử dụng, chỉ cần dụng cụ đơn thuần Nhược điểm : Phân bón hoàn toàn có thể bị chuyển thành chất khó tan do có tiếp xúc với đất

Giải bàu tập SGK Công nghệ 7

Bón theo hàng Ưu điểm : Cây dễ sử dụng, chỉ cần dụng cụ đơn thuần Nhược điểm : Phân bón hoàn toàn có thể bị chuyển thành chất khó tan do có tiếp xúc với đất

Giải bàu tập SGK Công nghệ 7

Bón vãi ( rải ) Ưu điểm : Dễ thực thi, ít công thực thi ; chỉ cần dụng cụ đơn thuần Nhược điểm : Phân bón dễ bị chuyển thành chất khó tan do tiếp xúc nhiều với đất

Giải bàu tập SGK Công nghệ 7

Phun lên lá Ưu điểm : Cây dễ sử dụng ; phân bón không bị chuyển thành chất khó tan do không tiếp xúc với đất Nhược điểm : Cần có dụng cụ, máy móc phức tạp

Câu 2 (trang 22 SGK Công nghệ 7):

Dựa vào đặc thù của từng loại phân bón cho trong bảng dưới đây, em hãy nêu và điền vào vở bài tập cách sử dụng đa phần của chúng.

Loại phân bón Đặc điểm hầu hết Cách sử dụng đa phần : Bón lót ? Bón thúc ?
– Phân hữu cơ Thành phần có nhiều chất dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng thường ở dạng khó tiêu ( không hòa tan ), cây không sử dụng được ngay, phải có thời hạn để phân bón phân hủy thành những chất hòa tan cây mới sử dụng được.
– Phân đạm, kali và phân hỗn hợp. Có tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hòa tan nên cây sử dụng được ngay.
– Phân lân. Ít hoặc không hòa tan.

Trả lời:

Loại phân bón Đặc điểm đa phần Cách sử dụng hầu hết : Bón lót ? Bón thúc ?
– Phân hữu cơ Thành phần có nhiều chất dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng thường ở dạng khó tiêu ( không hòa tan ), cây không sử dụng được ngay, phải có thời hạn để phân bón phân hủy thành những chất hòa tan cây mới sử dụng được. – Bón lót.
– Phân đạm, kali và phân hỗn hợp. Có tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hòa tan nên cây sử dụng được ngay. – Bón thúc.
– Phân lân. Ít hoặc không hòa tan. – Bón lót.

Giải bài tập SGK Bài 9 Công Nghệ lớp 7

Câu 1 trang 22 SGK Công nghệ 7:

Thế nào là bón lót, bón thúc?

Lời giải:

– Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng ( do phân cần thời hạn phân hủy thành chất hòa tan thì cây mới hấp thụ được ) nhằm mục đích phân phối chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ. – Bón thúc là bón phân trong thời hạn sinh trưởng của cây ( phân thường ở dạng dễ hòa tan nên cây hấp thụ được ngay ) nhằm mục đích cung ứng kịp nhu yếu dinh dưỡng của cây theo từng thời kì tạo điều kiện kèm theo cho cây sinh trưởng tăng trưởng tốt

Câu 2 trang 22 SGK Công nghệ 7:

Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc ? Vì sao ?

Lời giải:

Phân hữu cơ, phân lân dùng để bón lót vì những chất dinh dưỡng trong phân thường ở dạng khó tiêu ( không hòa tan ) cây không sử dụng được ngay, phải có thời hạn để phân bón phân hủy thành những chất hòa tan cây mới sử dụng được. Nên phải bon vào đất trước khi gieo trồng.

Câu 3 trang 22 SGK Công nghệ 7:

Phân đạm, phân kali thường dùng để bón lót hay bón thúc ? Vì sao ?

Lời giải:

Phân đạm và phân kali thường dùng để bón thúc vì nó dễ hòa tan, thường sử dụng được ngay nên người ta thường bón thúc ( bón trong thời hạn sinh trưởng, phân phối nhu yếu dinh dưỡng của cây trong từng thời kì ) để kích thích cây xanh sinh trưởng.

Lý thuyết Công Nghệ Bài 9 lớp 7

I. Cách bón phân

Bón phân để cung ứng chất dinh dưỡng cho cây cối. Em hãy điền những cách bón phân vào sơ đồ dưới đây : – Căn cứ vào thời kỳ bón : người ta chia ra làm bón lót và bón thúc. + Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. Bón lót nhằm mục đích phân phối chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ. + Bón thúc là bón phân trong thời hạn sinh trưởng của cây. Bón thúc nhằm mục đích phân phối kịp thời nhu yếu dinh dưỡng của cây trong từng thời kì, tạo điều kiện kèm theo cho cây sinh trưởng, tăng trưởng tốt. – Căn cứ vào hình thức bón người ta chia làm những cách : + Bón vãi. + Bón theo hàng. + Bón theo hốc. + Phun trên lá. – Mỗi cách bón đều có ưu, điểm yếu kém riêng.

Cách bón Ưu điểm Nhược điểm
Bón vãi ( rải ) ( Hình 9 ) Dễ triển khai, ít công triển khai ; chỉ cần dụng cụ đơn thuần Phân bón dễ bị chuyển thành chất khó tan do tiếp xúc nhiều với đất
Bón theo hàng ( Hình 8 ) Cây dễ sử dụng, chỉ cần dụng cụ đơn thuần Phân bón hoàn toàn có thể bị chuyển thành chất khó tan do có tiếp xúc với đất
Bón theo hốc ( Hình 7 ) Cây dễ sử dụng, chỉ cần dụng cụ đơn thuần Phân bón hoàn toàn có thể bị chuyển thành chất khó tan do có tiếp xúc với đất
Phun trên lá ( Hình 10 ) Cây dễ sử dụng ; phân bón không bị chuyển thành chất khó tan do không tiếp xúc với đất Cần có dụng cụ, máy móc phức tạp

II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường

Loại phân bón Đặc điểm hầu hết Cách bón đa phần
Phân hữu cơ Thành phần có nhiều dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng thường ở dạng khó tiêu ( không hoà tan ), cây không sử dụng được ngay, phải có thời hạn phân huỷ thành những chất hoà tan mới sử dụng được Bón lót
Phân đạm, kali và phân hỗn hợp Có tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hoà tan nên cây sử dụng được ngay Bón lót
Phân lân Ít hoặc không hoà tan Bón thúc

III. Bảo quản các loại phân bón thông thường

– Đối với những loại phân hoá học, để bảo vệ chất lượng cần phải dữ gìn và bảo vệ tốt bằng những giải pháp sau : + Đựng trong chum, vại sảnh đậy kín hoặc phủ bọc bằng gói nilong.

+ Để nơi cao ráo, thoáng mát.

+ Không để lẫn lộn những loại phân bón với nhau. – Phân chuồng hoàn toàn có thể dữ gìn và bảo vệ tại chuồng nuôi hoặc lấy ra ủ thành đống, dùng bùn ao trát kín bên ngoài.

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải Công Nghệ lớp 7 Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường chi tiết, đầy đủ nhất, có file tải PDF hoàn toàn miễn phí.

VIETLIKE.VN

CEO: Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Ez Media.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button